Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ТА ПРИСКОРЕНОГО ВІДДІЛЕНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ»

ПІБ студента ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ (max 10 балів) ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЗАЛІК АБО ІСПИТ (max 90 балів) ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ (підсумовуються пункти 2 і 3)
Іванов І.І.

 

Іспит з теорії права та держави проводиться згідно з розкладом екзаменаційної сесії. Іспиту передує консультація ( за один-два дні до іспиту). Проводиться іспит у письмово-усній формі: студенти пишуть відповіді на «витягнуті» білети і потім дають усні пояснення по цих відповідях.

Екзаменаційний білет складається з 5-ти завдань, з яких 1-3 є теоретичними, 4 – практичним, 5 – тестовим (5 тестів різного рівня складності). Оцінка виставляється на підставі відповідності відповіді за кожним завданням певному комплексу критеріїв. При цьому завдання 1-4 оцінюються максимально в 20 балів, а завдання 5 – максимально в 10 балів.

Відповідь на кожне теоретичне завдання (завдання 1-3 екзаменаційного білету) оцінюється на підставі відповідності наступним критеріям:

1. Рівень, обсяг і глибина знань.

2. Знання студентом дискусійних питань теорії.

3. Вміння обґрунтовувати власну позицію.

4. Правильне розуміння та вміння використовувати юридичні поняття та категорії.

5. Вміння співвідносити теоретичні положення із практичними ситуаціями.

Відповідність відповіді за кожним завданням усім зазначеним критеріям у повному обсязі оцінюється в 20-18 балів.

Відповіді, що не відповідають одному – двом критеріям (у будь-якій послідовності), оцінюються в 17-12 балів.

Відповіді, що не відповідають трьом критеріям, оцінюються в 11-6 балів.

Відповіді, що не відповідають чотирьом – п'яти критеріям, оцінюються в 5-0 балів.

Відповідь на практичне завдання (завдання 4 екзаменаційного білета) оцінюється з погляду вміння:

1) аналізувати практичну ситуацію;

2) застосовувати теоретичні знання на практиці;

3) показати практичні навички юриста.

При цьому оцінюється як заохочувальний бал знання законодавства, вміння в ньому орієнтуватися і правильно його використовувати. Разом з тим, відсутність знання законодавства або вміння в ньому орієнтуватися не тягне зниження оцінки на екзамені з теорії права та держави, оскільки студенти 1 курсу ще не вивчали галузевих юридичних дисциплін і, крім того, зміст практичних завдань розрахований на можливість розв'язання, виходячи з загальноправових теоретичних положень.

Відповідність відповіді за практичним завданням усім зазначеним критеріям у повному обсязі оцінюється в 20-18 балів.

Відповіді, що не відповідають одному критерію (у будь-якій послідовності), оцінюються в 17-12 балів.

Відповіді, що не відповідають двом критеріям, оцінюються в 11-6 балів.

Відповіді, що не відповідають усім трьом критеріям, оцінюються в 5-0 балів.

Відповідь на 5 завдання екзаменаційного білета (тести) оцінюється в такий спосіб:

- правильно вирішені всі 5 тестів – 10-9 балів;

- правильно вирішено 4 тести – 8-7 балів;

- правильно вирішено 3 тести – 6-5 балів;

- правильно вирішено 2 тести – 4-3 бала;

- правильно вирішено 1 тест – 2-1 бал;

- не вирішений жоден тест – 0 балів.

Відповіді за кожним завданням оцінюються окремо.

Бали, отримані студентом за поточний і підсумковий контроль вносяться у відомість (див. Таблицю 4), підсумовуються і на їхній основі виставляється загальна підсумкова оцінка знань.

Переклад даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну шкалу та шкалу за системою EСTS здійснюється згідно правил (див. Таблицю 3).

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 54; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты