Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТА ІСПИТУ
 

1. Поняття теорії права та держави як науки. Співвідношення теорії права та держави і енциклопедії права.

2. Об'єкт дослідження теорії права та держави і її місце в системі наук про суспільство.

3. Об'єкт і предмет дослідження теорії права та держави як юридичної науки.

4. Теорія права та держави в системі юридичних наук.

5. Поняття та значення методології теорії права та держави.

6. Основні функції теорії права та держави як науки.

7. Становлення і розвиток теорії права та держави.

8. Механізм здійснення влади та регулятори поведінки в додержавному суспільстві.

9. Класова теорія та теорія насильства про походження держави і права.

10. Теологічна та патріархальна теорії походження держави і права.

11. Психологічна та договірна теорії походження держави і права.

12. Історичні способи формування права. Його відмінність від соціальних регуляторів додержавного суспільства.

13. Місце і роль права в системі регулювання суспільних відносин.

14. Поняття права, його основні ознаки.

15. Зміст права. Об'єктивне і суб'єктивне в праві. Право як міра свободи особи і масштаб її поведінки.

16. «Існуюче» і «належне» у змісті права.

17. Право і моральність. Проблема гуманізації права.

18. Сутність права і його соціальна цінність.

19. Поняття та види функцій права.

20. Право і держава. Їх взаємодія і концепції співвідношення.

21. Право і економіка. Економічні інтереси в праві.

22. Право і політика.

23. Джерела (форми) права. Місце і роль правозастосовчої (судової) практики в правовому регулюванні суспільних відносин.

24. Правовий звичай.

25. Поняття і види правового прецеденту.

26. Нормативний договір як джерело права.

27. Юридична доктрина як джерело права.

28. Міжнародний договір як джерело права. Концепції співвідношення міжнародного і національного права.

29. Поняття правотворчості. Правотворчість, правотворення і правове регулювання.

30. Стадії та суб'єкти правотворчого процесу.

31. Правові акти: поняття і види.

32. Поняття, ознаки і види нормативно-правових актів.

33. Юридична техніка: поняття, значення, елементи.

34. Поняття, види і значення систематизації нормативно-правових актів.

35. Порядок введення в дію і припинення дії нормативних актів.

36. Принципи дії нормативних актів у часі.

37. Дія нормативних актів у просторі.

38. Дія нормативних актів за колом осіб.

39. Право як система: поняття, структура, класифікаційні критерії виділення галузей права.

40. Система права і система законодавства: аспекти співвідношення.

41. Правова система: поняття, структура, співвідношення із системою права.

42. Правова сім’я: поняття, загальна характеристика, співвідношення із правовою системою і системою права.

43. Романо-германська правова сім’я.

44. Правова сім’я загального права.

45. Релігійно-традиційна правова сім’я.

46. Поняття, зміст та ознаки правової норми. Способи викладення правових норм у нормативно-правових актах.

47. Гіпотеза як структурний елемент норми права. Види гіпотез.

48. Диспозиція в структурі правової норми. Види диспозицій.

49. Поняття і види санкції як елемента структури правової норми.

50. Класифікація правових норм. Її критерії.

51. Поняття і ознаки правових відносин.

52. Види правових відносин.

53. Структура (склад) і зміст правових відносин.

54. Об'єкти правових відносин.

55. Суб'єкти правових відносин.

56. Підстави виникнення, зміни і припинення правових відносин. Їх класифікація.

57. Поняття і види реалізації права. Правореалізація та правове регулювання.

58. Форми реалізації права: поняття, види, співвідношення зі способами правового впливу.

59. Застосування права: поняття, ознаки, суб'єкти.

60. Стадії застосування права: поняття, види, зміст, співвідношення із процесуальними формами правозастосування.

61. Акти застосування права: поняття, структура, види, значення.

62. Правозастосування і прогалини в праві. Способи їх заповнення та подолання.

63. Застосування права при колізії і конкуренції норм.

64. Поняття, зміст, етапи і значення тлумачення правових норм.

65. Способи тлумачення норм.

66. Види тлумачення правових норм за обсягом.

67. Види тлумачення правових норм за суб'єктом.

68. Поняття і структура механізму правового регулювання.

69. Законність і правопорядок: поняття, співвідношення та значення в забезпеченні ефективності правового регулювання суспільних відносин.

70. Поняття, рівні, види та структура правової свідомості.

71. Правова активність і правовий нігілізм. Їх значення у визначенні правової свідомості.

72. Поняття і значення правової культури.

73. Правова освіта і правове виховання, їх поняття і значення для формування правової культури.

74. Правомірна поведінка: поняття, зміст, види, значення.

75. Правопорушення: поняття, ознаки, види, співвідношення з неправомірною поведінкою.

76. Поняття і види складів правопорушень.

77. Об'єкт і об'єктивна сторона в структурі складу правопорушення.

78. Суб'єкт і суб'єктивна сторона в структурі складу правопорушення.

79. Юридична відповідальність: поняття, зміст, підстави, співвідношення зі свободою волевиявлення.

80. Види і функції юридичної відповідальності. Її співвідношення з державним примусом.

81. Поняття і ознаки держави.

82. Держава як соціальне явище в суспільстві.

83. Держава як юридичне поняття.

84. Сутність держави та її еволюція.

85. Поняття, значення і основні види функцій держави.

86. Механізм держави: поняття, значення, структура, співвідношення з державним апаратом.

87. Поняття, ознаки і види державних органів.

88. Поняття та значення бюрократії. Правові засоби подолання бюрократизму в діяльності державних органів.

89. Поняття і значення форми держави. Її зміни і відносна самостійність.

90. Поняття та різновиди форми правління.

91. Поняття та різновиди форми державного устрою.

92. Політико-правовий режим і його види.

93. Історичний розвиток держави та критерії його оцінки.

94. Сучасна інтеграція держав. Міждержавні об'єднання.

95. Поняття і структура політичної системи суспільства.

96. Держава як суб'єкт політичної системи суспільства.

97. Партії та інші громадські організації в політичній системі суспільства.

98. Історичний розвиток ідеї правової держави.

99. Верховенство права і закону як основна ознака правової держави.

100. Поділ влади в правовій державі.

101. Особистість у правовій державі. Взаємність прав, обов'язків і відповідальності громадянина і держави.

102. Права людини: поняття, історичний розвиток, сучасне значення.

103. Види та покоління прав людини.

104. Система захисту прав людини. Значення інституту омбудсмена.

105. Громадянське суспільство: поняття, структура, значення для формування правової держави.

 

СПИСОК


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 99; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты