Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


З ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ» (II СЕМЕСТР)

ПІБ студента ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ (max 50 балів) ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ІСПИТ (max 50 балів) ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ (підсумовуються пункти 6 і 7)
МОДУЛЬ III Сума балів за модуль III
Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії Самостійна робота студента Індивідуальна робота студента Контрольна робота
Іванов І.І.

 

Іспит з теорії права та держави проводиться згідно з розкладом екзаменаційної сесії. Іспиту передує консультація (за один-два дні до іспиту). Проводиться іспит у письмово-усній формі: студенти пишуть відповіді на «витягнуті» квитки і потім дають усні пояснення по цих відповідях.

Екзаменаційний білет складається з 5-ти завдань, з яких 1-3 є теоретичними, 4 – практичним, 5 – тестовим (5 тестів різного рівня складності). Оцінка виставляється на підставі відповідності відповіді за кожним завданням певному комплексу критеріїв. При цьому кожне завдання може бути оцінене максимально в 10 балів.

Відповідь на кожне теоретичне завдання (завдання 1-3 екзаменаційного білета) оцінюється на підставі відповідності наступним критеріям:

1. Рівень, обсяг і глибина знань.

2. Знання студентом дискусійних питань теорії.

3. Вміння обґрунтувати власну позицію.

4. Правильне розуміння і вміння використовувати юридичні поняття та категорії.

5. Вміння співвідносити теоретичні положення із практичними ситуаціями.

Відповідність відповіді за кожним завданням усім зазначеним критеріям у повному обсязі оцінюється в 10-9 балів.

Відповіді, що не відповідають одному – двом критеріям (у будь-якій послідовності), оцінюються в 8-7 балів.

Відповіді, що не відповідають трьом критеріям, оцінюються в 6-5 балів.

Відповіді, що не відповідають чотирьом – п'ятьом критеріям, оцінюються в 4-0 балів.

Відповідь на практичне завдання (завдання 4 екзаменаційного білета) оцінюється з погляду вміння:

1) аналізувати практичну ситуацію;

2) застосовувати теоретичні знання на практиці;

3) показати практичні навички юриста.

При цьому оцінюється як заохочувальний бал знання законодавства, вміння в ньому орієнтуватися і правильно його використовувати. Разом з тим, відсутність знання законодавства або вміння в ньому орієнтуватися не тягне зниження оцінки на іспиті з теорії права та держави, оскільки студенти 1 курсу ще не вивчали галузевих юридичних дисциплін і, крім того, зміст практичних завдань розрахований на можливість розв'язання, виходячи із загальноправових теоретичних положень.

Відповідність відповіді за практичним завданням усім зазначеним критеріям у повному обсязі оцінюється в 10-9 балів.

Відповіді, що не відповідають одному критерію (у будь-якій послідовності), оцінюються в 8-7 балів.

Відповіді, що не відповідають двом критеріям, оцінюються в 6-5 балів.

Відповіді, що не відповідають усім трьом критеріям, оцінюються в 4-0 балів.

Відповідь на 5 завдання екзаменаційного білета (тести) оцінюється в такий спосіб:

- правильно вирішені всі 5 тестів – 10-9 балів;

- правильно вирішено 4 тести – 8-7 балів;

- правильно вирішено 3 тести – 6-5 балів;

- правильно вирішено 2 тести – 4-3 бала;

- правильно вирішено 1 тест – 2-1 бал;

- не вирішений жоден тест – 0 балів.

Відповіді за кожним завданням оцінюються окремо.

Бали, отримані студентом за поточний і підсумковий контроль вносяться до відомості (див. Таблицю 2), підсумовуються і на їхній основі виставляється загальна підсумкова оцінка знань.

Переклад даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну шкалу та шкалу за системою EСTS здійснюється в такий спосіб:

Таблиця 3

Оцінка за 100-бальною шкалою Оцінка за національною ( 4-бальною) шкалою Оцінка за шкалою EСTS
100 – 90 5 (відмінно) A
89 – 80 4 (добре) B
79 – 70 4 (добре) C
69 – 60 3 (задовільно) D
59 – 50 3 (задовільно) E
49 – 30 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання FX
29 – 0 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання за умови обов'язкового набору додаткових балів F

Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 57; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты