Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗ ДИСЦИПЛІНИ
Читайте также:
  1. А) допомозі Німеччини – застосуванню насильницьких методів наведення порядку та дисципліни
  2. З ДИСЦИПЛІНИ
  3. Забезпечуючі дисципліни - відсутні
  4. Забезпечуючі дисципліни - відсутні
  5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» ЗА ТЕМАМИ
  6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни
  7. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
  8. Категорії дисципліни та їх взаємозв'язок
  9. Мета та завдання навчальної дисципліни

«ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ» (II СЕМЕСТР)

ПІБ студента ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ (max 50 балів) ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ІСПИТ (max 50 балів) ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ (підсумовуються пункти 6 і 7)
МОДУЛЬ III Сума балів за модуль III
Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії Самостійна робота студента Індивідуальна робота студента Контрольна робота
Іванов І.І.

 

Іспит з теорії права та держави проводиться згідно з розкладом екзаменаційної сесії. Іспиту передує консультація (за один-два дні до іспиту). Проводиться іспит у письмово-усній формі: студенти пишуть відповіді на «витягнуті» квитки і потім дають усні пояснення по цих відповідях.

Екзаменаційний білет складається з 5-ти завдань, з яких 1-3 є теоретичними, 4 – практичним, 5 – тестовим (5 тестів різного рівня складності). Оцінка виставляється на підставі відповідності відповіді за кожним завданням певному комплексу критеріїв. При цьому кожне завдання може бути оцінене максимально в 10 балів.

Відповідь на кожне теоретичне завдання (завдання 1-3 екзаменаційного білета) оцінюється на підставі відповідності наступним критеріям:

1. Рівень, обсяг і глибина знань.

2. Знання студентом дискусійних питань теорії.

3. Вміння обґрунтувати власну позицію.

4. Правильне розуміння і вміння використовувати юридичні поняття та категорії.

5. Вміння співвідносити теоретичні положення із практичними ситуаціями.

Відповідність відповіді за кожним завданням усім зазначеним критеріям у повному обсязі оцінюється в 10-9 балів.

Відповіді, що не відповідають одному – двом критеріям (у будь-якій послідовності), оцінюються в 8-7 балів.

Відповіді, що не відповідають трьом критеріям, оцінюються в 6-5 балів.

Відповіді, що не відповідають чотирьом – п'ятьом критеріям, оцінюються в 4-0 балів.

Відповідь на практичне завдання (завдання 4 екзаменаційного білета) оцінюється з погляду вміння:

1) аналізувати практичну ситуацію;

2) застосовувати теоретичні знання на практиці;

3) показати практичні навички юриста.

При цьому оцінюється як заохочувальний бал знання законодавства, вміння в ньому орієнтуватися і правильно його використовувати. Разом з тим, відсутність знання законодавства або вміння в ньому орієнтуватися не тягне зниження оцінки на іспиті з теорії права та держави, оскільки студенти 1 курсу ще не вивчали галузевих юридичних дисциплін і, крім того, зміст практичних завдань розрахований на можливість розв'язання, виходячи із загальноправових теоретичних положень.Відповідність відповіді за практичним завданням усім зазначеним критеріям у повному обсязі оцінюється в 10-9 балів.

Відповіді, що не відповідають одному критерію (у будь-якій послідовності), оцінюються в 8-7 балів.

Відповіді, що не відповідають двом критеріям, оцінюються в 6-5 балів.

Відповіді, що не відповідають усім трьом критеріям, оцінюються в 4-0 балів.

Відповідь на 5 завдання екзаменаційного білета (тести) оцінюється в такий спосіб:

- правильно вирішені всі 5 тестів – 10-9 балів;

- правильно вирішено 4 тести – 8-7 балів;

- правильно вирішено 3 тести – 6-5 балів;

- правильно вирішено 2 тести – 4-3 бала;

- правильно вирішено 1 тест – 2-1 бал;

- не вирішений жоден тест – 0 балів.

Відповіді за кожним завданням оцінюються окремо.Бали, отримані студентом за поточний і підсумковий контроль вносяться до відомості (див. Таблицю 2), підсумовуються і на їхній основі виставляється загальна підсумкова оцінка знань.

Переклад даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну шкалу та шкалу за системою EСTS здійснюється в такий спосіб:

Таблиця 3


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты