Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


З ДИСЦИПЛІНИ. «ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ» ПІБ студента ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ (max 50 балів) ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ (підсумовуються пункти 6 і 11) МОДУЛЬ
«ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ»

ПІБ студента ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ (max 50 балів) ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ (підсумовуються пункти 6 і 11)
МОДУЛЬ I Сума балів за модуль I МОДУЛЬ II Сума балів за модуль II
Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії Самостійна робота студента Індивідуальна робота студента Контрольна робота Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії Самостійна робота студента Індивідуальна робота студента Контрольна робота
Іванов І.І.

 

Усі студенти, що набрали протягом семестру від 50 до 100 балів, автоматично отримують залік з дисципліни, а також відповідну кількість балів і оцінку за шкалою ECTS (див. Таблицю 3).

Студенти, що не набрали за підсумками двох модулів 50 балів, складають залік з «Теорії права та держави». Якщо студент складає залік, за сумою йому виставляється не більше 50 балів, включаючи бали, набрані протягом семестру. Залік з теорії права та держави проводиться відповідно до розкладу залікової сесії в письмово-усній формі: студенти пишуть відповіді на питання білетів і потім дають усні пояснення щодо цих відповідей. Складання заліку проводиться в навчальній аудиторії, де перебуває вся академічна група.

Оцінка «зараховано» виставляється студенту, виходячи з наступних критеріїв:

1) відповідь студента свідчить про повноту та глибину знань: вивчена навчальна та спеціальна література з теми, показані міцні теоретичні знання, представлена переконлива орієнтація в матеріалі, що викладається, вміла аргументація висновків;

2) відповідь студента свідчить про добрі знання: вивчена навчальна та частково спеціальна література, показані, в основному, міцні теоретичні знання, представлена, переважно, переконлива орієнтація в матеріалі, що викладається, а також не цілком вміла аргументація висновків;

3) відповідь студента свідчить про задовільні знання: вивчена навчальна література, окремі спеціальні джерела, показані теоретичні знання, представлена не цілком переконлива орієнтація в матеріалі, що викладається, а також слабка аргументація висновків.

Відповідь, що не відповідає жодному з перерахованих критеріїв, оцінюється як незадовільна і студентові виставляється оцінка «не зараховано». Перескладання заліку проводиться після додаткової підготовки студентів згідно з розкладом, встановленим деканатом. Якщо перескладання завершиться для студента оцінкою «не зараховано», то наступна перездача проводиться комісійно. Якщо буде потреба уточнення знань студента і за бажанням студента у якості додаткового завдання під час заліку можуть бути використані тестові завдання.

Наприкінці другого семестру проводиться іспит, на якому виставляється підсумкова оцінка знань студентів на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань.

При цьому загальна кількість балів за поточний контроль з модулю III « Вчення про державу» становить 50 балів, з яких:

- за роботу на семінарських заняттях – максимально 15 балів;

- за самостійну роботу студентів – максимально 10 балів;

- за індивідуальну роботу студентів – максимально 10 балів;

- за підсумкову контрольну роботу – максимально 15 балів.

Підсумковий контроль з дисципліни «Теорія права та держави» проходить у формі іспиту, який оцінюється від 0 до 50 балів. Таким чином, максимально студент може набрати 100 балів (див. Таблицю 2).

Таблиця 2


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 107; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты