Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗ ДИСЦИПЛІНИ. «ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ» ПІБ студента ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ (max 50 балів) ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ (підсумовуються пункти 6 і 11) МОДУЛЬ
Читайте также:
  1. А) допомозі Німеччини – застосуванню насильницьких методів наведення порядку та дисципліни
  2. З ДИСЦИПЛІНИ
  3. Забезпечуючі дисципліни - відсутні
  4. Забезпечуючі дисципліни - відсутні
  5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» ЗА ТЕМАМИ
  6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни
  7. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
  8. Категорії дисципліни та їх взаємозв'язок
  9. Мета та завдання навчальної дисципліни

«ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ»

ПІБ студента ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ (max 50 балів) ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ (підсумовуються пункти 6 і 11)
МОДУЛЬ I Сума балів за модуль I МОДУЛЬ II Сума балів за модуль II
Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії Самостійна робота студента Індивідуальна робота студента Контрольна робота Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії Самостійна робота студента Індивідуальна робота студента Контрольна робота
Іванов І.І.

 

Усі студенти, що набрали протягом семестру від 50 до 100 балів, автоматично отримують залік з дисципліни, а також відповідну кількість балів і оцінку за шкалою ECTS (див. Таблицю 3).

Студенти, що не набрали за підсумками двох модулів 50 балів, складають залік з «Теорії права та держави». Якщо студент складає залік, за сумою йому виставляється не більше 50 балів, включаючи бали, набрані протягом семестру. Залік з теорії права та держави проводиться відповідно до розкладу залікової сесії в письмово-усній формі: студенти пишуть відповіді на питання білетів і потім дають усні пояснення щодо цих відповідей. Складання заліку проводиться в навчальній аудиторії, де перебуває вся академічна група.

Оцінка «зараховано» виставляється студенту, виходячи з наступних критеріїв:

1) відповідь студента свідчить про повноту та глибину знань: вивчена навчальна та спеціальна література з теми, показані міцні теоретичні знання, представлена переконлива орієнтація в матеріалі, що викладається, вміла аргументація висновків;

2) відповідь студента свідчить про добрі знання: вивчена навчальна та частково спеціальна література, показані, в основному, міцні теоретичні знання, представлена, переважно, переконлива орієнтація в матеріалі, що викладається, а також не цілком вміла аргументація висновків;

3) відповідь студента свідчить про задовільні знання: вивчена навчальна література, окремі спеціальні джерела, показані теоретичні знання, представлена не цілком переконлива орієнтація в матеріалі, що викладається, а також слабка аргументація висновків.Відповідь, що не відповідає жодному з перерахованих критеріїв, оцінюється як незадовільна і студентові виставляється оцінка «не зараховано». Перескладання заліку проводиться після додаткової підготовки студентів згідно з розкладом, встановленим деканатом. Якщо перескладання завершиться для студента оцінкою «не зараховано», то наступна перездача проводиться комісійно. Якщо буде потреба уточнення знань студента і за бажанням студента у якості додаткового завдання під час заліку можуть бути використані тестові завдання.

Наприкінці другого семестру проводиться іспит, на якому виставляється підсумкова оцінка знань студентів на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань.

При цьому загальна кількість балів за поточний контроль з модулю III « Вчення про державу» становить 50 балів, з яких:

- за роботу на семінарських заняттях – максимально 15 балів;

- за самостійну роботу студентів – максимально 10 балів;

- за індивідуальну роботу студентів – максимально 10 балів;

- за підсумкову контрольну роботу – максимально 15 балів.

Підсумковий контроль з дисципліни «Теорія права та держави» проходить у формі іспиту, який оцінюється від 0 до 50 балів. Таким чином, максимально студент може набрати 100 балів (див. Таблицю 2).Таблиця 2


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты