Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 3.1.Проблема національно-державного відродження України у XIX ст
Читайте также:
  1. А. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  2. Взаємодія клітин в імунній відповіді. Роль окремих клітин імунної системи. Антигенрепрезентуючі клітини, Т- та В-лімфоцити. Інтерлейкіни.
  3. Відповіді Клірика Острозького на листи Іпатія Потея 1598 та 1599 рр.
  4. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  5. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  6. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  7. Г) всі відповіді вірні.
  8. Г) всі відповіді вірні.
  9. Додаток ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

3.1.Проблема національно-державного відродження України у XIX ст. реалізовувалась у двох напрямах) у поєднанні долі українського народу і його політичних інститутів з долею Росії; б) у дистанційованості України


від Росії і формуванні ідеї національно-соціального визволення українсько­го народу.

3.2. Політичним ідеалом Костомарова була панслов'янська федерація,
фундатором якої мав стати український народ.

3.3. Політико-правові концепції Костомарова і Андрузького стали пер­
шим в історії України та Росії чітко сформульованим закликом до федера­
тивного облаштування суспільно-політичного життя, першою заявою про
право українського народу на самостійну державність.

3.4. У своєму аналізі форм держави Драгоманов критикував унітарну,
централізовану державу і вважав найкращою формою держави організова­
ну федерацію.

3.5. За концепцією Драгоманова, передбачалися три гілки влади: а) за­
конодавча в особі двох дум; б) виконавча в особі імператора; в) судова в
особі Верховного суду та судових палат обласних, повітових і міських дум.

3.6. Цінність політичного вчення Драгоманова полягала в тому, що во­
но було спрямоване на захист прав і свобод людини; в ньому окреслені
ознаки правової держави; зроблений європейський вибір України та розро­
блений проект федеративної перебудови російської держави.

3.7. За визначенням Подолинського, право є юридичним актом держав­
ної влади, що визначає правила поведінки для класів, груп населення або
всієї нації.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты