Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСОЦІАЛЬНІ НЕБЕЗПЕКИ
Читайте также:
  1. Абіотичні небезпеки
  2. Атмосферні небезпеки
  3. БІОЛОГІЧНІ НЕБЕЗПЕКИ
  4. Висвітліть матеріальні, фінансові, територіальні та соціальні основи місцевого самоврядування.
  5. Висвітліть специфіку застосування психологічних методів у соціальній роботі.
  6. Влада і соціальні норми первісного суспільства
  7. Допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки
  8. Екологічні небезпеки та чинники, джерела і наслідки їх.
  9. Економічні та соціальні наслідки інфляції.
  10. За ступенем суспільної небезпеки норма про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 121 КК України) відноситься до ... складів злочинів

Форми спільної діяльності людей характеризуються відповідним типом відносин і утворюють суспільство.

Суспільство — це особлива система, певний організм, який розвивається за своїми специфічними законами. Ці закони

 

 

є дуже складними. В соціумі взаємодіє велика кількість людей. Наслідком цієї взаємодії є особлива атмосфера, що створюється в окремих соціальних групах. Вона може впливати на інших людей, які не входять до цієї групи.

Соціологія — це наука, що вивчає процеси, які відбуваються в суспільстві в цілому і в окремих суспільних групах. Соціальна психологія вивчає закономірності в діяльності людей, які належать до відповідних соціальних груп, і психологічні характеристики цих груп.

Соціальна гігієна вивчає вплив соціальних факторів на стан здоров'я суспільства.

Соціальними є небезпеки, що значно поширені в суспільстві й загрожують життю і здоров'ю людей. Носіями цих небезпек є люди, які утворюють відповідні соціальні групи. Особливість соціальних небезпек полягає в тому, що вони загрожують великій кількості людей. Поширення соціальних небезпек зумовлене особливостями поведінки людей окремих соціальних груп.

Соціальні небезпеки досить численні. До них можна зарахувати всі протиправні форми насильства, вживання речовин, що порушують психічну рівновагу людини (алкоголь, наркотики), паління, суїциди, шахрайство, шарлатанство — усе це може нанести шкоду здоров'ю людей.

Соціальні небезпеки можна класифікувати за певними ознаками.

1. За причиною виникнення це можуть бути небезпеки, що пов'язані:

а) з фізичним насильством (розбійництво, бандитизм, тероризм, зґвалтування, взяття в заручники);

б) з психічною дієюна людину (шантаж, крадіжки, шахрайство тощо);

в) з використанням речовин, які руйнують організм людини (наркоманія, алкоголізм, паління);

г) з хворобами (СНІД, венеричні та ін.);

д) з суїцидами.

2. За масштабами подій соціальні небезпеки поділяють на локальні, регіональні, глобальні. Вони можуть бути навмисно спричинені або викликані випадково. Соціальні небезпеки можуть бути лише серед дітей або лише серед молоді, жінок, людей похилого віку.

 

Серед основних причин, що породжують соціальні небезпеки, є соціально-економічні процеси в суспільстві, а також недосконалість людської природи. Захист від соціальних небезпек полягає в профілактичних заходах, що спрямовані на ліквідацію цих небезпек. Окрім того, потрібна відповідна підготовка людей, які можуть діяти в небезпечних ситуаціях: юридична, психологічна, інформаційна і силова. В процесі навчання треба засвоювати моделі поведінки, зважаючи на конкретні обставини.Розглянемо деякі небезпеки означених груп.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 24; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты