Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення умов забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства
Читайте также:
  1. A. Визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів
  2. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  3. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
  5. Алгоритм визначення/зміни ключового поля
  6. Алгоритм визначення/зміни ключового поля
  7. Аналіз асортименту і структури продукції.
  8. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  9. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  10. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства

 

Реалізація програми підвищення конкурентоспроможності продукції має включати сукупність організаційних, науково-технічних, екологічних, інвестиційних, управлінських та інших рішень, пов'язаних між собою єдиною метою.

Для досягнення позитивного результату керівництво підприємства повинно забезпечити максимальне задоволення вимог споживачів при одночасній мінімізації витрат на її імпорт й реалізацію.

Проблема підвищення конкурентоспроможності має декілька аспектів: технічний, організаційний, економічний, соціальний, психологічний, юридичний (правовий), комерційний. I хоча всі вони утворюють єдину систему забезпечення конкурентоспроможності продукції, існує відповідна черга у вирішенні питань кожного з аспектів з урахуванням їх «вагомості»:

- цінова політика підприємства щодо забезпечення високої конкурентоспроможності продукції на ринку;

- інвестиційна політика підприємства щодо випуску конкурентоспроможної продукції;

- оподаткування підприємства, яке виготовляє і реалізує на ринку конкурентоспроможну продукцію;

- кредитна політика держави і банківських структур щодо підприємств, які випускають конкурентоспроможну експортну продукцію, і щодо самої конкурентоспроможної продукції (розробка, освоєння, виробництво);

- регулювання фінансового обліку;

- регулювання імпорту продукції;

- антимонопольна політика.

Розглянемо їх сутність:

1. Цінова політика підприємства, спрямована на підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку, повинна ґрунтуватися на принципах державного регулювання цін на окремі види продукції, наприклад, заборона демпінгових цін, обмеження монопольних, державних, прейскурантних і деяких інших ринкових цін.

2. Інвестиційна політика підприємства щодо випуску конкурентоспроможної продукції повинна будуватися на підставі першочергового інвестування перспективних технологій та виробів, цільових програм з їх розробки та впровадження.

3. Оподаткування як засіб створення конкурентоспроможної продукції повинно носити сприятливий (більш лояльний) характер для підприємницьких структур, що випускають конкурентоспроможну продукцію або впроваджують новітні технології.

4. Кредитна політика має носити пільговий характер щодо умов і строків кредитування тих підприємств, які опановують технологію випуску і виготовляють конкурентоспроможну продукцію.5. Регулювання імпорту продукції з метою захисту вітчизняного товаровиробника передбачає здійснення протекціоністських або обмежувальних заходів щодо продукції, яка імпортується в Україну.

6. Регулювання фінансового обліку передбачає жорстку класифікацію складу витрат і фінансових результатів підприємств, які випускають конкурентоспроможну продукцію, впроваджуючи новітні розробки системи бухгалтерського, податкового та управлінського обліку [6 c. 49].

7. Антимонопольна політика держави може бути побудована на прикладі держав з розвинутою ринковою економікою з урахуванням особливостей розвитку народного господарства України та його стану у період ринкових трансформацій. Це має сприяти створенню рівнозначних умов для ринкових конкурентів і забезпеченню високої конкурентоспроможності їх продукції. Основою ефективної діяльності підприємства в умовах ринкових відносин є розробка економічної стратегії його розвитку. Елементи стратегії ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" зображено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1Елементи стратегії ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

Елемент стратегії Сутність Цілі реалізації
1. Маркетингова політика комунікацій Фундаментальна основа, без якої не може повноцінно існувати та розвиватися жодна компанія, чия діяльність базується на продажах своїх продуктів та послуг. Комплекс рішень та заходів, які спрямовані на формування попиту, створення іміджу компанії, розширення та прискорення продажу товарів та послуг на ринку.
2. Фінансова стратегія Це генеральний план дій підприємства, що охоплює формування фінансів і їх планування для забезпечення фінансової стабільності підприємства. Забезпечує всі основні напрями розвитку фінансової діяльності та фінансових відносин підприємства шляхом формування довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення. Одержання високого прибутку, загальне процвітання.
3.Стимулювання персоналу Поєднання ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та трудової мотивації спрямованих на розвиток здібностей працівників. Підвищення продуктивності праці на підприємстві, розв’язок цілей підприємства.
4. Технічна стратегія Впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу, тобто його матеріалізація у новітні види продукції, сучасні методи організації виробництва, застосування нової техніки та технологій. Удосконалення технології, продукції і послуг, що продається, й професіональних можливостей кадрів з метою інтенсифікації виробництва, підвищення його ефективності й якості продукції. Це дозволить привабити нових покупців.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты