Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗагальна вірусологія. Спеціальна вірусологія.
Читайте также:
  1. Браузери: типи браузерів; загальна характеристика, можливості та базові команди браузерів.
  2. Види діяльності підприємства та їх характеристика. Загальна кла­сифікація доходів і витрат діяльності підприємства та їх зв'язок з рахунками бухгалтерського балансу.
  3. Виникнення і загальна характеристика неолібералізму. Філософія свободи Ф. Хайека
  4. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
  5. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  6. Загальна та гранична корисність. Закон спадної граничної корисності
  7. Загальна хар. Провідних шкіл та течій економ. Думки.
  8. Загальна характеристика аграрного права Співтовариства
  9. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

 

1. При перевірці крові донорів на станції переливання крові, в сироватці одного з них виявлені антитіла до вірусу імунодефіциту людини. Який метод рекомендується для підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції?

A *Вестернблоту (імуноблотингу)

B Електронної мікроскопії

C Імуноферментного аналізу

D Імунофлюоресценції

E Радіоімунного аналізу

 

2. Після лабораторного обстеження хворого з часто рецидивуючими вірусними, бактеріальними та грибковими опортуністичними інфекціями виставлений діагноз «ВІЛ - інфекція». Результати якого дослідження дозволили поставити такий діагноз?

A *Імуноферментний аналіз.

B Реакція зв’язування комплементу

C Реакція преципітації в гелі

D Реакція гальмування гемаглютинації

E Реакція пасивної гемаглютинації

 

3. У пацієнтки 20 років встановлено діагноз - СНІД. Які популяції клітин найбільш чутливі до вірусу імунодефіциту людини?

A * Т-хелпери

B Гепатоцити

C Ендотеліоцити

D Епітеліоцити

E В-лімфоцити

 

4. Відомо, що вірус імунодефіциту людини належить до родини Ретровірусів. Вкажіть основну ознаку, що характеризує дану родину.

A * Наявність ферменту зворотної транскриптази

B Містять мінус-РНК

C Прості віруси, що вражають тільки людину

D Нуклеїнова кислота не інтегрує в геном хазяїна

E Реакція імуноферментного аналізу для виявлення антигенів

 

5. Під час хірургічної операції пацієнту проведено переливання крові. На антигени якого збудника необхідно перевірити цю кров ?

A *Вірусу гепатиту В.

B Вірусу гепатиту А.

C Вірусу гепатиту Е.

D Ентеровірусів.

E Аденовірусів

 

6. Студенту заборонено бути донором, бо у нього виявлено маркер, що вказує на інфікованість одним із вірусів гепатиту. Який маркер був виявлений?

A * НВs-АГ

B НВs-АТ

C НВс - АГ

D НВс-АТ

E НВе - АГ

 

7. У хворого з жовтяницею одержано такі дані лабораторного обстеження: HbsAg-, НВеАg-, анти НВsAg+, анти НВsМ-, НСАg+. Який діагноз підтверджується на основі цих даних?

A * Гепатит С, в анамнезі - гепатит В.

B Гепатит С.

C Хронічний гепатит В з низькою реплікативною активністю.

D Рецидив гепатиту В.

E Повторне зараження гепатитом В.

 

8. При обстеженні донора, який довготривало не здавав кров, методом ІФА виявлені анти-НBS- антитіла. Про що свідчить в даному випадку позитивний результат ІФА?A *Про перенесений гепатит В

B Гострий гепатит В

C Гострий гепатит С

D Хронічний гепатит В

E Хронічний гепатит С

 

9. З метою перевірки крові донорів на наявність антигенів гепатиту В необхідно застосувати високочутливі методи. Яку з названих реакцій слід застосувати з вказаною метою?

A *Твердофазний імуноферментний аналіз

B Імуноелектрофорез

C Непрямої гемаглютинації

D Зв’язування комплементу

E Непрямої імунофлуоресценції

 

10. В інфекційну лікарню поступив хворий з ознаками пневмонії, яка розвинулась на 6-й день захворювання грипом. Який метод найдостовірніше підтверджує грипозну етіологію пневмонії?

A *Виявлення антигенів вірусу грипу в харкотинні методом ІФА.

B Дослідження парних сироваток.

C Зараження курячих ембріонів.

D Імунолюмінесцентне дослідження мазків-відбитків з носових ходів.

E Виявлення антитіл проти гемаглютинінів вірусу грипу.

 

11. Вірус грипу містить внутрішні антигени - нуклеопротеїдні (NP), полімеразні (P1, P2, P3), матриксний білок (М) та зовнішні антигени - гемаглютинін (Н) і нейрамінізазу (N). Яким з них належить основна роль у створені імунітету до грипозної інфекції?A * Гемаглютинін та нейрамінідаза

B Нуклеопротеїдні антигени

C Матриксний білок

D Полімеразні білки

E Нейрамінідаза

 

12. У зв'язку з важким перебігом гепатиту В, пацієнту призначено обстеження з метою виявлення можливого агента-супутника, що ускладнює перебіг основного захворювання.

Вкажіть цей агент.

A * Дельта-вірус.

B Вірус гепатиту С.

C Вірус гепатиту G.

D Вірус гепатиту Е..

E НВs- антиген.

 

 

13. У хлопчика 6 років помірне підвищення температури, привушні залози збільшені. Зі слини хворого було виділено вірус, який розмножується у курячих ембріонах та тканинних культурах, має гемаглютинуючі властивості та викликає утворення симпластів у культурі клітин. Які ще органи найбільш ймовірно можуть бути уражені внаслідок інфекції, викликаної цим вірусом?

A * Статеві залози

B Печінка

C Легені

D Глоткові мигдалини

E Головний мозок

 

14. У студента медінституту, який був госпіталізований в інфекційне відділення, на 2-у добу захворювання підозрюють інфекційний мононуклеоз. Який результат лабораторного дослідження може підтвердити діагноз у даного студента в день госпіталізації?

A *Виявлення Ig M-антитіл до вірусу Епштейна-Барра

B Виявлення Ig M-антитіл до вірусу простого герпеса.

C Виявлення 4-х кратного наростання антитіл до вірусу Епштейна-Барра.

D Ізоляція (виділення) вірусу герпесу.

E Виявлення антитіл до цитомегало-вірусу.

 

15. При вірусоскопії клітинного моношару, зараженого інфекційним матеріалом, лікар-лаборант поставив діагноз - респіраторно-синцитіальна вірусна інфекція. Які зміни викликає цей вірус у культурі клітин?

A *Утворення багатоядерних клітин

B Круглоклітинна дегенерація

C Тотальна деструкція клітинного моношару

D Наявність тілець Бабеша-Негрі

E Відшарування моношару

 

16. В лікарню поступив хворий з рваною раною гомілки, внаслідок укусу хворої на сказ тварини. Яку вакцину необхідно ввести для попередження сказу?

A * Антирабічну вакцину

B АКДП

C АДП

D БЦЖ

E ТАВte

 

17. У центр анонімного обстеження на ВІЛ-інфекцію звернулася молодий чоловік, який мав статевий контакт з гомосексуалістом. Вкажіть основний метод лабораторної діагностики цієї інфекції?

A *Імуноферментний аналіз

B Радіоімунний аналіз

C Реакція пасивної гемаглютинації

D Реакція коаглютинації

E Імунофлуоресцентний метод

 

18. У дитячій установі зареєстровано спалах кору. У чому полягає специфічна екстрена профілактика щодо контактних не щеплених дітей?

A *введення протикорового гамаглобуліну

B введення живої протикорової вакцини

C введення вакцини АКДП(М)

D встановлення медичного спостереження за дітьми

E ізоляція та лікування хворих

 

19. Після обстеження хворого лікар поставив діагноз "Кліщовий енцефаліт". Назвіть механізм передачі цього захворювання.

A *Трансмісивний

B Вертикальний

C Повітряно-краплинний

D Фекально-оральний

E Парентеральний

 

20. Останніми роками відмічено збільшення захворюваності гепатитом В. З метою створення активного імунітету проводять вакцинацію населення. Який препарат для цього використовують?

A *Рекомбінантну вакцину

B Живу вакцину

C Інактивовану вакцину

D Специфічний імуноглобулін

E Анатоксин

 

21. При дослідженні імунного статусу пацієнта з симптомами імунодефіциту виявлено різке зменшення кількості Т- хелперів при відносно нормальних рівнях Т- кіллерів і Т- супресорів. Для якого вірусного захворювання характерна така картина?

A * ВІЛ - інфекція.

B Грип.

C Кір.

D Аденовірусна інфекція.

E Сказ.

 

22. Яку вакцину треба використати для профілактики вірусної інфекції, що може спричинити вроджені ваді плоду у випадку захворювання вагітної?

A *Проти краснухи

B Протигрипозну

C Протипаротитну

D Протиполімієлітну

E Антирабічну

 

23. Відомо, що при ВІЛ-інфекції відбуваються важкі імунологічні порушення в організмі, що призводять до СНІДУ (синдрому придбаного імунодефіциту). Вкажіть клітини організму людини, найбільш чутливі до інфікування ВІЛ.

A *Т-хелпери

B Гепатоцити

C Т-супресори

D Ендотеліоцити

E В-лімфоцити

 

24. У всьому світі прогресивно збільшується захворюваність на ВІЛ-інфекцію, але не створена вакцина для її профілактики, що багато в чому визначається високою мінливістю вірусу. З якими макромолекулярними структурами вірусного віріону в основному пов'язаний високий рівень мінливості вірусу?

A *Глікопротеїди зовнішньої оболонки

B Біліпідний шар зовнішньої оболонки

C Серцевинні білки вірусу

D Молекули вірусної РНК

E Вірусний фермент ревертаза

 

25. При проведенні лабораторної діагностики вірусного гепатиту В лаборантом по необережності розбита пробірка з кров'ю хворого і уламком скла розітнута шкіра на руці. Який препарат необхідно ввести лаборанту для екстреної профілактики гепатиту?

A *Специфічний імуноглобулін

B Убита вакцина

C Рекомбінантна вакцина

D Хімічна вакцина

E Жива вакцина

 

26. У школі зареєстровано випадок захворювання гепатитом А. Який препарат необхідно застосувати для специфічної профілактики дітям, які перебували в контакті з хворим однокласником?

A * Імуноглобулін

B Жива вакцина

C Інактивована вакцина

D Інтерферон

E Рибовірин

 

27. У анонімному кабінеті провели обстеження пацієнта на СНІД. Який клінічний матеріал використали для діагностики цього захворювання?

A *Кров

B Сеча

C Сперма

D Слина

E Фекалії

 

28. Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх. При яких захворюваннях має місце вказане явище?

A * Інфекційний мононуклеоз, ВІЛ - інфекція.

B Туберкульоз, дифтерія.

C Поліомієліт, гепатит А.

D Дизентерія, холера.

E Ку-лихоманка, висипний тиф.

 

29. У хворого, що переніс 10 тижнів тому жовтяницю, в крові були виявлені HBsAg. Для якої патології це характерно?

A * Вірусного гепатиту В

B Вірусного гепатиту А

C Вірусного гепатиту С

D Вірусного гепатиту Е

E Вірусного гепатиту D

 

30. Серед біологічних препаратів, отриманих генно-інженерним шляхом i впроваджених в практику, є вакцина. Проти якої вірусної інфекції вона призначена?

A *Гепатиту В

B Полiомiєліту

C Кору

D Паротиту

E Аденовірусної інфекції

 

31. Хворий А. довготривало лікувався з приводу пневмонії не встановленої етіології, стійкої до стандартної терапії. Встановлено, що він довгий час знаходився в службовому відрядженні в США. Де й отримав травму,лікувався в шпиталі. Після одужання повернувся на Батьківщину. Оцінюючи анамнез та клініку захворювання, лікар запідозрив у хворого СНІД. Результати якого методу лабораторної діагностики дозволяють підтвердити попередній діагноз у цього пацієнта?

A *Імуноферментний аналіз

B реакція Відаля

C реакція зв’язування комплементу

D Електронна мікроскопія

E РГГА-реакція гальмування гемаглютинації

 

32. У місті епідемія грипу. Який препарат із перерахованих нижче можна порекомендувати людям для неспецифічної профілактики захворювання?

A * Лейкоцитарний інтерферон.

B Протигрипозну вакцину.

C Пеніцилін.

D Протигрипозний імуноглобулін.

E Протигрипозну сироватку.

 

33. При обстеженні донора, який довго не здавав кров, методом ІФА виявлені анти-НBS антитіла. Про що свідчить у цьому випадку позитивний результат ІФА?

A *Перенесений гепатит В

B Гострий гепатит В

C Хронічний гепатит В

D Хронічний гепатит С

E -

 

34. При перевірці крові від одного з донорів було встановлено наявність HBsAg. При цьому донор повідомив, що нещодавно проходив лікування з парентеральним введенням інфузійних розчинів. Оцініть якість крові від такого донора для переливання.

A *Кров непридатна для переливання

B Кров можна використовувати для переливання

C Можна використовувати тільки плазму крові

D Можна використовувати тільки еритроциатрну масу

E Можна використовувати після обробки

 

35. Від хворого з підозрою на грип було взято патологічний матеріал (носоглотковий змив), яким інфікували курячі ембріони у хоріон-алантоїсну порожнину. За допомогою якої реакції найдоцільніше довести, що в хоріон-алантоїсній рідині дійсно накопичився вірус грипу?

A * Гемаглютинації

B Подвійної імунодифузії

C Гальмування гемадсорбції

D Гальмування гемаглютинації

E Нейтралізації

 

36. У хворого з лихоманкою неясної етіології, імунодефіцитним станом, враженням нервової та травної систем попередньо встановлено діагноз СНІД. Які методи діагностики необхідно використати для підтвердження діагнозу?

A * Реакція імунофлюоресценції, імуноблотінг, радіо імунний аналіз

B Реакція зв’язування комплементу

C Реакція аглютинації

D Реакція гемадсорбції

E Реакція гемаглютинації

37. З досліджуваного матеріалу хворого виділений вірус, що належить до РНК-вірусів, які мають онкогенні властивості. До якої родини належить виділений від хворого вірус?

A *Ретровіруси

B Пікорнавіруси

C Рабдовіруси

D Коронавіруси

E Ортоміксовіруси

 

38. Незважаючи на високу вивченість збудника ВІЛ-інфекції, на сьогодні не існує препарату для специфічної профілактики СНІДу. Однією із причин неможливості створення ефективної вакцини є висока мінливість ВІЛ. З якими процесами пов’язана ця мінливість?

A * Генетичні рекомбінації і спонтанні мутації

B Фенотипове змішування

C Генетична реактивація

D Летальні мутації

E Фенотипове маскування

 

39. 19-річний чоловік скаржиться на гарячку, безпричинне зниження маси тіла, тривалу діарею, апатію, загальну слабкість, збільшення лімфатичних вузлів. За методом Вестерн-блот підтверджено наявність у сироватці крові антитіл до gp120, gp41, р24 і р17. Вкажіть найвірогідіший діагноз хвороби.

A *СНІД

B інфекційний гепатит

C паротит

D лімфоцитарний хоріоменінгіт

E плевроденія

 

40. До хірурга-стоматолога звернувся хворий з припухлою навколовушною слинною залозою. Які віруси спричинюють такі симптоми?

A * Вірус епідемічного паротиту

B Вірус грипу

C Вірус кору

D Ентеровіруси

E Віруси гепатиту В

 

41. До хірурга-стоматолога звернувся пацієнт у зв’язку з покусами собаки на обличчі. Тварину зловити та ізолювати не вдалося. Що призначають хворому у даному випадку?

A * Антирабічну вакцину

B Інтерферон

C Гамаглобулін

D Антибіотики

E

 

42. Чоловік 35 років потерпає від частих герметичних висипів на губах та в порожнині роту. Рецидивуючий характер інфекції пов'язаний з персистенцією вірусу в організмі. Де саме з найбільшою вірогідністю може зберігатись вірус простого герпесу?

A *Нервові ганглії

B Слинні залози

C Лімфатичні вузли

D Епітелій дихальних шляхів

E Статеві залози

 

 

43. У інфекційне відділення госпіталізований лікар-стоматолог зі скаргами на нудоту, втрату апетиту, жовтушність склер, болі в правій здухвинній ділянці. Лабораторне дослідження підтвердило діагноз – “Вірусний гепатит В”. Яким шляхом міг інфікуватись лікар цією інфекцією?

A * Парентеральним.

B Повітряно-крапельним.

C Повітряно-пиловим

D Аліментарним.

E Трансмісивним.

 

44. З метою активної імунізації проти гепатиту В лікарям-стоматологам рекомендовано введення певного препарату. Виберіть цей препарат.

A *Рекомбінантна вакцина на основі HBsAg

B Специфічний імуноглобулін

C Інактивована віріонна вакцина

D Жива вакцина

E Комплекс антигенів HBsAg, HbcAg, HBeAg

 

45. Під час надання стоматологічної допомоги лікар одержав травму вказівного пальця з порушенням цілості шкіри і ймовірним забрудненням кров’ю пацієнта. У таких випадках інструкція передбачає обстеження пацієнта щодо ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів. Які дослідження слід провести у пацієнта ?

A *Дослідити кров на наявність маркерів гепатитів і антитіл проти ВІЛ

B Виділити збудників шляхом зараження культури клітин

C Зробити посів крові на цукровий бульйон

D Дослідити рівень Т-хелперів

E Виявити специфічні антитіла

 

46. У вірусологічну лабораторію інфекційної лікарні звернувся хворий з метою пройти обстеження на ВІЛ-інфекцію. Які з методів лабораторної діагностики ВІЛ-інфекції та СНІДу використовуються на сьогодні в Україні?

A *Серологічний

B Біологічний

C Бактеріологічний

D Вірусологічний

E Алергічний

 

47. У жінки встановлено діагноз – рак шийки матки. З яким вірусом може бути асоційована ця патологія?

A *Вірус простого герпесу тип 2

B Varicella-Zoster вірус

C Цитомегаловірус

D Папілома вірус

E Аренавірус

 

48. У хворого з підозрою на грип взяли для дослідження змив з носоглотки, яким в подальшому будуть інфіковані курячі ембріони для виділення вірусу. Як необхідно обробити патологічний матеріал перед зараженням?

A * Розчином антибіотику

B Прогріванням до 60 Сo

C Діагностичною сироваткою

D Розчином трипсину

E Багаторазовим заморожуванням та розморожуванням

49. В лабораторії запланована робота по культивуванню вірусів. Які середовища потрібні для вирощування клітинних культур у вигляді моношару?

A *Середовище Ігла

B Середовище Ендо

C Жовтково-сольовий агар

D Кров’яний м’ясо-пептонний агар

E Жовчний бульйон

 

50. Основним методом вірусологічної діагностики є виділення вірусу в культурі клітин. Про наявність вірусу свідчить його специфічна дія на клітини. Як вона називається?

A *ЦПД

B РН

C РА

D РІА

E ІФА

 

51. З метою індикації вірусів в культурі клітин виявили клітини на яких знаходились скупчення еритроцитів. Назвіть вказаний в умові тест індикації вірусів.

A *Реакція гемадсорбції

B Реакція гемаглютинації

C Цитопатична дія

D Кольорова проба

E Бляшкоутворення

 

52. З метою індикації вірусів використовують тест при якому відбувається зміна кольору поживного середовища в процесі культивування клітин, оброблених досліджуваним матеріалом. З перерахованих нижче тестів необхідно вибрати той, який використовують в цьому випадку?

A * Кольорова проба

B Цитопатична дія

C реакція гемаглютинації

D Реакція гемадсорбції

E Бляшкоутворення

 

53. Інтерферон - фактор неспецифічного імунітету, який має противірусні властивості. Що є стимулятором продукції цих протеїнів в організмі людини?

A *Віруси

B Ендотоксин

C Екзотоксин

D ДНК

E РНК

 

54. В вірусологічну лабораторію надійшли змиви з носоглотки хворого. Що можна використати для виділення вірусу грипу із змивів хворого?

A *Курячі ембріони

B М’ясо- пептонний агар

C М’ясо- пептонний бульйон

D Середовище Ендо

E Середовище Левенштейна-Єнсена

 

 

55. На заводі біопрепаратів ведеться виробництво інактивованої грипозної вакцини. Для цього вірус грипу культивують в хоріоналантоїсній порожнині курячих ембріонів. Який метод найбільш доцільно використовувати для індикації вірусу в хоріоналантоїсній рідині?

A *Реакція гемаглютинації

B Електронна мікроскопія

C Імуноферментний аналіз

D Реакція імунофлюоресценції

E Полімеразна ланцюгова реакція

 

56. При мікробіологічному контролі лікарської рослинної сировини зробили посів на різні диференційно-діагностичні середовища. Які мікроорганізми, що викликають захворювання рослин, не можуть бути визначені таким дослідженням?

A *Віруси

B Бактерії

C Мікоплазми

D Гриби

E Актиноміцети

 

57. Випорожнення хворого з підозрою на кишкову інфекцію обробили антибіотиками на протязі доби при 40оС. Після цього суспензією інфікували первинні і перещеплювані культури клітин. Через 2-3 дня в заражених культурах виявили цитопатичну дію. Як проводиться ідентифікація ентеровірусів?

A*За реакцією нейтралізації ЦПД типоспецифічними сироватками.

B За реакцією імунофлюоресценції

C За реакцією гальмування гемаглютинації

D За реакцією аглютинації

E За реакцією преципітації

 

58. В дитячому садку проведені планові щеплення вакциною проти кору. Яким методом можна перевірити формування пiслявакцинального iмунiтету?

A *Серологiчним

B Вiрусологiчним

C Бактерiологiчним

D Бактерiоскопiчним

E Алергiчним

 

59. В хірургічний кабінет звернулась людина, яку покусала невідома собака. Широкі рвані рани локалізовані на обличчі. Яку лікувально-профілактичну допомогу потрібно надати для профілактики сказу?

A * Розпочати імунізацію антирабічною вакциною

B Призначити комбіновану антибіотикотерапію

C Терміново ввести вакцину АКДП

D Госпіталізувати хворого і тримати під наглядом лікаря

E Терміново ввести нормальний гама-глобулін

 

КРОК-1


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 16; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.034 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты