Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІІІ-й рівень
Читайте также:
  1. Безробіття. Типи та рівень безробіття. Закон Оукена.
  2. Вартість робочої сили, рівень життя та структура доходів населення
  3. І рівень складності
  4. І рівень складності
  5. Інфляція. Інфляція попиту та витрат. Рівень інфляції. Гра «Аукціон».
  6. Перед лікарем-статистиком ЦРЛ було поставлено завдання визначити рівень загальної смертності населення району. Які вихідні дані він повинен використати?
  7. Профільний рівень
  8. РІВЕНЬ ЕПОХИ
  9. Яким чином можна знизити рівень екологічної небезпеки замкнутої водойми від стічних вод техногенних систем?

 

1. Активність низки ферментів залежить від кінцевих продуктів реакцій: А) як називається такий шлях регуляції; В) наведіть приклади такої реакції; С) назвіть фермент; Д) опишіть механізм.

2. Які зміни спостерігаються при надходженні в організм чадного газу? А) вкажіть місце дії СО;В) поясніть механізм; С) підтвердіть відповідною схемою.

3.Які зміни спостерігаються при надходженні в організм 2,4- динітрофенолу: А) вкажіть місце дії; В) поясніть механізм; С) підтвердіть відповідь схемою.

4. Які ферменти виділяються у вигляді зимогенів

(проферментів): А) як називається процес активації таких ферментів; В) наведіть приклади ферментів і відповідних активаторів; С) опишіть механізм активації; Д) яке біологічне значення синтезу цих ферментів у клітині в неактивній формі.

5. Які зміни спостерігаються при введенні в організм барбітуратів? А) вкажіть місце дії; В) поясніть механізм; С) підтвердіть відповідь схемою.

6. Важлива роль в регуляції активності ряду ферментів належить посттрансляційним модифікаціям: А) наведіть приклади таких ферментів і назвіть вид хімічної модифікації; В) як відбувається регуляція активності ферментів за цим механізмом?; С) які фактори впливають на цей процес? ; Д) як досягається зворотність цього способу регуляції активності ферментів?.

7. Які зміни спостерігаються при введенні в організм ціанідів? А) вкажіть місце дії; В) поясніть механізм; С) підтвердіть відповідь схемою.

8. Поясніть катаболітичну роль циклу Кребса. А) яка речовина окислюється в ЦТК і до яких продуктів?; В) в яких реакціях відбувається утворення кінцевих продуктів окислення?; С) відповідь підтвердіть відповідними рівняннями реакцій, назвіть ферменти і коферменти цих реакцій; Д) зробіть розрахунок виходу АТФ за один оберт циклу.

9. Опишіть регуляцію тканинного дихання і окисного фосфорилювання: А) що розуміється під дихальним контролем?; В) які показники характеризують енергетичний заряд клітини; С) розкрийте залежність між показниками енергетичного заряду клітини та станом процесів катаболізму і анаболізму.

10. Які зміни спостерігаються при надходженні в організм олігоміцину? А) вкажіть місце дії; В) поясніть механізм; С) підтвердіть відповідь схемою.11. Цикл Кребса є амфіболічним шляхом, тобто крім катаболічної функції, може використовуватись для процесів анаболізму: А) які метаболіти циклу використовуються для процесів анаболізму, як субстрати; В) які речовини синтезуються з метаболітів циклу; С) якою реакцією відновлюється рівень оксалоацетату в клітині при використанні метаболітів циклу для процесів анаболізму; Д) напишіть рівняння цієї реакції, назвіть субстрати, фермент і кофермент.

12. Опишіть алостеричну регуляцію активності ферментів: А) вкажіть функцію і розміщення алостеричного центру ферментів; В) поясніть механізм дії алостеричних ефекторів; С) зворотна чи не зворотна дія алостеричних ефекторів і чому?; Д) які речовини виконують функцію алостеричних ефекторів?

13. Які зміни спостерігаються при надходженні в організм антиміцину А? А) вкажіть місце дії; В) поясніть механізм; С) підтвердіть відповідь схемою.

14.Складіть схему глюконеогенезу із пірувату, вкажіть ферменти і коферменти, напишіть формули вихідної речовини та кінцевого продукту, біологічне значення цього процесу.

15. Складіть схему глюконеогенезу із гліцеролу, вкажіть ферменти і коферменти, напишіть формули вихідної речовини та кінцевого продукту , біологічне значення цього процесу.16.Складіть схему глюконеогенезу із аспартату, вкажіть ферменти і коферменти, напишіть формули вихідної речовини та кінцевого продукту, біологічне значення цього процесу.

17.Складіть схему глюконеогенезу із аланіну, вкажіть ферменти і коферменти, напишіть формули вихідної речовини та кінцевого продукту, біологічне значення цього процесу.

18.Складіть схему глюконеогенезу із лактату, вкажіть ферменти і коферменти, напишіть формули вихідної речовини та кінцевого продукту, біологічне значення цього процесу.

19.Складіть схему гліколізу в якій вкажіть використання та утворення високоенергетичних сполук, опишіть фізіологічне значення цього процесу.

20.Складіть схему глікогенолізу в якій вкажіть використання та утворення високоенергетичних сполук, опишіть фізіологічне значення цього процесу.

21.Складіть схему окисного декарбоксилювання піровиноградної кислоти, вкажіть ферменти, коферменти, фізіологічне значення.

22.Складіть схему взаємозв'язку між процесами гліколізу в м'язах і глюконеогенезом в печінці, опишіть фізіологічне значення цього процесу.

23. Складіть схему глікогенезу, вкажіть ферменти і використання АТФ, опишіть фізіологічне значення цього процесу.

24.Складіть схему катаболізму фруктози до СО2 і Н2О, обчисліть енергетичний ефект, опишіть фізіологічне значення цього процесу.

25.Складіть схему катаболізму галактози до СО2 і Н2О, обчисліть енергетичний ефект, опишіть фізіологічне значення цього процесу.

26.Складіть схему катаболізму пальмітинової кислоти до СО2 і Н2О, обчисліть енергетичний ефект, опишіть фізіологічне значення цього процесу.27.Складіть схему катаболізму стеаринової кислоти до СО2 і Н2О, обчисліть енергетичний ефект, опишіть фізіологічне значення цього процесу.

28.Складіть схему катаболізму гліцеролу до СО2 і Н2О, обчисліть енергетичний ефект, опишіть фізіологічне значення цього процесу.

29.Складіть схему синтезу пальмітинової кислоти і напишіть хімічну формулу кінцевого продукту,

опишіть фізіологічне значення цього процесу.

30.Складіть схему синтезу гліцеролу з глюкози і напишіть хімічну формули вихідної речовини та кінцевого продукту, опишіть фізіологічне значення цього процесу.

31.Складіть схему синтезу трипальмітину, виходячи з активної форми гліцеролу та пальмітинової кислоти, напишіть хімічну формулу кінцевого продукту, опишіть фізіологічне значення цього процесу.

32.Складіть схему синтезу фосфатидилхоліну, виходячи з фосфатидної кислоти, напишіть хімічну формулу кінцевого продукту, опишіть фізіологічне значення цього процесу.

33.Складіть схему синтезу холестеролу, назвіть регуляторний фермент і напишіть хімічну формулу кінцевого продукту, опишіть фізіологічне значення цього процесу.

34.Опишіть будову, хімічний склад і функціонування в крові хіломікронів, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, їх фізіологічну роль.

35.Складіть схему метаболізму кетонових тіл, вкажіть їх біологічну роль, опишіть фізіологічне значення цього процесу.

36.Охарактеризуйте розщеплення білків у ШКТ, назвіть зимогени, механізми їх активації, субстратну специфічність протеолітичних ферментів.

37.Складіть схему катаболізму глутамату до СО2, NН3 і Н2О. Назвіть субстрати, продукти і ферменти, опишіть фізіологічне значення цього процесу.

38.Складіть схему катаболізму аланіну до СО2, NН3 і Н2О. Назвіть субстрати, продукти і ферменти, опишіть фізіологічне значення цього процесу.

39.Складіть схему катаболізму аспартату до СО2, NН3 і Н2О. Назвіть субстрати, продукти і ферменти, опишіть фізіологічне значення цього процесу.

40.Складіть схему синтезу сечовини. Назвіть субстрати, ферменти і напишіть формулу кінцевого продукту, опишіть фізіологічне значення цього процесу.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты