Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТравлення білків
Читайте также:
  1. Патофізіологія системи травлення
  2. Різні речовини, що впливають на систему травлення та метаболізм
  3. Травлення

1. Яким із зазначених механізмів здійснюється регуляція активності трипсиногену?

A. АДФ-рибозилювання.

B. Обмежений протеоліз.

C. Аденілювання.

D. Метилювання.

Е. Фосфорилювання-дефосфорилювання.

2. Під дією якої пари зазначених факторів трипсиноген перетворюється на активний трипсин:

А. НСl і трипсин.

В. НСl і ентерокіназа.

С. Пепсин і ентерокіназа.

Д. Ентерокіназа і трипсин.

Е. Ентерокіназа і пепсин.

3.Травми і опіки зумовлюють розвиток негативного азотистого баланс. Який процес при цьому посилюється?

A. Протеоліз.

B. Ліполіз.

C. Гліколіз.

D. Фосфороліз.

E. Фібриноліз.

4. Який з наведених нижче ферментів належить до екзопептидаз:

A. Пепсин.

B. Гастриксин.

C. Карбоксипептидаза.

D. Трипсин.

  1. Ентерокіназа.

5.Який з наведених нижче ферментів належить до ендопептидаз:

A. Амінопептидаза.

B. Гастрин.

C. Карбоксипептидаза.

D. Трипсин.

Е.Секретин.

6. В організмі людини хімотрипсин секретується підшлунковою залозою і в порожнині кишечника піддається обмеженому протеолізу з перетворенням в активний хімотрипсин. Який із факторів активує цей процес?

A. Ентерокіназа.

B. Пепсин.

C. Трипсин.

D. Амінопептидаза.

E. Карбоксипептидаза.

7. Який із перелічених нижче компонентів не зустрічається в шлунковому соці за умов норми?

А. НСl.

В. Пепсин.

С. Муцин.

Д. Ренін.

Е. Лактат.

8. Який із перелічених нижче компонентів не зустрічається в шлунковому соці за умов норми?

А. НСl.

В. Пепсин.

С. Муцин.

Д. Ренін.

Е.Кровяні пігменти.

9. Який із перелічених нижче компонентів не зустрічається в шлунковому соці за умов норми?

А. НСl.

В. Пепсин.

С. Муцин.

Д. Ренін.

Е. Жовчні кислоти.

10. Який із перелічених нижче компонентів шлункового соку виступає активатором пепсиногену?

А. Муцин.

В. Ренін.

С. Na+.

Д. К+.

Е. НСl.

11. У хворого виявлено стан ахлоргідрії. Призначення якого ферментативного препарату йому потрібно в такій ситуації?

A. Кокарбоксилази.

B. Сукцинатдегідрогенази.

C. Креатинфосфокінази.

D. Пепсину.

E. Гексокінази.

12. У пацієнта після одночасного прийому меду і м’яса виникли явища метеоризму, пронос, болі в животі. Це трапилось в результаті неповноцінного засвоєння глюкози і амінокислот через конкуренцію за транспортну систему мембран ентероцитів. Яка система забезпечує ці процеси?A. Жовчні кислоти.

B. К+, Nа+-АТФаза.

C. Карнітин.

D. Са2+, Мg2+-АТФаза

E. Глутатіонова.

13. У новонародженої дитини у шлунку відбувається “звурджування” молока, тобто перетворення розчинних білків молока казеїнів у нерозчинні – параказеїни за участю іонів кальцію і ферменту. Який фермент приймає участь у цьому процесі?

А. Пепсин.

В. Гастрин.

С. Ренін.

Д. Секретин.

Е. Ліпаза.

14. Аналіз шлункового соку хворого показав повну відсутність соляної кислоти і пепсину (ахілія). Крім того, у ньому виявлена речовина, що свідчить про патологічний процес у шлунку. Який компонент шлункового соку підтверджує це?

A. Пепсин.

B. Соляна кислота.

C. Молочна кислота.

D. Ренін.

E. Внутрішній фактор Касла.

15. У добовому раціоні дорослої здорової людини повинні бути жири, білки, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі та вода. Вкажіть кількість білку (в г), яка забезпечує нормальну життєдіяльність організму.

A. 50 – 60.

B. 80 – 100.

C. 10 – 20.

D. 80 – 90.

E. 40 – 50.

16.Після прийому великої кількості білкової їжі у пацієнта встановлено збільшення вмісту протеолітичних ферментів у соку підшлункової залози. Вміст якого з перелічених ферментів збільшується при цьому?А.Ентерокінази.

В.Реніну.

С.Пепсину.

Д.Гастриксину.

Е.Трипсину.

17.Вкажіть екзопептидазу, тобто фермент що розщеплює білки до утворення амінокислот:

A. Пепсин.

B. Гастриксин.

C. Карбоксипептидаза.

D. Трипсин.

Е. Ентерокіназа.

18. За умов недостатнього поступлення білків з продуктами харчування спостерігається порушення росту у дітей, розвиток анемії, набряки, жирова інфільтрація печінки. Для якої патології характерні ці симптоми?

А. Ахілія.

В. Ацидурія.

С. Квашіоркор.

Д. Цитрулінемія.

Е. Гіперамоніємія.

19. При “гнитті білків” у товстому кишечнику амінокислоти зазнають процесів деамінування, декарбоксилювання, деметилювання. Які токсичні продукти утворюються в результаті таких перетворень тирозину?

А. Скатол та індол.

В. Крезол та фенол.

С. Скатол та фенол.

Д. Крезол та скатол.

Е. Кадаверин і путресцин.

20.При “гнитті білків” у товстому кишечнику амінокислоти зазнають процесів деамінування, декарбоксилювання, деметилювання. Які токсичні продукти утворюються в результаті таких перетворень триптофану?

А. Скатол та індол.

В. Крезол та фенол.

С. Скатол та фенол.

Д. Крезол та скатол.

Е. Кадаверин і путресцин.

21. При “гнитті білків” у товстому кишечнику утворюються токсичні продукти, зокрема індол, скатол, фенол та інші. Яким шляхом відбувається знешкодження таких речовин?

А. Дезамінування.

В. Декарбоксилювання.

С. Трансамінування.

Д. Конюгації.

Е. Трансдезамінування.

22.У процесі старіння людини спостерігається зменшення синтезу та секреції підшлункового соку, зменшення вмісту в ньому трипсину. Це призводить до порушення розщеплення:

A. Білків

B. Фосфоліпідів

C. Полісахаридів

Д. Нуклеїнових кислот

E. Ліпідів

23. Перетравлення білків у шлунку є початковою стадією розщеплення білків у травному каналі людини. Назвіть ферменти, які беруть участь в перетравлені білків у шлунку:

A. Хімотрипсин та лізоцим

B. Трипсин та катепсини

C. Пепсин та гастриксин

D. Ентеропептидаза та еластаза

E. Карбоксипептидаза та амінопептидаза

24. При хронічному панкреатиті спостерігається зменшення секреції трипсину. Травлення яких речовин порушене?

A. Розщеплення білків

B. Розщеплення полісахаридів

C. Розщеплення ліпідів

D. Розщеплення нуклеїнових кислот

E. Розщеплення жиророзчинних вітамінів

25. При обстеженні чоловіка 45-ти років,який перебуває довгий час на вегетеріанській рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього?

A. Надмірна кількість вуглеводів

B. Недостатня кількість жирів

C. Надмірна кількість води

D. Недостатня кількість білків

E. Недостатня кількість вітамінів

26. У хворого спостерігається інтенсивна гіперсалівація, що зумовлює часткову нейтралізацію соляної кислоти в шлунку. Розщеплення яких речовин при цьому буде порушено?

A. Нуклеїнових кислот

B. Вуглеводів

C. Білків

D. Ліпідів

E. Холестерину

 

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 86; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты