Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Дезамінування і трансамінування амінокислот




Читайте также:
  1. Амінокислоти
  2. Амінокислоти
  3. Препарати амінокислот

1. З урахуванням клінічної картини хворому призначено піродоксальфосфат. Для корекції яких процесів рекомендований цей препарат?

А. Синтез білку.

В. Окисне декарбоксилювання кетокислот.

С. Дезамінування пуринових нуклеотидів.

Д. Синтез пуринових та піримідинових основ.

Е. Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот.

2. При авітамінозі якого вітаміну може істотно знижуватися активність трансаміназ сироватки крові?

A. В1.

B. В2.

C. В5 .

D. В6.

E. Вс.

3. Після епілептиформного припадку педіатром було оглянуте немовля, що одержує штучну їжу. У дитини виявлений також дерматит. При лабораторному обстеженні встановлене зниження аланін- і аспартаттрансаміназної активності еритроцитів. Недостатність якого вітаміну можна припустити?

A. Піридоксину.

B. Аскорбінової кислоти.

C. Кобаламину.

D. Рибофлавіну.

E. Кальциферолу.

4. Реакцію окиснювального дезамінування глутамінової кислоти каталізує: глутаматдегідрогеназа. Який кофермент входить до складу активного центру цього ферменту?

A. ПАЛФ.

B. ТПФ.

C. НАДФ.

D. ФАД.

E. ФМН.

5. Реакції трансамінування амінокислот каталізують амінотрансферази. Які сполуки утворюються в результаті таких реакцій?

A. Глутамат і a-кетокислота.

B. Глутамін і a-кетокислота.

C. Аланін і a-кетокислота.

D. Оксалоацетат і a-кетоглютарат.

Е.a-кетоглютарат і амінокислота.

6.У хворого через 12 годин після гострого нападу загрудного болю виявлено різке підвищення активності АсАТ у сироватці крові. Вкажіть патологію, для якої характерне це зміщення:

А. Колагеноз.

В. Вірусний гепатит.

С. Інфаркт міокарда.

Д. Нецукровий діабет.

Е. Цукровий діабет.

7. Біохімічний механізм трансамінування полягає в тому, що аміногрупи від різних амінокислот збираються у вигляді однієї з амінокислот. Яка це амінокислота?

A. Аргінін.

B. Лейцин.

C. Глутамінова.

D. Валін.

E. Аспарагінова.

8.Яка із наведених нижче речовин входить до складу активного центру амінотрансфераз?

А. ФМН.

В. ФАД.

С. НАД.

Д. ТПФ.

Е. ПАЛФ.

9. Біогенні аміни: гістамін, серотонін, ДОФамін та інші – дуже активні речовини, які впливають на різноманітні фізіологічні функції організму. В результаті якого процесу утворюються біогенні аміни в тканинах організму ?



A. Декарбоксилювання амінокислот

B. Дезамінування амінокислот

C. Трансамінування амінокислот

D. Окислення амінокислот

E. Відновного реамінування

10. У немовляти спостерігаються епілептиформні судоми, викликані дефіцитом вітаміну В6. Це спричинено зменшенням у нервовій тканиніі гальмівного медіатора - гамма-аміномасляної кислоти. Активність якого ферменту знижена:

A. Аланінамінотрансферази

B. Глутаматдекарбоксилази

C. Глутаматдегідрогенази

D. Піридоксалькінази

E. Глутаматсинтетази

11. В психіатрії для лікування ряду захворювань ЦНС використовують біогенні аміни. Вкажіть препарат цієї групи, який являється медіатором гальмування.

A. Гама-аміномасляна кислота.

B. Гістамін.

C. Серотонін.

D. Дофамін

E. Таурин..

12. Чоловік 50-ти років пережив сильний стрес. У крові різко збільшилась концентрація адреналіну та норадреналіну. Які ферменти каталізують процес інактивації останніх?

A. Моноамінооксидази

B. Глікозидази

C. Пептидази

D. Карбоксилаза

E. Тирозиназа

13. Депресії, емоційні розлади є наслідком нестачі у головному мозку норадреналіну, серотоніну та інших біогенних амінів. Збільшення їх вмісту у синапсах можна досягти за рахунок антидепресантів, які гальмують фермент:



A. Оксидазу Д-амінокислот

B. Диамінооксидазу

C. Оксидазу L-амінокислот

D. Моноамінооксидазу

E. Фенілаланін-4-монооксигеназу

14.До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на головокружіння, погіршення пам’яті, періодичні судоми. Встановлено, що причиною таких змін є продукт декарбоксилювання глутамінової кислоти. Назвіть його:

A. ТДФ

B. ПАЛФ

C. ГАМК

D. АТФ

E. ТГФК

15. У хворого спостерігається алергічна реакція, яка супроводжується свербінням, набряками та почервонінням шкіри. Концентрація якого біогенного аміну підвищилась у тканинах?

A. Гістаміну

B. Серотоніну

C. Триптаміну

D. Дофаміну

E. 16. Чоловік 50-ти років пережив сильний стрес. У крові різко збільшилась концентрація адреналіну та норадреналіну. Які ферменти каталізують процес інактивації останніх?

*A Моноамінооксидази

B Глікозидази

C Пептидази

D Карбоксилаза

E Тирозиназа

17. Гальмівна дія ГАМК обумовлена збільшистю проникливості постсинаптичної мембрани для іонів хлору. Цей медіатор утворюється внаслідок декарбоксилювання:

A Аргініну

B Аспартату

C Глутаміну

D Аспарагіну

*E Глутамату

18. У пацієнта спостерігається порушення кори головного мозку з проявом еппілептичних припадків. Лікарем було призначене застосування біогенного аміну, що синтезується з глутамата, та здійснює центральне гальмування. Що це за речовина?

*A гама-аміномаслянна кислота

B серотонін

C дофамін

D ацетілхолін

E гістамін

Гаммааміномасляної кислоти

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 66; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты