Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОбмін вуглеводів
Читайте также:
 1. Білковий обмін
 2. В яких одиницях вимірюється потрібний повітрообмін (продуктивність вентиляції)?
 3. В. Обмін речовин
 4. Водно–електролітний обмін
 5. Вуглеводний обмін
 6. Енергетичний обмін
 7. Жировий обмін
 8. Завдання 1. Дослідити вплив голодування на зміни основного обміну.
 9. Кінцеві продукти білкового обміну
 10. Обмін вітамінів

1.Глікоген є тваринним полісахаридом. Де він депонується в клітинах?

А. Мітохондріях.

B.* Цитоплазмі.

C. Рибосомах.

D. Ядрі.

E. Клітинному центрі.

2.Молочний цукор розщеплюється в ШКТ. Який фермент приймає в цьому участь?

А. Сахараза.

B. α-амілаза.

C. β-амілаза.

D. Мальтаза.

E. *Лактаза.

3.Для синтезу полісахаридних ланцюгів глікогену глюкозу потрібно перетворити у більш реакційно здатну форму. Яка сполука є безпосереднім донором залишків глюкози в процесі глікогенезу?

А. УДФ-глюкоза.

В. АДФ-глюкоза.

С. Глюкозо –3 фосфат.

D.* Глюкозо – 6-фосфат.

Е. Глюкозо-1-фостат.

4. У результаті гліколізу утворюється енергія. Які клітини забезпечені енергією за рахунок анаеробного гліколізу?

А. Печінки.

В. Легень.

С. Мозку.

D. *Еритроцитів.

Е. Нирок.

5. Перетворення пірувату включає процес окисного декарбоксилювання. Де відбувається цей процес?:

А.У цитоплазмі.

В.*У мембрані мітохондрій.

С.У матриксі мітохондрій.

D.На рибосомах.

Е.У ядрі.

6. У немовляти після споживання молока відмічається блювання і пронос. При обстеженні виявлено погіршення зору, різке відставання психомоторного розвитку, збільшення печінки. З вродженою недостатністю якого ферменту пов'язаний цей стан?

А *Лактази.

В. Гексокінази.

С. Галактокінази.

D. Галактозо-1-фосфат-уридилтрансферази.

Е. УДФ - глюкозо-4-епімерази.

7. У немовляти при переході від грудного вигодовування до звичайного раціону вживання солодкої їжі спостерігаються - блювання, судоми, зниження концентрації глюкози в крові. Який найвірогідніше діагноз?

А. *Цукровий діабет (спадкова форма).

В. Галактоземія.

С. Непереносимість фруктози.

D. Есенціальна фруктозурія.

Е. Глікогеноз.

8. При споживанні вуглеводної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія, а через короткий час концентрація глюкози в крові повертається до норми. Активність якого ферменту в цих умовах буде зростати?

А. Фруктозодифосфатази.

|*В. Глюкокінази.

С. Піруваткарбоксилази.

D. Глюкозо-6-фосфатази.

Е. Глікогенфосфорилази.

9.Головну роль у зниженні концентрації глюкози в крові після споживання вуглеводної їжі відіграє печінка. Який процес при цьому активується?

А. Тільки в ній синтезується глікоген.В. Тільки в ній відбувається глюконеогенез.

С. Тільки в ній глюкоза перетворюється в жирні кислоти.

D. Тільки в ній є фермент глюкозо-6-фосфатаза.

Е. Тільки в ній є фермент глюкокіназа.

10.Який із наступних шляхів обміну вуглеводів стимулюється в скелетних м’язах під час відпочинку після дуже інтенсивної фізичної роботи?

А. Гліколіз.

В. Глікогеноліз.

С. Глюконеогенез.

D. Глікогенез.

Е. Аеробне окислення лактату.

11.До лікарні поступила робітниця хімічного підприємства з ознаками отруєння. У волоссі цієї жінки виявлено підвищену концентрацію арсенату, який блокує ліпоєву кислоту. Порушення якого процесу є найбільш імовірною причиною отруєння?

 1. Знешкодження спероксидних іонів.
 2. Відновлення метгемоглобіну.
 3. Мікросомального окислення.
 4. *Окислювального декарбоксилювання ПВК.
 5. Відновлення органічних перекисів.

12.Інсулін підвищує активність певних ферментів вуглеводного обміну. Який з них знаходиться в клітинах печінки і сприяє швидкому захопленню ними глюкози при високій її концентрації в крові?

А. Глікогенсинтетаза.

В. Гексокіназа.

С. Глюкозо-6-фосфатаза.

D. Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа.Е.* Глюкокіназа.

13. У хворого виявлена гіпоксія. Назвіть основні клітинні механізми адаптації до умов гіпоксії?

А. Активація циклу Кребса.

В*. Активація анаеробного гліколізу.

С. Стимуляція глюконеогенезу.

D. Активація пентозофосфатного шляху.

Е. Посилення окислювального декарбоксилювання пірувату.

14. У чоловіка 56 років діагностована інсулома. При лабораторному дослідженні встановлено, що рівень глюкози натще складає 2,8 ммоль/л, після цукрового навантаження максимальна концентрація глюкози досягла 4,7 ммоль/л. Вміст інсуліну в 10 раз перевищує показники норми. Активність якого з наведених нижче біохімічних процесів збільшена у пацієнта?

А. Синтезу глікогену.

В. Синтезу кетонових тіл.

С. *Розпаду глікогену.

D. Глюконеогенезу.

Е. Розпаду ліпідів.

15. Гліколіз протікає у дві стадії. Який сполука утворюється на перійї стадії гліколізу?

А. Фосфогліцериновий альдегід.

В. Лактат.

С. *Піруват.

D. АТФ.

Е. Фруктозо-6-фосфат.

16. Вислухавши скарги хворої, лікар запідозрив у неї скриту форму цукрового діабету. Який аналіз варто зробити для уточнення діагнозу?

А. *Пробу на толерантність до глюкози.

В. Пробу Квіка.

С. Визначення глюкози крові.

D. Визначення білкових фракцій.

Е.Визначення сечовини.

17. У хворого на цукровий діабет після введення інсуліну наступила втрата свідомості, спостерігаються судоми. Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст цукру?

А. 1,5 ммоль/л.

В. 3,3 ммоль/л.

С. 8 ммоль/л.

D. 10 ммоль/л.

Е. 5,5 ммоль/л.

18. Дієтологи радять споживати їжу, яка містить багато клітковини. Для яких потреб організму вона використовується?

А. Енергетичних потреб.

В. *Утримання води.

С. Як джерело глюкози.

D. Структурних потреб.

Е. Синтезу глікогену.

19. Глікоген належить до полісахаридів. Яка речовина є мономерною ланкою глікогену?

А. β-глюкоза.

В. Лактоза.

С. Галактоза.

D.* α-глюкоза.

Е. Мальтоза.

20.У процесі анаеробного гліколізу утворюється 4 молекули АТФ. В результаті яких реакцій вони синтезуються?

А. Вільного окиснення.

В. Окисного фосфорилювання.

С. *Субстратного фосфорилювання.

D. Фотосинтетичного фосфорилювання.

Е. Хеміосинтетичного фосфорилювання.

21. У немовляти після споживання молока відмічається блювання і пронос. При обстеженні виявлено погіршення зору і різке відставання психомоторного розвитку, збільшення печінки. Накопичення якої речовини в організмі спричинює вказані порушення?

* А. Лактози.

В. Глюкози і глюкозо-6-фосфату.

С. Фруктози і фруктозо-6-фосфату.

D. Галактози і галактозо-1-фосфату.

Е. Глюкози і галактозо-6-фосфату.

22.У дворічної дитини споживання солодкої їжі викликає тривале підвищення вмісту цукру в крові та появу його в сечі. Проте при аналізі специфічними для глюкози методами концентрація її в межах фізіологічної норми. Патологічні симптоми, порушення розвитку дитини не виявляються. Який вуглевод накопичується в крові та в сечі цієї дитини?

А. Сахароза.

В. Галактоза.

С. Фруктоза.

D. Фруктозо-6-фосфат.

Е. Фруктозо-1-фосфат.*

23.При споживанні вуглеводної їжі спостерігається аліментарна гіперглікемія, а через короткий час концентрація глюкози в крові повертається до норми. Який шлях обміну вуглеводів буде пригнічуватись у цих умовах?

А. Глікогенез.

В. Гліколіз.

С.* Глюконеогенез.

D. Перетворення глюкози в жирні кислоти.

Е. Пентозофосфатний шлях.

24. На 6-12-у години повного голодування концентрація глюкози в крові здорової людини утримується в межах фізіологічної норми. Який процес забезпечує цю норму?

А. Глюконеогенез із амінокислот.

В. Глюконеогенез із молочної кислоти.

С. Розщеплення до вільної глюкози глікогену м’язів.

D. *Розщеплення до вільної глюкози глікогену печінки.

Е. Перетворення в глюкозу жирів.

25.У чоловіка 40 років концентрація глюкози в плазмі крові натщесерце становить 7 ммоль/л проте клінічні симптоми цукрового діабету не проявляються. Яке наступне дослідження необхідно виконати?

А. Визначення концентрації кетонових тіл в крові.

В. Визначення глюкози в сечі.

С. Визначення вмісту глікозильованого гемоглобіну в крові.

D. Визначення вмісту інсуліну в плазмі крові.

*Е. Визначення толерантності до глюкози методом цукрового навантаження.

26. При авітамінозі тіаміну (віт. В1) розвивається ацидоз внаслідок накопичення молочної кислоти. Зі зниженням активності якого ферменту пов'язаний цей процес?

А. Гексокінази.

В. Піруваткінази.

С. *Піруватдегідрогенази.

D. Лактатдегідрогенази.

Е. Піруваткарбоксилази.

27.Які зміни в гормональній системі забезпечують нормальний вміст глюкози в крові (нормоглікемія) у проміжках між споживанням їжі?

А. Підвищена секреція інсуліну.

В. Знижена секреція глюкагону.

С*. Підвищена секреція глюкагону.

D. Зниженя секреція глюкокортикоїдів.

Е. Підвищена секреція тироксину.

28.Вроджена недостатність ферменту глікозил-(4→6)-трансферази зумовлює розвиток глікогенозу типу IV, для якого характерні збільшення і цироз печінки; смерть у ранньому дитячому віці, якщо не трансплантувати печінку. Яка зміна кількості чи структури глікогену буде діагностичною ознакою цього типу глікогенозу?

А. Збільшена кількість глікогену із сильно вкороченими боковими гілками.

В. Збільшена кількість глікогену нормальної структури.

С. Збільшена кількість глікогену з довгими малорозгалуженими ланцюгами.*

D. Знижена кількість глікогену нормальної структури.

Е. Знижена кількість глікогену аномальної структури.

29.При вживанні печива, цукерок у змішаній слині тимчасово зростає рівень лактату. Активація якого біохімічного процесу призводить до цього?

А. Тканинного дихання.

B. Глюконеогенезу.

C. Анаеробного гліколізу. *

D. Мікросомального окислення.

E. Аеробного гліколізу.

30.При недостатності кровообігу в період інтенсивної м”язевої роботи в м”язі в результаті анаеробного окиснення глюкози накопичується молочна кислота. Яка її подальша доля?

*А. Переноситься кров”ю в печінку для синтезу глюкози.

В. Попадає в нирки і видаляється з сечею.

С. Використовується в м”язі для синтезу глюкози.

D. Використовується для синтезу кетонових тіл.

Е. Циркулює у крові з поступовим використанням усіма клітинами.

31.Однорічна дитина відстає в розумовому розвитку від своїх однолітків. Зранку спостерігається: блювота, судоми, втрата свідомості. У крові - гіпоглікемія натще. З дефектом якого ферменту це зв’язано?

А. Глікогенсинтази.

В. Лактази.

С. Сахарази.

D. Аргінази.

*Е. Фосфорилази.

32.У дитини 6 років знижена активність, є ознаки порушення координації рухів. При обстеженні встановлений генетичний дефект одного з ферментів піруватдегідрогеназного комплексу. Укажіть, який з перерахованих нижче лабораторних показників був вирішальним в обґрунтуванні діагнозу?

*А. Піруват вище норми.

В. Аланін нижче норми.

С. Піруват нижче норми.

D. Аланін вище норми.

Е. Лактат нижче норми.

33.Целюлоза належить до рослинних полісахаридів. Яка сполука є мономерною ланкою целюлози?

А. Мальтоза.

В. Лактоза.

С. Галактоза.

D. α-глюкоза.

*Е. β-глюкоза.

34.У хворого із скаргами на м’язеву слабкість, болі в ділянці печінки та її збільшення, рівень глюкози в крові натще 3 ммоль/л. Попередній діагноз-глікогеноз. Який тест є найбільш інформативним для цього захворювання?

*А. Недостатність активності фосфорилази.

В. Підвищення активності гексокінази.

С. Низький вміст адреналіну в крові.

D. Пониження активності глікогенсинтетази.

Е. Підвищення активності фосфорилази.

35.Рослинний крохмаль розщеплюється у ШКТ. Який фермент підшлункової залози каталізує цей процес?

А. Лактаза.

В. Мальтаза.

С. Ліпаза.

* D. α-амілаза.

Е. Сахараза.

36.Чому дорівнює сумарний вихід АТФ (молекул) у результаті анаеробного гліколізу?

А. 12.

*В. 4.

С.6.

D. 36.

Е. 38.

37. Які кінцеві продукти аеробного розщеплення глюкози?

А. Лактатт і СО2.

В. Піруват і Н2О.

С. Оксалоацетат і АТФ.

*D. СО2, Н2О і АТФ.

Е. Ацетил-КоА і СО2.

38.При зниженні рівня глюкози в крові активується глюконеогенез – синтез глюкози з невуглеводневих компонентів, в тому числі з піровиноградної кислоти. Який фермент каталізує пускову реакцію глюконеогенезу (перетворення пірувату до оксалоацетату)?

*А. Піруваткарбоксилаза.

В. Фосфоенолпіруваткіназа.

С. Малатдегідрогеназа.

D. Альдолаза.

Е. Гексокіназа.

39.Який із наступних шляхів обміну вуглеводів стимулюється у печінці під час відпочинку після дуже інтенсивної фізичної роботи?

А. Гліколіз.

В. Глікогеноліз.

С. Розпад глікогену до глюкози.

D. Глюконеогенез із амінокислот.

*Е. Глюконеогенез із лактату.

40.Хворий поступив до лікарні у коматозному стані, в анамнезі цукровий діабет ІІ типу протягом 5-ти років. Об’єктивно: дихання шумне, глибоке, під час видиху в повітрі відчувається запах ацетону. Вміст глюкози в крові – 15,2 ммоль/л, кетонових тіл – 100 мкмоль/л. Для якого ускладнення даного захворювання характерні такі зміни?

А. Гіперосмолярна кома.

В. Кетоацидотична кома.

*С. Гіперглікемічна кома.

Д.Печінкова кома.

Е. Гіпоглікемічна кома.

41.Відомо, що синовіальна речовина зменшує тертя суглобових поверхонь. При ревматизмі чи артриті її в”язкість знижується внаслідок порушення структури компонентів, що входять до її складу. Деполімеризація якої речовини при цьому відбувається?

*A Гіалуронової кислоти.

B Глікогену.

C Колагену.

D Гепарину.

E Альбуміну.

42. Зниження співвідношення аденілових нуклеотидів АТФ/АДФ призводить до посилення гліколізу в тканинах парадонта при гіпоксії. Яка реакція при цьому активується?

А. Альдолазна.

*В. Фосфофруктокіназна.

С. Тріозофосфатізомеразна.

D. Енолазна.

Е. Лактатдегідрогеназна.

43. Жінка 52 років скаржиться на зниження ваги, часті висипання на шкірі, стоматит. При обстеженні діагностована пухлина А-клітин острівкового апарату підшлункової залози (гіперпродукція глюкагону). Підвищення якого показника крові слід очікувати у пацієнтки?

*А. Глюкози.

В. Креатину.

С. Альбуміну.

D. Імуноглобулінів.

Е. Ліпопротеїнів дуже низької щильністі.

44. У пацієнта перевірили толерантність до глюкози і встановили, що натщесерце концентрація глюкози становить 5,3 ммоль/л, через 120 хвилин після цукрового навантаження – 6,5 ммоль/л. Яке порушення обміну можна припустити?

А. Цукровий діабет.

*В. Скриту форму цукрового діабету.

С. Стероїдний діабет.

D. Порушення функції печінки.

Е. Гіперфункцію соматотропіну.

45. Недостатність якого ферменту зумовлює розвиток фруктоземії?

А. Фосфофруктокінази.

*В. Фруктокінази.

С.Альдолази.

D. Глюкокінази.

Е. Фосфорилази.

46. Який із компонентів циклу трикарбонових кислот утворює щільнозв’язані комплекси з кальцієм в дентині й бере участь в процесах мінералізації й ремінералізації?

А. Ізоцитрат.

*В. Оксалоацетат.

С. Сукцинат.

D. Малат.

Е. Цитрат.

47. Чоловік, 25 років, звернувся до лікаря зі скаргами на сонливість і слабкість, які посилюються після фізичного навантаження. При обстеженні виявлені гіпоглікемія, лактоацидоз і кетонурія, які розвиваються внаслідок спадкового дефіциту фруктозо-1,6-дифосфатази. Призначення глюкокортикоїдів значно покращило стан хворого. Порушення якого метаболічного процесу спостерігається в організмі пацієнта?

*А. Глюконеогенезу.

В. Гліколізу.

С. Глікогенолізу.

D. Пентозофосфатного шляху.

Е. Глікогенезу.

48. У хворого виявили глюкозурію, вміст глюкози в крові в межах норми. Результатом яких порушень може бути викликаний цей стан?

*А. Функції ниркових канальців.

В. Розпад глікогену нирки.

С. Функції підшлункової залози.

D. Глюконеогенезу.

Е. Гліколізу.

49. Хворий знаходиться у стані гіпоглікемічної коми. Передозування якого гормону може привести до такої ситуації?

*А. Інсуліну.

В. Прогестерону.

С. Кортизолу.

D. Соматотропіну.

Е. Кортикотропіну.

50.Яка карбонова кислота – проміжний продукт циклу трикарбонових кислот – приймає участь у регуляції рівня та транспорту кальцію крові?

А. Лимонна кислота (цитрат).

В. Ізолимонна кислота (ізоцитрат).

*С. Щавелевооцтова кислота (оксалоацетат).

D. Янтарна кислота (сукцинат).

Е. a-кетоглутарова кислота (a-кетоглутарат).

51. Які продукти утворюються при гідролізі сахарози?

А. Глюкоза і фруктоза.

В. Дві молекули глюкози.

С. Дві молекули фруктози.

D. Дві молекули галактози.

Е. Глюкоза і галактоза.

52. Хворий протягом 5-ти років страждає на цукровий діабет. В результаті порушення дієти у нього розвинувся коматозний стан. Лікар швидкої допомоги ввів глюкозу. Стан хворого покращився. Яка кома найбільш вірогідно була в хворого?

 1. Ацидотична.
 2. Гіперглікемічна.
 3. * Гіпоглікемічна.
 4. Гіпотиреоїдна.
 5. Печінкова.

53. Які вітаміни приймають участь у процесі окислювального декарбоксилювання пірувату?

А. С і В1.

В. В1 і В12.

С. В1 і Д.

*D. В1 і В3.

Е. В1 і Е.

54 Глікоген м’язів не використовується як джерело глюкози в крові при гіпоглікемії. Який фермент відсутній у м’язах на відміну від печінки?

*А. Глюкокіназа.

В. Глюкозо-6-фосфатаза.

С. Кіназа фосфорилази.

D. Фосфоглюкомутаза.

Е. Фосфорилаза.

55.Характерною ознакою галактоземії є розвиток катаракти. Яка речовина накопичується у кришталику ока, зумовлюючи катаракту при цій патології?

А. Галактозо-6-фосфат.

В. Галактозо-1-фосфат.

С. УДФ-галактоза.

*D. Дульцитол.

Е. Глюкозо-6-фосфат

56. На 2-4 день повного голодування концентрація глюкози в крові здорової людини утримується в межах фізіологічної норми. Який процес при цьому активується?

А. Глюконеогенез із молочної кислоти.

В. Глюконеогенез із амінокислот.

С. Перетворення в глюкозу жирних кислот.

*D. Розщеплення до вільної глюкози глікогену печінки.

Е. Розщеплення до вільної глюкози глікогену м’язів.

57. У чоловіка 50 років, що працює на хімічному заводі, при декількох повторних обстеженнях виявляється глюкоза в сечі. Рівень глюкози в плазмі крові натщесерце в межах фізіологічної норми. Яка найвірогідніша причина глюкозурії?

А. Ураження печінки.

В. Ураження наднирників.

С. Ураження підшлункової залози.

*D. Ураження нирок.

Е Ураження гіпофізу.

58. У хворого 57 років, який страждає на цукровий діабет, розвинувся кетоацидоз. Біохімічною основою цього стану є зменшеня ступеня утилізації ацетил-КоА. Нестачею якої сполуки в клітинах це обумовлено?

A. *Оксалоацетату.

B. 2-оксоглутарату.

C. Сукцинату.

D. Аспартату.

E. Глутамату.

59.Для підвищення результативності тренування спортсмену К. Лікар порекомендував приймати лимонну кислоту, або ж продукти, що її містять. Чим обумовлено застосування лимонної кислоти?

*А. Субстрат ЦТК.

В.Дерело вихідної речовини синтезу жирних кислот.

С.Активатор глюконеогенезу.

D.Активатор синтезу жирних кислот.

Е. Інгібітор гліколізу.

60. Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Який процес є джерелом рибозофосфату?

А. Гліколіз.

В. Глікогеноліз.

С. Глікогенез.

Глюконеогенез.

*Е. Пентозофосфатний цикл.

61.Гіпоглікемія – зниження рівня глюкози крові. Які гормони мають гіпоглікемічний ефект ?

*А.Інсулін.

В. Адреналін.

С.Глюкокортикоїди.

D. Статеві гормони.

Е. Тироксин .

62. Після виконання важкої м’язової роботи хронічний алкоголік знепритомнів. Яка можлива причина втрати свідомості?

*А. Гіпоглікемія.

В. Гіперглікемія.

С. Кетонемія.

D. Азотемія.

Е. Гіперамоніємія.

63. Яка кількість АТФ утворюється за рахунок окислення 1 молекули ацетил-КоА?

А. 2.

*В. 12.

С. 24.

D. 36.

Е. 6.

64. При хронічному передозуванні глюкокортикоїдів у хворого розвивається гіперглікемія. Який процес вуглеводного обміну при цьому активується?

А. Глюконеогенез.

*В.Глікогеноліз.

С. Аеробний гліколіз.

D. Пентозофосфатний цикл.

Е. Глікогенез.

65. Який із гормонів активує глікогенфосфорилазу печінки?

А. Кортизол.

В. Інсулін.

С. Гідрокортизон.

*D. Глюкагон.

Е. Альдостерон.

66. Який вітамін входить до складу піруватдегідрогеназного комплексу?

А. Віт. С.

В. Віт. В6.

С. Віт.А.

* D. Віт. РР.

Е. Віт. Д.

67.У немовляти після переходу від грудного вигодовування до звичайного раціону вживання спостерігаються блювання, судоми, зниження концентрації глюкози в крові. З вродженою недостатністю якого ферменту пов’язаний цей стан?

А. Фосфофруктокінази.

В. Тріозокінази.

С. Альдолази.

*D. Кетозо-1-фосфатальдолази (альдолази фруктозо-1-фосфату).

Е. Глюкокінази.

68. У дитини 6 міс. спостерігається відставання росту, збільшення серця і серцева недостатність, слабкість посмугованих м'язів. У біоптаті печінки, нирок, м’язів виявлено високий вміст глікогену нормальної структури. Рівень глюкози в крові натщесерце в межах норми. Який тип глікогенозу у цієї дитини?

А.Тип І (хвороба Гірке, дефект глюкозо-6-фосфатази).

В.Тип VI (хвороба Херса, дефект фосфорилази печінки).

*С.Тип II (хвороба Помпе, дефект α-1,4-глікозидази лізосом).

D.Тип III (хвороба Корі, дефект α-1,6-глюкозидази).

Е.Тип IV (хвороба Андерсена, дефект ферменту розгалужень).

69.У хворого 34 років наявна знижена витривалість до фізичних навантажень, у той час як у скелетних м’язах вміст глікогену підвищений. Зниженням активності якого ферменту це зумовлено?

А. Глюкозо-6-фосфатази.

Б. Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази.

*С. Глікогенфосфорилази.

D. Гглікогенсинтази.

Е. фосфофруктокінази.

70.При аналізі слини пацієнта виявлено підвищений вміст лактату. Активація якого процесу є основною причиною підвищення рівня лактату?

А. Розпаду глікогену.

В. Аеробного розпаду глюкози.

*С. Анаеробного розпаду глюкози.

D. Травлення вуглеводів.

Е. Глюкозо-лактатного циклу.

71. Хвора 58 років. Стан важкий, свідомість затьмарена , шкіра суха, очі запалі, ціаноз, запах ацетону з рота. Результати аналізів: глюкоза крові 35,15 ммоль/л, в сечі 3,5 % глюкози. Яка причина такого стану?

А. Гіпоглікемічна кома.

*В. Гіперглікемічна кома.

С. Анафілактичний шок.

D.Уремічна кома.

Е.Гіповолемічна кома.

72. У хворої 38 років після прийому аспірину і сульфаніламідів спостерігається посилений гемоліз еритроцитів, який викликаний недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Порушенням утворення якого коферменту зумовлена ця патологія?

*А. НАДФН.

В. ФАДН2.

С. пірідоксальфосфату.

D.ФМНН2.

Е. убіхінону.

73. У пацієнта непереносимість молока. Чим можна пояснити це явище?

А. Відсутність у шлунку – галактозидази.

В. Відсутність у кишківнику лактатдегідрогенази.

*С. Відсутність у кишечнику – галактозидази.

D. Підвищенням інтенсивності процесів гниття у кишківнику.

Е. Відсутність в кишечнику – амілази.

74. Під час бігу на коротку дистанцію у нетренованих людей спостерігається м’язова крепатура внаслідок накопичення лактату. Посилення якого біохімічного процесу в організмі при цьому спостерігається?

А. Глікогеноліз.

В. Глюконеогенез.

С. Пентозофосфатний цикл.

D. Ліпогенез.

*Е. Глікогенез.

75. Одним з шляхів окислення глюкози є пептозофосфатний цикл. Яке значення цього процесу?

* А. Утворення НАДФН2 і пентоз.

В. Утворення НАДН2 і глюконової кислоти.

С. Синтез глікогену у печінці.

D. Утворення ацетил КоА.

Е. Синтез ФАДН2.

76. В лікарню поступила дитина, зі слів батьків у неї періодично виникають судоми. При огляді відмічено затримку росту, збільшену печінку, незначне збільшення в розмірах нирок. Виявлена гіпоглікемія, ацидоз. В крові підвищений вміст лактату і пірувату. Що може бути причиною такого стану?

*А. Глікогеноз.

В. Галактоземія.

С. Цукровий діабет.

D. Лактоземія.

Е. Стероїдний діабет.

77. Пацієнт скаржиться на підвищену втому після робочого дня, постійну спрагу. У лікаря є підозра на цукровий діабет. Яка концентрація глюкози плазми крові підтверджує цей діагноз?

*А. 8,5 ммоль/л.

В. 2 ммоль/л.

С. 4,5 ммоль/л.

D. 5 ммоль/л.

Е. 3,3 ммоль/л.

78. Активність якого ферменту вуглеводного обміну знижується при дії інсуліну?

А. Глікогенсинтетази.

В. Гексокінази.

С. Глюкокінази.

D. Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази.

*Е. Глюкозо-6-фосфатази.

79. До лікарні поступив хворий зі скаргами на запоморочення та інші порушення функцій головного мозку. Після розпитування родичів, стало відомо, що хворий довгий час знаходився на голодній дієті. Що послужило причиною такого стану?

*А. Гіпоглікемія.

В. Гіперглікемія.

С. Глюкозурія.

D. Кетонемія.

Е. Галактоземія.

80.Після споживання їжі виникає аліментарна (харчова) гіперглікемія, яка стимулює

секрецію такого гормону:

A. Адреналін

B. Глюкагон

*C. Інсулін

Д. Норадреналін

E. Кортизол

81. У хлопчика 2 років спостерігається збільшення в розмірах печінки та селезінки,

катаракта. В крові підвищена концентрація цукру, однак тест толерантності до глюкози в нормі. Вкажіть, спадкове порушення обміну якої речовини є причиною цього стану?

A. Глюкози

*B. Фруктози

C. Галактози

D. Мальтози

E. Сахарози

82. Внаслідок тривалого голодування в організмі людини швидко зникають резерви

вуглеводів. Який з процесів метаболізму поновлює вміст глюкози у крові?

*A. Глюконеогенез

B. Анаеробний гліколіз

C. Аеробний гліколіз

D. Глікогеноліз

E. Пентоофосфатний шлях

83. Під час голодування нормальний рівень глюкози підтримується за рахунок активації глюконеогенезу. Назвіть речовину яка може використовуватись як субстрат для цього процесу:

A. Аденін

B. Амоніак

C. Сечовина

*D. Аланін

E. Гуанін
84. У жінки 32-х років запалення ясен (гінгівіт), що супроводжується гіпоксією. Вкажіть,

утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в

тканинах пародонта.

*A Лактату

B Рибозо-5-фосфату

C Глікогену

D Глюкозо-6фосфату

EНАДФН

85. Хворому на цукровий діабет медсестра помилково ввела майже подвійну дозу інсуліну, що призвело до гіпоглікемичної коми. Який лікарський засіб необхідно ввести хворому для виведення з коми?

*A Глюкозу

B Лідазу

C Інсулін

D Соматотропін

E Норадреналін

86. Відомо, що в еритроцитах активно функціонує пентозо-фосфатний шлях. Яка головна функція цього метаболічного шляху у еритроцитах?

A Протидія перекисному окисленню ліпідів

B Активація мікросомального окиснення

C Знешкодження ксенобіотиків

D Окислення глюкози до лактата

E Посилення перекисного окислення ліпідів

87. У дитяче відділення швидкою допомогою доставлена двохрічна дівчинка. Дитина квола, апатична. Печінка збільшена. Біопсія вказує на значний надлишок глікогену.

Концентрація глюкози в крові нижча від норми. Найбільш ймовірною причиною

гіпоглікемії є:

*A Знижена активність глікогенфосфорилази

B Підвищена активність глюкокінази

C Знижена активність глюкозо-6-фосфатази

D Знижена активність глюкозо-1-фосфатуридинтрансферази

E Знижена активність глікогенсинтази

88. Клінічне обстеження хворого дозволило встановити попередній діагноз: рак шлунку. В шлунковому соці виявлено молочну кислоту. Який тип катаболізму глюкози має місце у ракових клітинах?

*A Аеробний гліколіз

B Пентозофосфатний цикл

C Глюконеогенез

D Анаеробний гліколіз

E Глюкозо-аланіловий цикл

89. Встановлено, що інтенсивне фізичне навантаження у щурів в експерименті активує в печінці процес глюконеогенезу. Яка речовина буде попередником глюкози в цьому

випадку?

*A Піруват.

B Глікоген.

C Пальмітат.

D Сечовина.

E Стеарат.

90. У групі експериментальних тварин виявлено зниження процесів відновлення в синтезах

холестерину, вищих жирних кислот та утворенню нуклеїнових кислот. Назвіть, порушення

якого шляху вуглеводного обміну призведе до зазначених наслідків?

A Гліколізу

*B Пентозофосфатного циклу

C Циклу трикарбонових кислот

D Глюконеогенезу

E Глікогенолізу

 

Метаболізм та патологія обміну ліпідів.

1. За участю якого ферменту каталізується гідроліз триацилгліцеролів у порожнині кишківника?

A. * Ліпази.

B. Фосфоліпази.

C. Ацетилхолінестерази.

D. Трансацетилази.

E. Моногліцеридліпази.

2. Які жирні кислоти є незамінними (есенціальними) для організму людини?

A. Ліпоєва, стеаринова, пальмітинова.

B. Олеїнова, лінолева, ліноленова.

C. Пальмітинова, стеаринова, арахідонова.

D. Арахідонова; ліноленова, лінолева.

E. Олеїнова, лінолева, масляна.

3. Пацієнтці з високим ступенем ожиріння як харчову добавку рекомендований карнітин для покращення „спалювання жиру”. Яку безпосередню участь бере карнітин у процесі «спалювання жирів»?

A. Активація ВЖК.

B. Транспорт ВЖК із жирових депо в тканини.

C. Бере участь в одній із реакції β-окислення ВЖК.

D. Транспорт ВЖК із цитозоля в мітохондрії.

E. Активація внутрішньоклітинного ліполізу.

4. Панкреатична ліпаза поступає у верхній відділ тонкої кишки у вигляді неактивної проліпази. Які фактори:необхідні для її активації?

A. Жирні кислоти, ентерокіназа.

B. Жовчні кислоти, ентерокіназа.

C. Жирні кислоти, коліпаза.

D. Жовчні кислоти, коліпаза.

E. Жовчні і жирні кислоти.

5. У пацієнта в крові низький рівень лізолецитину, ефірів холестерину, плазма слабко каламутна, спостерігаються відхилення в структурі ліпопротеїнів. З недостатністю якого ферменту це може бути пов’язано?

A. Лецитинхолестеролацилтрансферази.

B. Холінацетилтрансферази.

C. Холестеролестерази.

D. Ліпопротеїнліпази.

E. 7-холестеролгідроксилази.

6. При обстеженні у жінки встановлена недостатність активності ліпопротеїнліпази, котра гідролізує тригліцериди хіломікронів на поверхні ендотелію капілярів жирової тканини. Які біохімічні порушення слід очікувати?

A. Гіперліпопротеїнемія І типу.

B. Гіперліпопротеїнемія ІІІ типу.

C. Гіперліпопротеїнемія ІV типу.

D. Гіперліпопротеїнемія ІІ Б типу.

E. Гіперліпопротеїнемія ІІ А типу.

7. В експериментальної тварини, що знаходиться на безбілковому раціоні розвинулась жирова інфільтрація печінки, зокрема, внаслідок дефіциту метилюючих агентів. Утворення якого метаболіту порушено в піддослідної тварини?

A. Холіну.

B. ДОФА.

C. Холестерину.

D. Ацетоацетату.

E. Лінолевої к-ти.

8. У пацієнта вміст загальних ліпідів крові – 30 г/л, холестерину – 9 ммоль/л. Плазма крові лужна. При центрифугуванні крові на поверхні утворюється білий шар. Збільшення вмісту яких транспортних форм ліпідів найбільш ймовірне у цьому випадку?

A. Альбумінів.

B. α-ліпопротеїнів.

C. β-ліпопротеїнів.

D. Пре-β-ліпопротеїнів.

E. Хіломікронів.

9. На якій стадії катаболізму жирних кислот затрачається енергія АТФ?

A. Перша реакція дегідрування.

B. Стадія гідратації.

C. Стадія активації жирної кислоти.

D. Тіолазна реакція.

E. Друга реакція дегідрування.

10. Які з наведених нижче ліпідів відносять до простих?

A. Фосфоліпіди.

B. Стероїди.

C. Цереброзиди.

D. Гангліозиди.

E. Нейтральні жири.

11. Для доставки різноманітних лікарських речовин у різні органи і тканини використовуються “мікроконтейнери” - ліпосоми. Які сполуки є основним будівельним елементом ліпосом?

A. Фосфоліпіди.

B. Глікопротеїни.

C. Фосфопротеїни.

D. Полісахариди.

E. Глюкозаміноглікани.

12. В лікарню поступила людина, що довгий час знаходилась у стресовому стані. Рівень жирних кислот в крові значно перевищує норму. Підвищення активності: якого ферменту при цьому спостерігається?

A. Тканинної ТАГ-ліпази.

B. Панкреатичної ТАГ-ліпази.

C. Ліпопротеїнліпази.

D. Ацетил-КоА-карбоксилази.

E. Фосфоліпази А2.

13. Для доставки різноманітних лікарських речовин у різні органи і тканини використовуються “мікроконтейнери” - ліпосоми. Які сполуки є основним будівельним елементом ліпосом?

F. Фосфоліпіди.

G. Глікопротеїни.

H. Фосфопротеїни.

I. Полісахариди.

A. Глюкозаміноглікани

15. Холестерин є попередником біологічно активних сполук. Яка із наведених нижче речовин синтезується із холестерину?

A. Жирні кислоти.

B. Вітамін D.

C. Фосфоліпіди.

D. Сфінголіпіди.

E. Нейтральні жири.

16. З якими сполуками знаходяться в кон’югованому стані жовчні кислоти в складі жовчі?:

A. Холестерином.

B. Білірубіном.

C. Гліцином і аланіном.

D. Гліцином і таурином.

E. Лізоцимом і валіном.

17. Скільки моль АТФ утворюється при повному β-окисленні 1 моля стеаринової кислоти?

A. 35.

B. 40.

C. 108.

D. 130.

E. 147.

18. Яка в наведених нижче жирних кислот відноситься до дієнових (містить два подвійнізв’язки)?

A. Пальмітинова.

B. Арахідонова.

C. Лінолева.

D. Олеїнова.

E. Капронова.

19. Емульгування жиру відбувається в кишечнику. Які речовини для цього необхідні?

A. Ненасичені жирні кислоти.

B. Насичені жирні кислоти.

C. Жовчні кислоти.

D. Бікарбонати.

E. Фосфати.

20.Який з нижче перерахованих метаболітів утворюється при окисленні жирних кислот з непарною кількістю вуглецевих атомів?

A. Пропіоніл-КоА.

B. Бутирил-КоА.

C. Малоніл-КоА.

D. Еноїл-КоА.

E. Ацетоацетил-КоА.

21. В яких з названих тканин і органів тіла людини кетонові тіла не використовуються в якості енергетичного матеріалу?

A. Печінці.

B. Нирках.

C. Серцевому м’язі.

D. Скелетних м’язах.

E. Легенях.

22. Першою реакцією біосинтезу жирних кислот є карбоксилювання ацетил-КоА під дією ацетил-КоА карбоксилази. Який з названих нижче вітамінів входить в якості простетичної групи в склад названого ферментативного комплексу?

A. Ліпоєва кислота.

B. Фолієва к-та.

C. Біотин.

D. Тіамін.

E. Рибофлавін.

23. У хворого встановлена вроджена відсутність ліпопротеїнліпази. Яке порушення ліпідного обміну має місце у цього хворого?

A. Не відбувається синтез хіломікронів в епітеліальних клітинах кишківника.

B. Спостерігається інтенсивне розщеплення тригліцеридів у порожнині кишківника на гліцерин і жирні кислоти.

C. Понижена інтенсивність ресинтезу тригліцеридів в стінці кишківника.

D. Порушується перехід жирних кислот із хіломікронів плазми крові в жирові депо.

E. Порушується перехід ліпідів з тканин в кров.

24. При цукровому діабеті і голодуванні в крові збільшується вміст ацетонових тіл, що використовуються в якості енергетичного матеріалу. З якої речовини вони синтезуються?

A. Ацетил-КоА.

B. Сукциніл-КоА.

C. Цитрат.

D. Малат.

E. α-кетоглутарат.

25. У хворого камінь загальної жовчної протоки перекрив надходження жовчі до кишечнику. Порушення якого з процесів перш за все при цьому спостерігається?

A. Перетравлення білків.

B. Перетравлення вуглеводів.

C. Перетравлення жирів.

D. Всмоктування білків.

E. Всмоктування вуглеводів.

26. Яка добова потреба людини в жирах?

A. 20-30 г.

B. 80-100 г.

C. 150-180 г.

D. 200-220г.

E. 10-20г.

27. Відомо, що в немовлят на відповідь смоктальних та ковтальних рухів при годуванні виробляється лінгвіальна ліпаза слизовою оболонкою кореня язика та областю глотки. На які ліпіди найактивніше впливає цей фермент?

A. Тригліцериди, які містять жирні кислоти з короткою та середньою довжиною ланцюга.

B. Тригліцериди, які містять ЖК з довгим ланцюгом.

C. Фосфоліпіди.

D. Гліколіпіди.

E. Сфінголіпіди.

28. У процесі тканинного дихання до вуглекислого газу і води розщеплюється одна молекула різних речовин. При окисненні якої речовини спостерігається найбільший енергетичний ефект?

A. Пальмітинової кислоти.

B. Глюкози.

C. Аргініну.

D. Гліцеролу.

E. Рибози.

29.До класу яких сполук відноситься холестерин за хімічною структурою?

A. Двохатомних спиртів.

B. Трьохатомних спиртів.

C. Жирних кислот.

D.Циклічних одноатомних спиртів.

E. Ароматичних альдегідів.

30. За допомогою:якої речовини відбувається транспорт вищих жирних кислот в процесі β-окислення з цитоплазми в матрикс мітохондрій?

A. Альбумінів.

B. Малату.

C. ЩОК.

D. Карнітину.

E. Холестерину.

31. Скільки моль АТФ утворюється при β-окисленні 1 моля міристинової (С14:0) кислоти?

A. 181.

B. 113.

C. 108.

D. 130.

E. 147.

32. Як швидко та ефективно усунути явище кетонемії, що розвинулась внаслідок голодування після травми щелепи?

A. Ввести фізіологічний розчин.

B. Ввести глюкозу.

C. Ввести комплекс вітамінів.

D. Ввести гідролізат білка.

E. Ввести інсулін.

33. Яка біохімічна роль холестерину в організмі:

A. Використовується для синтезу жирних кислот.

B. Використовується для синтезу нейтральних жирів.

C. Використовується для синтезу гормонів кори наднирників.

D. Використовується для синтезу складних ліпідів.

E. Використовується для синтезу сфінголіпідів.

34.В якій із реакцій β-окислення жирних кислот акцептором протонів виступає НАД+:

A. Перша реакція дегідрування.

B. Реакція гідратації.

C. Друга реакція дегідрування.

D. Тіолазна реакція.

E. Перша і друга реакції дегідрування.

35. Який з названих нижче вітамінів входить як простетична група до складу ацетил-КоА-карбоксилази?

A. Рибофлавін.

B. Ліпоєва кислота.

C. Фолієва кислота.

D. Біотин.

E. Тіамін.

36. Яка кількість загального холестерину сироватки крові вважається нормою?

A. 33,3-55,5ммоль/л.

B. 3,33-8,325 ммоль/л.

C. 4,64-9,58 ммоль/л.

D. 1,5 – 2,5 ммоль/л.

E. 6,21-9,33 ммоль/л.

37. У чоловіка 35 років феохромоцитома. В крові визначається підвищений рівень адреналіну і норадреналіну. Концентрація вільних жирних кислот в 11 разів вище норми. Фосфорилювання якого ферменту під впливом адреналіну призводить до гіперліпемії?

A. Ліпопротеїнліпази.

B. Тригліцеридліпази.

C. ГМГ-КоА-редуктази.

D. Фосфоліпази А2.

E. Фосфоліпази С.

38.Який гормон пригнічує ліполіз у жировій тканині?

A. Інсулін.

B. Адреналін.

C. Глюкагон.

D. Тироксин.

E. Кортикотропін.

39. В яких з наведених нижче транспортних ліпопротеїнах крові інтенсивно проходить процес етерифікації холестерину?

A. ЛПВЩ.

B. ХМ.

C. ЛПНЩ.

D. преb-ЛП.

E. ЛПДНЩ.

40. Для лікування гіперхолестеринемії, хворому був призначений рослинний стероїд бета-сітостерол. Який можливий механізм зниження рівня холестерину в плазмі бета-сітостеролом?

A. Активує розпад холестерину.

B. Сприяє виведенню холестерину з організму.

C. Інгібує синтез ендогенного холестерину.

D. Ативує перетворення холестерину в жовчні кислоти.

E. Вводить холестерин із клітинних мембран.

41. У шлунковому соці 6-місячної дитини виявлено високу активність ліпази. Яке оптимальне значення рН для цього ферменту?

A. 5,5.

B. 7,8.

C. 9,5.

D. 1,5.

E. 3,2.

42. Недостатня секреція якого ферменту зумовлює неповне перетравлення жирів в кишково-шлунковому тракті та появу великої кількості нейтральних жирів в калових масах?

A. Панкреатичної ліпази.

B. Фосфоліпази.

C. Ентерокінази.

D. Моноацилгліцеролліпази.

E. Пепсину.

43. Скарги та об’єктивні дані дозволяють припустити наявність у хворого запального процесу в жовчному міхурі, порушення колоїдних властивостей жовчі, ймовірність утворення жовчних каменів. Що може головним чином спричинити їх утворення?

A. Урати.

B. Оксалати.

C. Холестерин.

D. Хлориди.

E. Фосфати.

44. При аналізі ліпограми хворого виявлено збільшення рівня деяких ліпопротеїнів. Оберіть найбільш атерогенних представників.

A. ЛПДНЩ.

B. Хіломікрони.

C. ЛПНЩ.

D. ЛПВЩ.

E. Альбуміни.

45. В яких з наведених нижче ліпопротеїнах вміст білка найвищий?

A. ЛПДНЩ.

B. ЛПНЩ.

C. ЛПВЩ.

D. ХМ.

E.

46. Скільки моль АТФ утворюється при β-окисленні 1 моля бегенової (С22:0) кислоти:

A. 108.

B. 147.

C. 181.

D. 130.

E. 164.

47.Яка з нижче перерахованих кислот відноситься до жовчних?

A. Лінолева.

B. Арахідонова.

C. Олеїнова.

D. Холева.

E. Міристинова.

48.Який оптимум рН для ліпази підшлункового соку?

A. 2-3.

B. 4-5.

C. 7,6-8.

D. 9-10.

E. більше 10.

49. В складі яких з наведених нижче ліпопротеїнів вміст жирів (ТАГ) найвищий?

A. α-ліпопротеїнів.

B. β-ліпопротеїнів.

C. Пре-β-ліпопротеїнів.

D. Хіломікронів.

E. Пре- α-ліпопротеїнів.

50. Яка з наведених нижче речовин є донором метальних груп при біосинтезі фосфатидилхоліну з фосфатидилетаноламіну?:

A. ТГФК.

B. Глутатіон.

C. S-аденозилметіонін.

D. Холестерин.

E. Холін.

51.Яка з наведених нижче сполук є вихідною в процесі синтезу холестерину?

A. Піровиноградна кислота.

B. Сукциніл-КоА.

C. Гліцерин.

D. Ацетил-КоА.

E. Гліцин.

52.У хворого 57 років, який страждає на цукровий діабет розвинувся кетоацидоз. Біохімічною основою цього стану є зменшення ступеня утилізації ацетил-КоА. Недостатність якої речовини зумовлює такі порушення?

A. Оксалоацетату.

B. α-кетоглутарату.

C. Глутамату.

D. Аспартату.

E. Сукцинату.

53.Яка з наведених нижче жовчних кислот є парною?

A. Дезоксихолева.

B. Холанова.

C. Таурохолева.

D. Аллохолева.

E. Хенодезоксихолева.

54.Які ліпопротеїни, що містяться в крові людини є антиатерогенними?

A. ЛПВЩ.

B. ЛПНЩ.

C. ЛПДНЩ.

D. Хіломікрони.

E. β-ліпопротеїни.

55. Яка жирна кислота є основою для синтезу простагландинів?

A. Олеїнова.

B. Стеаринова.

C. Арахідонова.

D. Лінолева.

E. Ліноленова.

56. Які з перерахованих нижче речовин відносяться до ліпотропних і запобігають жировому переродженню печінки?

A. . Метіонін

B. Холестерин.

C. Білірубін.

D. Гліцин.

E. Глюкоза.

57. Який білок підшлункового соку приймає участь в емульгації жирів та активації панкреатичної ліпази?

A. Коліпаза.

B. Трипсин.

C. Хімотрипсин.

D. Коллагеназа.

E.Еластаза.

58.Жінка 40 років після вживання жирної їжі відчуває важкість у шлунку, тошноту, в’ялість. В калових масах спостерігається наявність нейтральних жирів (стеаторея). В крові концентрація холестерину становить 9,1 ммоль/л. Яка причина такого стану пацієнтки?

A. Недостатність жовчних кислот.

B. Недостатність хіломікронів.

C. Недостатністьтриацилгліцеридів.

D. Недостатність жирних кислот.

E. Недостатність жовчних пігментів.

59. За якою формулою можна розрахувати кількість циклів b-окислення, якщо n – число атомів вуглецю в жирній кислоті?

A. n/2.

B. n/2 + 1.

C. n/2 – 1.

D. n – 1.

E. n + 1.

60. Ризик розвитку атеросклерозу у жінок менший, ніж у чоловіків. Чим це можна пояснити?

A. Естрогени стимулюють синтез рецепторів ліпопротеїнів низької густини.

B. Етерогени інгібують синтез холестерину.

C. Естрогени стимулюють синтез аполіпопротеїнів високої густини.

D. Жінки менше споживають тваринних жирів і холестерину.

E. Жінки більше споживають рослинних олій.

61. Яка з наведених нижче жирних кислот відноситься до насичених?

A. Лінолева.

B. Олеїнова.

C. Арахідонова.

D. Стеаринова.

E. Ліноленова.

62.Які функції по відношенню до перетравлення ліпідів виконують жовчні кислоти?

A. Емульгують жири, активують трипсиноген.

B. Сприяють всмоктуванню жирів, активують ентерокіназу.

C. Гідролізують жири, активують хімотрипсин.

D.Емульгують жири, активують панкреатичну ліпазу.

E. Гідролізують жири та фосфоліпіди.

63.Яка органічна сполука є безпосереднім попередником синтезу вищих жирних кислот в організмі?

A. Лактат.

B. Цитрат.

C. Ацил-КоА.

D. Ацетил-КоА.

E. Піруват.

64.Скільки молекул АТФ може утворитись в дихальному ланцюгу і спряженому з ним окисному фосфорилюванні за один цикл β-окислення?

A. Дві.

B. Три.

C. Чотири.

D. П’ять.

E. Шість.

65. Який з названих нижче ферментів лімітує швидкість утворення ендогенного холестерину?

A. Ацетил-КоА-ацетилтрансфераза.

B. ГМГ-КоА-синтаза.

C. ГМГ-КоА-ліаза.

D. ГМГ-КоА-редуктаза.

E. Деацилаза.

66. Порушення процесів мієлінізації нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості. Для порушення обміну яких речовин характерні такі симптоми?:

A. Сфінголіпідів.

B. Холестерину.

C. Триацилгліцеролів (жирів).

D. Ліпопротеїнів.

E. Колагену.

67. Які речовини відносяться до кетонових тіл?

A. Ацетооцтова кислота, оксимасляна к-та, ацетон.

B. Фенілоцтова к-та, гомогентизинова к-та, бензойна к-та.

C. Фумарилацетооцтова к-та, піровиноградна к-та, діоксиацетон.

D. Оцтова к-та, α-кетоглутарова к-та, нікотинова к-та.

E. Ліпоєва к-та, арахідонова к-та, цитринова к-та.

68. У хворого виявлено підвищений рівень глюкози в крові. Є підозра на цукровий діабет. Які ймовірні зміни ліпідного обміну можливі при такому стані?

A. Гіпофосфоліпідемія, гіпокетонемія.

B. Гіпохолестеринемія.

C. Гіперкетонемія, кетонурія.

D. Гіпокетонемія, кетонурія.

E. Гіперфосфоліпідемія, гіпокетонемія.

69. В організмі людини основним місцем депонування триацилгліцеролів (ТАГ) є жирова тканина. Разом з тим їх синтез відбувається в гепатоцитах. У вигляді якої сполуки відбувається транспорт ТАГ із печінки в жирову тканину?

A. ЛПДНЩ.

B. Хіломікронів.

C. ЛПНЩ.

D. ЛПВЩ.

E. Комплексу з альбуміном.

70. У хворого виникли розлади травлення і всмоктування ліпідів. Недостатність яких вітамінів при цьому спостерігається?

A. Можуть виникати гіповітамінози А,Д,Е,К,F.

B. Може виникати гіповітаміноз вітамінів групи В.

C. Виникає авітаміноз вітаміну С.

D. Можуть виникати авітамінози фолієвої кислоти, паралельно бензойної кислоти та біотину.

E. Розлади травлення і всмоктування ліпідів суттєво не впливають на вітамінну забезпеченість організму.

71. Нейтральні жири є ефірами вищих жирних кислот та спирту. Який спирт входить до складу триацилгліцеролів?

A. Етиловий.

B. Метиловий.

C. Гліцерин.

D. Етиленгліколь.

E. Сфінгозин.

72. У хворої дитини в крові встановлено гіперліпопротеїнемію, що передалася у спадок. Генетичний дефект синтезу якого ферменту обумовлює це явище?

A. Гемсинтетази.

B. Протеїнази.

C. Фенілаланінгідроксилази.

D. Ліпопротеїнліпази.

E. Глікозидази.

73. Жирні кислоти, як висококалорійні сполуки зазнають перетворень у мітохондріях у результаті яких вивільняється велика кількість енергії. Яким шляхом проходить цей процес?

A. b - окиснення.

B. Декарбоксилювання.

C. Трансамінування.

D. Дезамінування.

E. Відновлення.

74. Дослідженнями встановлено, що у дорослих людей на відміну від молодих в клітинах головного мозку різко знижена активність b-окси- b-метилглутарил - КоА -редуктази (ОМГ – КоА - редуктази). До зменшення синтезу якої речовини це приведе?

A. Холіну.

B. Глутаміну.

C. Холестерину.

D. Ансерину.

E. ГАМК.

75. Які з наведених гормонів є похідними холестерину, тобто, мають стероїдну природу?

A. Тропні гормони гіпофіза.

B. Вазопресин та окситоцин.

C. Тиреоїдині гормони.

D. Гормони кори наднирників, статеві.

E. Глюкагон та інсулін.

76. В склад якого ферменту входить як простетична група біотин (вітамін Н)?

A. Малатдегідрогенази.

B. Ацетил-КоА-карбоксилази.

C. Деацилази.

D. Ацетилтрансацилази.

E. Еноїл-АПБ-редуктази.

77. При обстеженні сироватки крові хворого виявлено підвищення вмісту ліпопротеїнів низької щільності. Яке захворювання можна передбачити в цього хворого?

A. Ураження нирок.

B. Гострий панкреатит.

C. Зпалення легень.

D. Атеросклероз.

E. Гастрит.

78. В результаті β-окислення жирних кислот з непарним числом атомів вуглецю в цикл трикарбонових кислот, окрім ацетил-КоА, включається ще одна з проміжних сполук даного циклу. Яка це сполука?

A. α-кетоглутарат.

B. Фумарат.

C. Сукциніл-КоА.

D. Сукцинат.

E. Малат.

79. Синтез холестерину відбувається у 3 стадії. Яка сполука утворюється на першій стадії?

A. Малонова кислота.

B. Мевалонова кислота.

C. Фосфатидна кислота.

D. Молочна кислота.

E. Піровиноградна кислота.

80. При прийомі естрогенів у крові зростає рівень ЛПВЩ, що веде до зниження ризику захворювання атеросклерозом. Який механізм антиатерогенної дії ЛПВЩ?

A. Беруть участь у розпаді холестерину.

B. Активують перетворення холестерину в жовчні кислоти.

C. Сприяють всмоктуванню холестерину в кишечнику.

D. Поставляють тканинам холестерин.

E. Забирають холестерин з тканин.

81. При лабораторному обстеженні хворого в крові і сечі виявлено 80 мг/л кетонових тіл, вміст глюкози в крові становить 3,5 ммоль/л, холестерину 4,5 ммоль/л. Що могло спричинити кетонемію у хворого?

A. Цукровий діабет.

B. Атеросклероз.

C. Тривала тяжка фізична праця.

D. Захворювання печінки.

E. Захворювання нирок.

82.З недостатньою активністю якого ферменту пов¢язане порушення переходу жирних кислот з хіломікронів плазми крові в жирові депо?

A. Лецитинхолестеринацилтрансферази.

B. Холінестерази.

C. Ліпопротеїнліпази.

D. Лужної фосфатази.

E. Фосфоліпази А2.

83. Які продукти травлення ліпідів вільно всмоктуються в кишечнику і потрапляють в кров ворітньої вени?

A. Моногліцериди і холестерин.

B. Холестерин і гліцерин.

C. Гліцерин і моногліцериди.

D. Жирні кислоти з коротким ланцюгом і гліцерин.

E. Жирні кислоти з довгим ланцюгом і гліцерин.

84. Лікування ерозії емалі розчином вітаміну D3 в олії виявилось неефективним. Яка причина незасвоєння цього вітаміну?

A. Порушення виділення жовчі і емульгування жирів.

B. Порушення слиновиділення.

C. Порушення травлення вуглеводів.

D. Порушення секреції пепсину.

E. Порушене травлення білків.

85. У дитини 4 років діагностовано захворювання Німана-Піка. Спостерігаються неврологічні розлади. Обмін яких речовин при цьому порушений?

A. Сфінгомієлінів.

B. Лейкотрієнів.

C. Гангліозидів.

D. Цереброзидів.

E. Тригліцеридів

86. Хворому з діагнозом атеросклероз судин і призначений препарат «Лінетол», що містить незамінні жирні кислоти. Яка з перерахованих нижче кислот обов’язково входить до складу препарату?

A. Лінолева.

B. Пальмітинова.

C. Стеаринова.

D. Олеїнова.

E. Кротонова.

87. В сечі хворого знайдені кетонові тіла. При якому захворюванні в сечі з’являються кетонові тіла?

A. Цукровий діабет.

B. Гострий гломелуронефрит.

C. Сечокам’яна хвороба.

Д. Туберкульоз нирки.

E. Інфаркт нирки.

88. Хворий страждає на гіпертонію, атеросклеротичне ураження судин. Укажіть, вживання якого ліпіду йому необхідно знизити в добовому раціоні?

A. Холестерин

B. Олеїнову кислоту

C. Лецитин

D. Моноолеатгліцерид

E. Фосфатиділсерин

89. Під час дослідження плазми крові пацієнта через 4 години після приймання ним жирної їжі встановлено, що вона є каламутною. Найбільш ймовірною причиною данного стану є підвищення концентрації в плазмі:

A. Хіломікронів

B. ЛПВГ

C. ЛПНГ

D. Холестерину

E. Фосфоліпідів

90. У вагітної віком 28 років, досліджували ферменти в клітинах амніотичної рідини. При цьому виявилась недостатня активність бета- галактозидази. Який патологічний процес спостерігається?

A. Глікогенози

B. Сфінголіпідоз

C. Аглікогенози

D. Колагенози

E. Ліпідози

91. Спортсмену необхідно підвищити спортивні результати. Для цього йому рекомендовано вживати препарат, який містить карнітін. Який процес в найбільшому ступені активується цією сполукою?

A. Транспорт глюкози

B. Транспорт амінокислот

C. Транспорт іонів кальція

D. Транспорт жирних кислот

E. Транспорт вітаміну К

92. У хворої дитини при аналізі крові встановлено гіперліпопротеїнемію, що передалась по спадковості. Генетичний дефект синтезу якого ферменту обумовлює це явище?

*A Ліпопротеїнліпаза

B Глікозидаза

C Протеїназа

D Гемсинтетаза

E Фенілаланінгідроксилаза

93. До клініки потрапила дитина, 1 рік, з ознаками ураження м’язів кінцівок та тулуба. Після обстеження виявлений дефіцит карнітину в м’язах. Біохімічною основою цієї патології є порушення процесу:

*A Транспорту жирних кислот у мітохондрії

B Регуляції рівня Ca2+ в мітохондріях

C Субстратного фосфорилювання

D Утилізації молочної кислоти

E Окисного фосфорилювання

94. При обстеженні в клініці у жінки встановлена недостатність активності ліпопротеїнліпази, котра гідролізує тригліцериди хіломікронів на поверхні ендотелія капілярів жирової тканини. Які біохімічні порушення слід очикувати?

*A Гіперліпопротеїнемія - І типу

B Гіперліпопротеїнемія - ІІА типу

C Гіперліпопротеїнемія - ІІІ типу

D Гіперліпопротеїнемія - ІV типу

E Гіперліпопротеїнемія - ІІБ типу

95. Відомо, що в адипоцитах жирової тканини пентозо-фосфатний шлях має характер циклу.

Яка головна функція цього циклу у жировій тканині?

A Генерація НАДФН2

B Продукція рибозо-фосфатів

C Знешкодження ксенобіотиків

D Генерація єнергії

E Окислення глюкози до кінцевих продуктів

96. Хворий страждає на гіпертонію, атеросклеротичне ураження судин. Укажіть, вживання

якого ліпіду йому необхідно знизити в добовому раціоні?

A Лецитин

B Олеїнову кислоту

*C Холестерин

D Моноолеатгліцерид

E Фосфатиділсерин

Обмін білків та амінокислот.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 110; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.168 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты