Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМорфологія
Читайте также:
  1. Змістовий модуль 2. Морфологія і структура прокаріотів та паразитичних одноклітинних еукаріотів.
  2. Морфологія і морфометрія озер

 

1. У посіві гною з фурункулу знайдено кулястої форми мікроби, розташовані як “гроно” винограду. Які мікроби виявлено?

A * Стафілококи

B Диплококи

C Мікрококи

D Стрептококи

E Тетракоки

 

2. З центрифугату порції сечі, одержаної від хворого з підозрою на туберкульоз нирок,

приготували препарат для мікроскопії. Який метод фарбування препарату

використовують для виявлення збудника?

A * За Цілем-Нильсеном

B За Бурі

C За Грамом

D За Леффлером

E За Ожешко

 

3. Із рото-глотки хлопчика, який хворіє на хронічний тонзиліт виділили культуру кокових

бактерій. У мазках вони розташовувалися у вигляді ланцюжків. Які це можуть бути

бактерії?

A * Стрептококи

B Стафілококи

C Ешерихії

D Клостридії

E Вібріони

 

4. Хворому на туберкульоз, в акнамнезі якого була відкрита легенева форма захворювання,

проведено мікроскопічне дослідження мокротиння, з метою виявлення збудника. Який

метод забарвлення доцільно використати при цьому?

A *Метод Ціля-Нільсена

B Метод Грама

C Метод Буррі-Гінса

D Метод Романовського-Гімза

E Метод Нейссера

 

71. При мікроскопії мазка, який виготовлений із дослідного матеріалу від хворої дитини з підозрою на дифтерію та забарвленого за Нейсером, виявлені палички світло-коричневого кольору з темно-синіми включеннями на кінцях. Який структурний елемент мікробної клітини виявлений в даному випадку?

A *Зерна волютину

B Спори

C Капсула

D Джгутики

E Ядерна субстанція

 

6. У мазку слизу з мигдалин у хворого на ангіну знайдено кулястої форми мікро-організми, розташованъ короткими ланцюжками. Який з перелічених мікроорганізмів знайдено в мазках з мигдалин?

A *Стрептококи

B Стафілококи

C Мікрококи

D Диплококи

E Тетракоки

 

7. При мікроскопії харкотиння хворого на крупозну пневмонію виявлена значна кількість

грампозитивних ланцетоподібних диплококів, оточених капсулою. Виявлення якого

збудника слід очікувати?

A *Streptococcus pneumoniae

B Klebsiella pneumoniae

C Chlamidia pneumoniae

D Staphylococcus aureus

E Escherichia coli

 

8. У клініку доставлено хворого з важким загаль-ним станом, високою температурою, затрудне-ним диханням. Бактеріоскопічне дослідження матеріалу із зіву та дихальних шляхів дозволило попередньо діагностувати дифтерійний круп. Який метод фарбування при цьому був застосований?A *Нейссера

B Циль-Нільсена

C Гнса-Буррі

D Пешкова

E Ожешки

 

9. Реакція імунофлюоресценції широко використовується для експрес-діагностики багатьох

бактеріальних та вірусних інфекцій. Виберіть умову, без дотримання якої неможливо

визначити результат реакції.

A *Наявність люмінесцентного мікроскопа

B Наявність електронного мікроскопа

C Наявності імерсійного мікроскопа

D Виділеної чистої культури збудника

E Сироватки хворого

 

11. В мазках із матеріалу, який взятий від хворого з підозрою на дифтерію виявлені жовті палички з синіми зернами на кінцях. Який спосіб фарбування використаний в даному випадку?

A * Нейсера

B Леффлера

C Ціль- Нильсена

D Козловского

E Романовского

 

11. У больного ребенка с подозрением на дифтерию было взято на исследование

отделяемое пораженной слизистой оболочки зева. Приготовлен и окрашен мазок. При

микроскопии обнаружены желтые палочки с темно-синими утолщениями на концах.Какой структурный элемент микробной клетки определяется у выявленных

микроорганизмов?

A *Зерна волютина

B Плазмиды

C Капсула

D Споры

E Жгутики

 

12. У мазку з нальоту на мигдалинах хворого з підозрою на дифтерію виявлено палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазків було використано?

A *Леффлера.

B Буррі.

C Гінса.

D Грама.

E Нейссера.

 

13. У лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводиться мікроскопічне дослідження

патологічного матеріалу, забарвленого за Гінсом-Буррі, від хворого з підозрою на чуму.

Яку властивість збудника дозволяє визначити даний метод?

A Капсулоутворення

B Спороутворення

C Кислотоскість

D Лугостійкість

E Наявність зерен волютину

 

14. Поверхня клітин патогенних грамнегативних бактерій може бути вкрита ворсинками,

війками. Яку функцію забезпечують ці утворення?

A *Адгезію бактерій до поверхні клітин господаря, кон’югацію

B Пригнічення активності комплемента

C Стійкість до опсонізації антитілами

D Обмін РНК між клітинами

E Транспорт поживних речовин в клітину

 

15. При мікроскопії мазків, пофарбованих метиленовим синім, виявлені палички з

булавоподібними потовщеннями на кінцях, схожі з C.diphteriae. Який із наведених методів

фарбування слід застосувати додатково для уточнення припущення, яке виникло?

A Нейссера.

B Козловського.

C Циля-Нільсена.

D Здродовського.

E Ожешко.

 

16. При забарвленні мазка з харкотиння з підозрою на крупозну пневмонію були використанні слідуючі барвники і реактиви: розчин генціанвіолету, розчин Люголя , 96 ° спирт, водний фуксин. Який спосіб забарвлення використано в даному випадку?

A *по Граму

B по Цилю-Нільсену

C по Романовскому

D по Нейссеру

E по Леффлеру

 

17. Патогенні бактерії в організмі хазяїна здатні фіксуватись на поверхні клітин. Які структури бактеріальної стінки зумовлюють адгезивність збудника?

A * Мікроворсинки (пілі)

B Капсула

C Джгутики

D Мезосоми

E Гранули волютину

 

18. При дослідженні харкотиння, взятого у хворого з підозрою на туберкульоз, виготовили препарати і забарвили по Цілю-Нільсену. Яка мікроскопічна картина при підтвердженні попереднього діагнозу?

A *Тонкі бактерії червоного кольору.

B Мікроорганізми з ядром рубіново-червоного кольору і блакитною цитоплазмою

C Червоного кольору овоїдні бактерії зафарбовані біполярно

D Палочковидні мікроби в вигляді ланцюжків, фіолетового кольору

E Коковидні мікроорганізми червоного кольору

 

19. При лабораторній діагностиці сифілісу виникла необхідність вивчення характеру

і ступені рухливості збудника. Який вид мікроскопії використовують з цією метою в бактеріологічній лабораторії?

A темнопольна

B світлова

C люмінісцентна

D електронна

E аноптральна

 

20. При проведенні експрес-діагностики холери використаний прямий метод

імунофлюоресценції. Який вид мікроскопії використовували для цих цілей?

A люмінісцентна

B світлова

C темнопольна

D фазово-контрастна

E електронна

 

21. При морфологічному дослідженні мікроорганізмів використовують різні види мікроскопії. Вкажіть принцип, на якому заснована електронна мікроскопія, :

A застосування потоку електронів

B проходження світлових променів через ряд збільшувальних лінз

C дифракція світла при бічному освітленні

D перетворення фазових відмінностей на амплітудні

E світіння під дією УФ- променів

 

22. Хворому поставлений діагноз "гонорея" на підставі вивчення забарвлених мазків з

гною уретри. Як називається використаний метод діагностики?

A Бактеріоскопічний

B Бактеріологічний

C Алергічний

D Біологічний

E Серологічний

 

23. Для мікроскопічного підтвердження діагнозу "первинний сифіліс" у хворого узято виділення з виразки. Який вид мікроскопії використовується для виявлення збудника?

A Темнопольна

B Світлова

C Люмінісцентна

D Електронна

E Аноптральна

 

24. У хворої дитини з підозрою на дифтерію узяли мазок із слизової оболонки зіву.

Виготовили і пофарбували мазань. При мікроскопії виявлені жовто- коричневі палички з синє -чорними потовщеннями на кінцях. Який метод фарбування використали?

A * Нейсера

B Лефлера

C Грама

D Ожешки

E Ціля - Нільсена

 

25. При дослідженні харкотиння хворобливого з підозрою на туберкульоз в препараті виявлено тонкі, довгі, злегка зігнуті палички, пофарбовані в рубіновий колір, що розміщуються у вигляді джгутів. Який метод фарбування був застосований?

A * Ціля - Нільсена

B Лефлера

C Грама

D Ожешки

E Романовського- Гімзе

 

26. При мікроскопії матеріалу з гнійної рани в мазку виявлені одночасно

фіолетові коки і рожеві палички. Який метод забарвлення препарату використаний?

A *Грама

B Ціля-Нільсена

C Буррі-Гінса

D Нейсера

E Ожешки

 

27. При мікроскопії мазків з нальотів на мигдаликах хворого при забарвленні по Нейссеру виявлені тонкі палички жовтого кольору з темно-синіми зернами на кінцях,

розташовані у вигляді римської цифри V. Який передбачуваний діагноз?

A Дифтерія

B Кір

C Туберкульоз

D Коклюш

E Грип

 

28. У забарвлених мазках, приготованих з гною, виявлені грампозитивні коки, розташовані у вигляді неправильних скупчень: "грон винограду". З чим пов'язано таке розташування стафілококів?

A З поділом бактерій в різних площинах

B З технікою приготування мазка

C З технікою забарвлення

D З впливом на бактерії барвників

E Локалізацією гнійного процесу

 

29. З харкотиння хворого хронічною пневмонією бактеріолог приготував препарат для

мікроскопії і забарвив його за Цілем-Нільсеном. Для виявлення яких мікроорганізмів використовують це забарвлення?

A Кислотостійких

B Рухливих

C Капсульних

D Спороутворююих

E Нерухомих

 

30. У хворого з підозрою на туберкульоз легенів необхідно провести дослідження харкотиння. Який метод фарбування мікроскопічних препаратів використовується для виявлення мікобактерій туберкульозу?

A Ціля - Нільсена

B Грама

C Бурі - Гінса

D Романовського- Гімза

E Нейсера

 

31. У мазку, виготовленому з гною хворого з гнійно-запальним процесом кісток виявлені грампозитивні кулястої форми бактерії, які розташовані в виді ланцюжків. Які бактерії можна вважати збудником захворювання?

A Стрептококи

B Гонококи

C Менінгококи

D Мікрококи

E Сарцины

 

32. Метод Грама є основним методом забарвлення в мікробіології. З чим пов'язана

диференціація бактерій на грампозитивні і грамнегативні за цим методом?

A *Структурою клітинної стінки

B Розміром клітини

C Наявністю рибосом

D Будовою цитоплазматичної мембрани

E Хімічним складом капсули

 

33. Для вивчення морфологічних ознак мікроорганізмів використовують різні

методи забарвлення. Вкажіть, для яких цілей використовують прості методи:

A вивчення форми і розмірів мікроорганізмів

B забарвлення спор

C виявлення капсул

D розподілу бактерій на грампозитивні і грамнегативні

E забарвлення джгутиків

 

34. У бактеріологічній лабораторії при мікроскопії гнійного виділення з фурункула в забарвлених по Граму мазках виявлені грампозитивні, кулястої форми мікроорганізми у вигляді виноградного грона. Які це мікроорганізми?

A Стафілококи

B Стрептококи

C Мікрококи

D Гонококи

E Менінгококи

 

35. При вивченні мазків, приготованих з гною уретри хворого, виявлені грамнегативні диплококи бобовидної форми, розташовані усередині лейкоцитів. Поставлений діагноз "гостра гонорея". Який метод лабораторної діагностики був використаний?

A Бактеріоскопія

B Бактеріологічний

C Біологічний

D Серологічний

E Алергічний

 

36. При мікроскопії мазків з харкотиння хворого виявлені диплококи синьо-фіолетового кольору ланцетовидної форми. Яким методом були забарвлені мазки?

A Грама

B Ожешки

C Бурі-Гинса

D Морозова

E Нейсера

 

37. Виживанню мікробів в об'єктах зовнішнього середовища сприяє спороутворення.

Мікроорганізми якого роду з нищеперерахованих є спороутворюючими?

A Clostridium

B Bacteroides

C Staphylococcus

D Peptococcus

E Peptostreptococcus

 

38. При бактеріоскопічному методі лабораторної діагностики інфекцій застосовують різні методи забарвлення мікроскопічних препаратів. Для яких цілей використовують метод Грама?

A диференціації бактерій

B забарвлення спор

C виявлення капсул

D виявлення джгутиків

E виявлення плазмід

 

39. Різні структурні компоненти бактеріальної клітини виконують різні функції. Який

компонент, що є необов'язковим для клітини, забезпечує виживання в несприятливих умовах зовнішнього середовища?

A Спора

B Капсула

C Війки

D Джгутики

E Включення

 

40. Захист мікробів від фагоцитозу і антитіл забеспечує певний структурний компонент клітини. Який саме?

A Капсула

B Суперечки

C Війки

D Джгутики

E Включення

 

41. В мазку, виготовленому з гною хворого з гнійно -запальним процесом гомілки виявлені грампозитивні шаровидної форми бактерії, що розміщені у вигляді грон винограду. Які бактерії можна вважати збудником захворювання?

A Стафілококи

B Стрептококи

C Диплококи

D Мікрококи

E Сарцини

 

42. За особливостями клітинної будови серед мікроорганізмів розрізняють прокаріоти і

еукаріоти. Вкажіть, які з нищеперерахованих мікроорганізмів, являються прокаріотами?

A *бактерії

B віруси

C найпростіші

D гриби

E пріони

 

43. У лабораторію надійшло для дослідження харкотиння хворого, у якого лікар

запідозрив туберкульоз легенів. Для виявлення збудника бактеріолог застосував

спеціальний метод забарвлення. Вкажіть його:

A *Ціля-Нільсена

B Ожешко

C Бурі-Гінса

D Здродовского

E Грама

 

44. У мазках з випорожнень хворого виявлені грамнегативні бактерії у вигляді комі. Які

властивості слід вивчитиу першу чергу за допомогою мікроскопа для отримання

додаткової інформації про виявлені мікроби?

A * Рухливість.

B Наявність спори.

C Наявність капсул.

D Наявність цист.

E Наявність гранул волютину.

 

45. У хворого остеоміелітом в мазках з гною виявили грампозитивні мікроорганізми кулястої форми, що розташовані у вигляді неправильних скупчень. Які мікроорганізми могли викликати це захворювання?

A * Staphylococcus aureus

B Serratia marcescens

C Salmonella typhimurium

D Escherichia coli

E Pseudomonas aeruginosa

 

46. Існують території, перебування на яких людей чи тварин пов'язане з постійним ризиком зараження певними видами бактерій. Яка особливість цих бактерій зумовлює їх тривале перебування у грунті?

A *Спороутворення

B Капсулоутворення

C Здатність розмножуватися у залишках рослин

D Наявність щільної клітинної стінки

E Наявність плазмід

 

47. При тривалому лікуванні інфекційного хворого пеніциліном встановлено явище трансформації збудника в L -форму. Які зміни виникають в клітині збудника при L -трансформации?

A * Відсутність клітинної стінки

B Відсутність джгутика

C Відсутність капсули

D Відсутність спори

E Відсутність включень

 

48. При мікробіологічному контролі лікарської сировини виявлені капсульні бактерії. Який метод забарвлення використовували для виявлення капсули?

A *Бурі-Гінса

B Ціля-Нільсена

C Нейсера

D Грама

E Ожешко

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 17; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты