Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Час- 45-50 хв.

Вправа на аналіз і прийняття рішення "Синектика "

Мета:формувати у слухачів уміння аналізувати і приймати рішення проблеми за методом синектики.,

Завдання для учасників:Фасилітаторам малих груп запропонувати проблему, стимулювати групу до пошуку рішень, їхнього аналізу, вибору розв'язку шляхом застосування різних аналогій.

Хід роботи:

1. Підготовка. Поділ учасників на групи по 5 чол. Фасилітатори готують місце для процесу, на фліпчарті записують проблему. Час: 5-Ю хв.

2. Організація процесу за визначеною структурою:

 

• повідомлення та визначення проблеми;

• організація процесу: стимулювання групи до пропонування рішень шляхом пошуку відповідних аналогій (особистої, прямої, символічної, аналогії уяви);

• прийняття рішення. Час: 20 хв.

 

3. Обговорення процесу у малих групах; час-5-10 хв.

4. Обговорення процесу у загальному колі.

Питання для обговорення:

• Як пройшов процес? Чи допомогла ця методика знайти вирішення проблеми?

• Як працювала група за цією методикою? Як фасилітатор організовував процес, застосовуючи цю методику?

• Які були труднощі? Що можна, порадити наступному фасилітатору?


Вправа "Рефлексія досвіду "

Мета:формувати у слухачів уміння організації процесу, спрямованого на рефлексію учасниками власного життєвого досвіду

Завдання:фасилітаторам стимулювати групи до обговорення питання "Які події відбулися у Вашому житті у ... році?", усім учасникам дотримуватися правил, принципів роботи.

Хід роботи:

1. Підготовка. Учасники діляться на малі групи. Фасилітатори готують місця для процесу.

2. Організація процесу. Фасилітатори стимулюють групу до рефлексії власних почуттів, пов'язаних з конкретними подіями у житті.

Час:20 хв.

3. Обговорення процесу в малих групах.

4. Обговорення процесу у великі групі. Питання для обговорення:

• 1. Як пройшов процес?

• 2. Як ця методика допомагає об'єднувати учасників?

• 3. Як працювала група? Які поради наступному фасилітатору?


Вправа "Візуалізація проблеми "

Мета:формування умінь застосовувати метод візуалізації проблеми та шляхів її вирішення у роботі з групою

Завдання:словесно або у малюнках (можна одночасно) представити проблему та шляхи її вирішення.

Хід вправи:

1. Поділ групи на малі групи по 5-6 чол., підготовка фасилітаторів для проведення процесу.

2. Виконання завдання за структурою вище зазначеною.

3. Обговорення процесу у загальному колі.

Питання для обговорення:

• Як проходив процес за цією методикою?

• Які були труднощі? Як працювала група?

• Які поради Ви запропонуєте наступному фасилітатору?


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты