Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Правові аспекти долучення нових держав-членів до спільної аграрної політики Співтовариства
Розширення ЄС 1 травня 2004 р. зумовило збільшення кількості фермерів з семи до одинадцяти мільйонів, площі земель сільськогосподарського призначення – на 30 %, обсягів сільськогосподарського виробництва – на 10-20 %. З 2004 р. нові держави-члени ЄС (Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія, Угорщина, Естонія) перейшли від передвступних програм сільськогосподарського розвитку до післявступних заходів розвитку села. На період до 2006 р. для нових держав-членів було запроваджено перехідний режим розвитку сільського господарства, який ґрунтувався на новому “Тимчасовому інструменті сільського розвитку” (англ. Temporary Rural Development Instrument), що фінансувався секцією гарантування Європейського Фонду гарантування і спрямування сільського господарства. Цей інструмент передбачав підтримку, так званих, “додаткових заходів”: агроекологічних заходів, більш раннього виходу на пенсію селян, залісення, компенсаційних виплат депресивним сільськогосподарським регіонам, а також господарствам у зонах екологічних обмежень. Крім того, передбачалася підтримка реструктуризації фермерських господарств, об’єднань сільськогосподарських товаровиробників, забезпечення відповідності вимогам стандартів ЄС, надання технічної допомоги тощо.

З набуттям повного членства у 2005 р. нові держави-члени ЄС одразу отримали доступ до підтримки цін на сільськогосподарську продукцію через механізм інтервенційних закупівель, експортних доплат тощо. Також на них поширюються положення спільної аграрної політики щодо більш раннього виходу селян на пенсію, фінансування екологічних програм на селі, технічної підтримки та допомоги для депресивних місцевостей.

Разом з тим, положення спільної аграрної політики Співтовариства щодо допомоги у вигляді прямих виплат селянам будуть упроваджуватися щодо нових членів не одразу. Розмір такої допомоги має бути поступово (протягом десяти років) доведений до рівня загального по ЄС (починаючи з 25 % від загальноєвропейського рівня у 2004 р.)[25]. У зв’язку з реформуванням у 2003 р. спільної аграрної політики Співтовариства, для нових держав-членів ЄС передбачено “схему єдиних територіальних виплат”, що є спрощеним варіантом схеми єдиних виплат. Вона передбачає виплату допомоги селянським господарствам залежно від площі оброблюваних земель сільськогосподарського призначення у розмірах, що визначені угодами про членство.

Набуття членства в ЄС Болгарії та Румунії з 1 січня 2007 р. збільшило кількість зайнятих у сільському господарстві ЄС приблизно на 39%, площі земель сільськогосподарського призначення – на 12 % і обсягів сільськогосподарського виробництва – на 4 %. Для цих країн Актами вступу до ЄС передбачені такі самі механізми приєднання до спільної аграрної політики Співтовариства, як і для десяти країн, що стали членами ЄС 2004 року.

 

Запитання для самоперевірки:

 

1. Що обумовило виникнення аграрного права Співтовариства?

2. Що таке аграрне право Співтовариства?

3. Які ви знаєте правові інструменти спільної аграрної політики Співтовариства?

4. У чому полягає схема єдиних виплат у спільній аграрній політиці Співтовариства?

 


[1] Див. Council Resolution of 23 November 1976 concerning measures to simplify agricultural legislation (O.J. 1976 С287).

[2] Jurcewicz A. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej// Prawo rolne. Stelmachowskiego A.- Warszawa, 2003.- С. 57 – 80.

[3] Case 5/67, W. Beus GmbH & Co. v Hauptzollamt München (1968) ECR 83, а також Case 5/73, Balkan-Import-Export GmbH v Hauptzollamt Berlin-Packhof (1973) ECR 1091.

[4] Council Regulation (EC) No 1290/2005 of 21 June 2005 on the financing of the common agricultural policy (O.J. 2005 L209).

[5] Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) (O.J. 2005 L277).

[6] Case 185/73, Hauptzollamt Bielefeld v Offene Handelsgesellschaft in Firma H. C. König (1974) ECR 607.

[7] Council Regulation No 7a of 18 December 1959 adding certain products to the list in Annex II to the Treaty establishing the European Economic Community(O.J. 1961 L7). Слід врахувати, що перелік сільськогосподарської продукції спочатку містився у Додатку ІІ до Договору про Співтовариство.

[8] United cases 2/62 і 3/62, Commission of the European Economic Community v Grand Duchy of Luxembourg and Kingdom of Belgium (1962) ECR 425.

[9] Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E. Polityka rolna Współnoty Europejskiej w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa. – Warszawa, 1995. – C. 22.

[10] Case 139/77, Denkavit Futtermittel GmbH v Finanzamt Warendorf (1978) ECR 1317.

[11] Council Regulation (EEC) No 797/85 of 12 March 1985 on improving the efficiency of agricultural structures (O.J. 1985 L93).

[12] Case 152/79, Kevin Lee v Minister for Agriculture (1980) ECR 1495.

[13] Див: Case 312/85, SpA Villa Banfi v Regione Toscana and others (1986) ECR 4039, case 162/91, Società Tenuta il Bosco Srl v Ministero delle finanze dello Stato (1992) ECR 5279, а також case 164/96, Regione Piemonte v Saiagricola SpA (1997) ECR 6129.

[14] Case 403/98, Azienda Agricola Monte Arcosu Srl v Regione Autonoma della Sardegna, Organismo Comprensoriale n.º24 della Sardegna and Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT) (2001) ECR 103.

[15] Council Regulation (EC) No 1782/2003 of 29 September 2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers and amending Regulations (EEC) No 2019/93, (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001, (EC) No 1454/2001, (EC) 1868/94, (EC) No 1251/1999, (EC) No 1254/1999, (EC) No 1673/2000, (EEC) No 2358/71 and (EC) No 2529/2001 (O.J. 2003 L270).

[16] United cases 9/97 і 118/97, Raija-Liisa Jokela and Laura Pitkäranta (1998) ECR 6267.

[17] Case 107/80, Giacomo Cattaneo Adorno v Commission of the European Communities (1981) ECR 1469.

[18] Czechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S., Stelmachowski A. Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej. – Warszawa, 1999. – C. 206.

[19] Jurcewicz A. Współna polityka rolna Unii Europejskiej // Prawo rolne / pod red. Stelmachowskiego A. – Warszawa, 2003. – C. 57-80.

[20] Див.: Council Regulation (EC) No 1782/2003 of 29 September 2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers and amending Regulations (EEC) No 2019/93, (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001, (EC) No 1454/2001, (EC) 1868/94, (EC) No 1251/1999, (EC) No 1254/1999, (EC) No 1673/2000, (EEC) No 2358/71 and (EC) No 2529/2001 (O.J. 2003 L270).

[21] Докладно див. у: Tomkiewicz E. Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej.- Warszawa, 2000.

[22] Commission Regulation (EC) No 1043/2005 of 30 June 2005 implementing Council Regulation (EC) No 3448/93 as regards the system of granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty, and the criteria for fixing the amount of such refunds (O.J. 2005 L172/24).

[23] Commission Regulation (EC) No 376/2008 of 23 April 2008 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products. (O.J. 2008 L114/3); Commission Regulation (EC) No 1301/2006 of 31 August 2006 laying down common rules for the administration of import tariff quotas for agricultural products managed by a system of import licences (O.J. 2006 L238/13).

[24] Case 11-70, Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (1970), ECR 1970, 01125.

[25] Czechowski P. Proces dostosowania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do prawa Unii Europejskiej.- Warszawa, 2001.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 66; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты