Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиробництво та продуктивність праці. Ефективність виробництва та чинники її збільшення. Ігрова технологія у викладанні проблеми: гра „Книжкова фабрика”.
Читайте также:
  1. Аграрна сфера виробництва та її особливості
  2. Адміністративні обмеження обсягів сільськогосподарського виробництва у Співтоваристві
  3. Безперервне виробництво
  4. В яких одиницях вимірюється потрібний повітрообмін (продуктивність вентиляції)?
  5. Вартість і оплата праці. Заробітна плата
  6. Виробництво — матеріальна основа задоволення потреб
  7. Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва
  8. Витрати виробництва в короткостроковому і довгостроковому періодах. Закон спадної віддачі
  9. Витрати виробництва та собівартість.

Економіка вивчає шляхи найкращого використання того, чим володіє суспільство. Оскільки наші ресурси обмежені, то неможливо задовольнити наші безмежні потреби. Єдине, чого можна досягти, - це використати ресурси таким чином, щоб задовольнити потреби найповніше. Ефективне використання ресурсів передбачає процес виробництва.

Виробництво– це цілеспрямована діяльність людей, що має на меті задоволення їхніх потреб. У цьому процесі взаємодіють основні фактори виробництва – праця, капітал, земля, підприємницькі здібності. Результатом виробництва є створення матеріальних і нематеріальних благ, що задовольняють людські потреби.

Виробництво може бути структуроване по-різному. Важливим підходом є його розгляд з точки зору поділу на матеріальне та нематеріальне.

Матеріальне виробництво охоплює ті підприємства й галузі, що виробляють матеріальні блага, а також ті, що виробляють матеріальні послуги.

Нематеріальне виробництво охоплює галузі, в яких створюються нематеріальні блага (духовні та інші цінності), а також надаються нематеріальні послуги (охорона здоров'я, освіта, наукове консультування тощо).

Найважливіша категорія економічної науки -ефективність. У самому загальному виді ефективність можна визначити якспіввідношення між результатом і витратами для досягнення цього результату. Якщо підприємство здійснює свою діяльність з мінімальними витратами усіх факторів виробництва, то прийнято говорити про ефективність виробництва даного господарського суб'єкта. Інакше кажучи, чим менше обсяг витрат і чим більше величина, в якій втілений результат господарювання, тим вища ефективність. Різниця між результатом та витратами називається прибутком. Ефективність у виробництві - це завжди відношення; це відносна, а не абсолютна величина. Виробнича ефективність досягається, коли бажані для суспільства товари і послуги виробляються з мінімальними витратами. Коли ми виробляємо, наприклад, лампи з найнижчими можливими витратами на одиницю продукції, то це означає, що ми витрачаємо найменшу кількість ресурсів для виробництва ламп, і, отже, більша кількість ресурсів залишається для виробництва інших потрібних продуктів.

Продуктивність - це кількість продукції (товарів і послуг), виробленої на одиницю витрачених виробничих ресурсів. Зростання продуктивності означає виробництво більшої кількості товарів і послуг з незмінної кількості ресурсів, або виробництво тієї ж кількості товарів і послуг з меншої кількості ресурсів, або комбінацію цих двох можливостей.Хоча продуктивність часто вимірюють або ототожнюють лише з продуктивністю праці, але точніший підхід до джерел продуктивності враховує вплив всіх факторів виробництва. Є три основні способи збільшення продуктивності:

1. спеціалізація і поділ праці;

2. інвестиції в капітальні блага;

3. інвестиції в людський капітал.

Всі ці три способи часто взаємодіють з науково-технічним прогресом, що веде до більш ефективних виробничих технологій і до створення більшої кількості товарів і послуг. Інколи продуктивність може збільшуватися за рахунок інших засобів, наприклад, реорганізації виробничого процесу або передислокації виробництва.

Продуктивність праці – це кількість товарів і послуг, вироблених одним працівником в одиницю часу.

Економічна гра: «Книжкова фабрика»


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 18; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты