Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні показники макроеконом. аналізу. Реал. та номін. ВВП.
Предметом макроекономіки є проблеми, вирішення яких можливе лише на рівні суспільства в цілому: економічне зростання, повна зайнятість, економічна ефективність, стабільний рівень цін, зовнішньоекономічні зв’язки тощо.

Основним показником, який узагальнює результати функціонування національної економіки за певний період часу є ВВП. Валовий внутрішній продукт (ВВП)– це ринкова вартість усієї сукупності кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні за певний проміжок часу, як правило за рік. Валовий національний продукт (ВНП)враховує вартість річного обсягу кінцевих товарів та послуг, вироблених з ресурсів, які належать громадянам певної країни, незалежно від місця розташування цих ресурсів (у країні чи за кордоном).

Розрахунку ВВП за сумою видатків на придбаних товарів та послуг: Y = C + I + G + Xn,

де Y – валовий внутрішній продукт;

C – особисті споживчі видатки (витрати домашніх господарств на різноманітні товари і послуги: на хліб, одяг, побутову техніку, комунальні послуги тощо);

I – валові приватні інвестиції (витрати підприємців на закупівлю машин, устаткування, будівництво, зміну запасів тощо);

G – державні видатки (усі витрати держави, пов’язані з виробництвом товарів та послуг). Трансфертні платежі (виплати безробітним, інвалідам, пенсіонерам) не включаються до складу ВВП;

Xn – чистий експорт, (витрати іноземців, різниця між експортом (товарами та послугами, які виробляються в одній країні і продаються в іншій) та імпортом (товарами і послугами, які купуються певною країною в інших країнах).

На основі показника ВВП розраховується ціла низка інших макроекономічних показників. Важливе місце серед них посідають: Чистий внутрішній продукт (ЧВП) – валовий внутрішній продукт за вирахуванням амортизацію. Національний дохід (НД) – сума факторних доходів, сукупність усіх доходів домогосподарств і підприємців на рівні національної економіки в цілому (НД = w + R + + i + Р).

Особистий дохід – це отриманий доход, тобто частина національного доходу, до якої не включається ті зароблені доходи, які не надходять до домашнього господарства, а саме: відрахування до пенсійного фонду, на соціальне страхування, податок на прибуток корпорацій

Доход кінцевого використання, який визначається шляхом відрахування від особистого доходу індивідуальних податків. Доход кінцевого використання спрямовується на придбання споживчих товарів та утворення заощаджень.

Усі макроекономічні показники безпосередньо обчислюються у поточних цінах. Поточні ціни – це фактичні ціни того року, який є предметом обліку або аналізу. У зв’язку з цим рівень та динаміка ВВП залежить не лише від зміни обсягів національного виробництва, але і від зміни цін. Для того, щоб розмежувати вплив цих факторів розрізняють номінальний і реальний ВВП.

Номінальний ВВП– річний обсяг кінцевих товарів і послуг, виражений у поточних цінах.

Реальний ВВП – річний обсяг кінцевих товарів і послуг виражений у постійних (незмінних) цінах, тобто в цінах базового року.

Для корегування грошового вираження ВВП з урахуванням динаміки цін використовують дефлятор ВВП.

Звідси:

Оскільки реальний ВВП відображає ринкову вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні за рік і виміряну у постійних цінах (грошах, які мають незмінну купівельну спроможність) він є точнішим (у порівнянні з номінальним ВВП) показником функціонування національної економіки.

Ситуаційне завдання: “З чого складається ВВП”

Потрібні матеріали:

- два конверти з картками;

- дошка;

Потрібний час:

45 хв.

Методика виконання ситуаційного завдання:

1.Перед початком заняття підготуйте 2 конверти з наступними картками (роздаткові матеріали 18.2):

2. Розбийте клас на 2 команди і дайте кожній команді по конверту з картками.

3. Розділіть дошку на дві частини. В одній частині запишіть: ВВП за витратами, в другій – ВВП за доходами.

4. Поясніть учням, що завдання команди, яка отримала перший конверт полягає у тому, щоб підрахувати ВВП умовної країни за методом витрат, а завдання команди, яка отримала 2 конверт – підрахувати ВВП цієї ж країни за методом доходів.

5. Зверніть увагу на те, що учасники команд повинні по-черзі витягувати з конвертів картки і записувати на дошці відповідну суму витрат або доходів, які включаються до складу ВВП за тим чи іншим методом.

6. Наголосіть на тому, що у випадку, коли зазначена у картці стаття витрат чи доходів не включається до складу ВВП гравці залишаються на місці і передають конверт наступному учаснику команди.

7. Виграє та команда, яка швидше підрахує ВВП.

8. На закінчення підведіть підсумки і обговоріть з учнями труднощі, які виникали під час виконання завдання.

Відповідь:

ВВП за витратами = 20 + 60,3 + 20,6 + 1,5 = 102,4 млрд.г.о.

ВВП за доходами = 37,8 + 10,8 + 23,8 + (2,5 + 4 + 2,8 + 2) + 10,2 + 8,5 = 102,4 млрд.г.о.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 77; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты