Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сукупний попит та сукупна пропозиція. Проблема макроеконом. рівноваги.
Сукупний попит(англ:AD) відображає різні обсяги товарів і послуг, які вітчизняні споживачі, підприємства, держава та зарубіжні покупці усі разом готові купити за кожного можливого рівня цін.

Складові сукупного попиту: AD = C (споживчий попит) + I (інвестиційний попит ) + G(державний попит) + Xn (чистий експорт). Крива сукупного попиту відображає реальний обсяг усіх товарів та послуг на які висувається попит з боку макроекономічних суб’єктів (домашніх господарств, фірм, держави, іноземців) за кожного можливого рівня цін. Нецінові фактори зміщують криву AD вправо (з положення AD в AD1), коли сукупний попит зростає або вліво (з положення AD в AD2), коли сукупний попит зменшується. До нецінових факторів зміни сукупного попиту відносяться: 1. зміни споживчих видатків, викликані змінами добробуту споживачів, їх заборгованості, очікувань, тощо; 2. зміни інвестиційних видатків, викликані змінами процентної ставки, податків з підприємств, технології виробництва тощо; 3. зміни державних витрат; 4. зміни видатків на чистий експорт.

Сукупна пропозиція (англ. AS) – загальна кількість товарів і послуг, які можуть бути запропоновані при різних рівнях цін. Крива сукупної пропозиції (AS) показує реальний обсяг національного продукту, який буде виготовлений за кожного можливого рівня цін.

У довгостроковому періоді крива AS є вертикальною лінією, оскільки у цьому часовому інтервалі обмеженням рівня сукупної пропозиції є якість та кількість наявних виробничих ресурсів і поточний стан технології.

Цей рівень виробництва називають потенційним обсягом виробництва або обсягом виробництва при повній зайнятості.

Особливості короткострокової кривої сукупної пропозиції відображає неоднаковий зв’язок між загальним рівнем цін та реальним обсягом виробництва за умов різного рівня зайнятості виробничих ресурсів. У короткостроковому періоді криву AS зображають як таку, що складається із 3 частин.

І частина – горизонтальний, або кейнсіанський відрізок .Гор. відрізок кривої AS засвідчує, що економіка перебуває у стані глибокого спаду і значна кількість ресурсів не використовується.

ІІ частина – проміжний або висхідний відрізок. Проміжний відрізок кривої AS засвідчує, що деякі важливі ресурси починають досягати повної зайнятості, що призводить до зростання цін.

ІІІ частина – вертикальний або класичний відрізок. Крива AS у коротк. періоді за умов, коли економіка досягає рівня повної зайнятості, стає вертикальною. Вертикальний відрізок кривої AS засвідчує, що економіка досягла повної зайнятості, реальний обсяг виробництва – максимальний.

До нецінових чинників AS відносяться:

AS`
Р
1. Зміни цін на внутрішні ресурси.
AS
2. Зміни цін на імпортні ресурси. 3. Зміни у продуктивності праці. 4. Зміни інституційного середовища (правових норм, податкового законодавства тощо).

Модель “сукупний попит – сукупна пропозиція” є базовою моделлю макроекономічної рівноваги.

Рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва – стан економічної системи за якого рівень цін на кінцеву продукцію і реальний обсяг національного виробництва встановлюються на основі рівності сукупного попиту і пропозиції. Макроекономічна рівновага наступає тоді, коли АS = АD.

Економісти використовують модель АS і АD для аналізу короткострокових коливань в економіці. Точка перетину кривих АD і АS визначає рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва. Водночас необхідно враховувати, що:

1.Зростання сукупного попиту (з АD1 до АD2) на горизонтальному відрізку кривої сукупної пропозиції збільшить реальний обсяг виробництва (з Y1 до Y2) без будь-якого зростання цін (Р1). За умов депресивного стану економіки, виробники можуть отримати необхідні ресурси за стабільними цінами.

2. Зростання сукупного попиту (з АD3 до АD4) на висхідному відрізку кривої сукупної пропозиції збільшить реальний обсяг виробництва (з Y3 до Y4) і рівноважний рівень цін (з Р1 до Р2).

3. Зростання сукупного попиту (з АD5 до АD6) на вертикальному відрізку кривої сукупної пропозиції призведе до зростання загального рівня цін (з Р3 до Р4), а реальний обсяг національного виробництва, залишається без змін, на рівні повної зайнятості (Y5).

Зміни сукупної пропозиції також впливають на рівноважні обсяги національного виробництва. Переміщення кривої сукупної пропозиції (AS) за даного обсягу сукупного попиту(AD) вправо (з положення AS1 у AS2) свідчить про економічне зростання та збільшення обсягів національного виробництва (з Y1 до Y2). Переміщення кривої пропозиції вліво (з положення AS1 у AS3) відображає зростання витрат виробництва на одиницю продукції і спричиняє зростання цін (з Р1 до Р3) та скорочення рівноважного обсягу національного виробництва (з Y1 до Y3).

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 70; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты