Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовні теми доповідей студентів. 1. Проблемні питання визнання та виконання вироків іноземних держав та передачі засуджених осіб.
Читайте также:
  1. Діагностування індивідуальних особливостей уяви студентів
  2. Діагностування психологічної готовності студентів до опанування нового у професійній діяльності
  3. Діяльність дитячих і юнацьких громадських організацій як одна із форм організації дозвілля учнів та студентів.
  4. ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ
  5. для студентів гр. МН01,03-13
  6. Для студентів денної форми навчання
  7. Для студентів заочної форми навчання
  8. Для студентів, які навчаються за галуззю знань
  9. До проведення занять та крітерії оцінювання роботи студентів.
  10. З ДИСЦИПЛІНИ «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1. Проблемні питання визнання та виконання вироків іноземних держав та передачі засуджених осіб.

2. Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.

3. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням та особливості внесення виправлень в такі судові рішення.

4. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання.

5. Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час виконання вироку.

6. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за дотриманням законів під час виконання судових рішень.

Література до теми 16:

1. Штефан М.Й., Омельченко М.П., Штефан С.М. Виконання судових рішень: Навч. посібник / С. Ковальський (шеф-ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 320с.

2. Як виконати судове рішення / С.Сегеда (упоряд.), О.Татаревський (упоряд.). — К., 2003. — 124с.

3. Як ознайомитися із судовим рішенням? / Центр політико-правових реформ / Т.В. Руда (авт.-упоряд.). — К., 2008. — 38 с.

4. Бибило В.Н. Конституционные принципы правосудия и их реализация в стадии исполнения приговора. - Минск, 1982.

5. Добровольская Т.Н. Деятельность суда, связанная с исполнением приговоров.- М.,1979..

6. Матвиенко Е.А., Бибило В.Н. Уголовное судопроизводство по исполнению приговора. – Минск,1982.

7. Николюк В.В. Уголовно-исполнительное судопроизводство. - Иркутск, 1989.

8. Спиридонов Б.М., Прокурорский надзор в стадии исполнения приговора. -М., 198З.

9. Тулянский Д.В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве. – М.: Изд-во “Юрлитинформ”, 2006.

Лекція 17 (2 год.)

Тема 17. Проблемні питання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Екстрадиція, екстрадиційний арешт, екстрадиційна перевірка.

Семінарське заняття 9 (2 год.)

Теми 15, 17. Проблеми вдосконалення процесуальної форми особливих порядків кримінального провадження. Проблемні питання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

1. Поняття, сутність та види особливих порядків кримінального провадження.

2. Кримінальне провадження на підставі угод.

3. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.4. Поняття та процесуальний порядок кримінального провадження щодо окремої категорії осіб.

5. Поняття та загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх.

6. Особливості застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

7. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

8. Сутність та процесуальний порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

9. Поняття, сутність і загальні засади міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

10. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій.

11. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).

12. Особливості кримінального провадження у порядку перейняття.

13. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.

Завдання для самопідготовки (4 год.)


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты