Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовні теми доповідей студентів. 1. Ектрадиційний арешт та його сутність у кримінальному провадженні.
Читайте также:
  1. Діагностування індивідуальних особливостей уяви студентів
  2. Діагностування психологічної готовності студентів до опанування нового у професійній діяльності
  3. Діяльність дитячих і юнацьких громадських організацій як одна із форм організації дозвілля учнів та студентів.
  4. ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ
  5. для студентів гр. МН01,03-13
  6. Для студентів денної форми навчання
  7. Для студентів заочної форми навчання
  8. Для студентів, які навчаються за галуззю знань
  9. До проведення занять та крітерії оцінювання роботи студентів.
  10. З ДИСЦИПЛІНИ «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1. Ектрадиційний арешт та його сутність у кримінальному провадженні.

2. Процесуальний порядок визнання та виконання вироків міжнародних судових установ.

3. Проблемні питання надання та отримання міжнародної правової допомоги в кримінальному провадженні за відсутності міжнародного договору.

4. Забезпечення прав підозрюваних та обвинувачених при здійсненні міжнародного співробітництва в межах кримінального провадження.

5. Проблемні питання реалізації окремих процесуальних дій, що можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги.

Література до теми 17:

1. Альперт С.А. Производство по уголовным делам, возбуждаемым по жалобе потерпевшего. - Харьков, 1976.

2. Басков В.И. Протокольная форма досудебной подготовки материалов. - М.,1989.

3. Белозеров Ю.Н., Карнеева Л.М. Протокольная форма досудебной подготовки материалов органами дознания в советском уголовном процессе. - М., 1987.

4. Березняк В.С., Тертишник В.М. Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України: Монографія. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ; «Ліра ЛТД», 2010. – 188 с.

5. Галаган А.И. Особенности расследования органами внутренних дел общественно-опасных деяний лиц, признаваемых невменяемыми. - К., 1986.

6. Гуковская Н.И., Долгова А.И., Миньковский Г.М Расследование и судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних. - М., 1974.

7. Жвалюк В.Р., Піскун С.М., Сухов Ю.М. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів про злочини, пов"язані з ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів. – К., 1999.

8. Катькало С.И., Лукашевич В.3. Судопроизводство по делам частного обвинения. - Л., 1972.

9. Ленский А.В., Трубникова Т.В., Якимович Ю.К. Дифференциация уголовного процесса. – М., 2000.

10.Леоненко В.В. Судебное производство по делам о преступлениях несовершеннолетних. - К., 1987 .

11.Лукьянчиков Е.Д. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних. - К., 1990.

12.Мельникова Э.Б. Правосудие по делам несовершеннолетних: история и современность. - М., 1990.

13.Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2000.14.Омельченко Г.Е. Применение следователем органов внутренних дел мер пресечения к несовершеннолетним. - К., 1989.

15.Омельяненко Г.М. Провадження у справах про злочини неповнолітніх як диференція кримінально-процесуальної форми: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002.

16.Саркисянц Г.П. Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого в суде. - Ташкент, 1985.

17.Шаренко С.Л. Кримінально-процесуальні проблеми застосування примусових заходів медичного характеру. – Харків: Право, 2002.

18.Ювенальная юстиция в Российской Федерации: криминологические проблемы развития. – СПб.: Изд-во Р.Асланова “Юридический центр Пресс”, 2006.

19.Юрчишин В.М. Обвинувачення в судах України. – Чернівці: Рута, 2005.

 

Приклади тестових завдань:

Студенту пропонується в кожній з наведених нижче позицій вибрати правильний варіант доповіді (з 3-4 можливих).

 

А. Підозрюваним за КПК України є:

1. особа, якій повідомлено про підозру;

2. особа, яку затримано на місці вчинення злочину;

3. особа, щодо якої застосовано запобіжний захід;

4. особа, щодо якої складено обвинувальнийакт.

 

Б. Предмет доказування у кримінальній справі – це:1. речі і предмети;

2. докази, за допомогою яких встановлюються обставини, що мають значення;

3. обставини, які підлягають з’ясуванню у кримінальному провадженні.

 

В. Підставою для зупинення досудового слідства є:

1. невстановлення місцезнаходження свідка, показання якого мають істотне значення;

2. тяжке захворювання підозрюваного;

3. тяжке захворювання обвинуваченого;

4. смерть особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО КУРСУ:


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты