Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОСНОВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ І ІІОСТАНОВИ
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  3. VI. Основні етапи заняття
  4. Аналіз і профілактика нещасних випадків. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.
  5. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  6. Б) основні характеристики реле
  7. Безробіття. Суть, основні типи і форми
  8. Види колізійних норм та основні формули прикріплення.
  9. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  10. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).

ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ДО ВСІХ ТЕМ:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. – К.,2006.

2. Закон України від 29 червня 2004 року “Про міжнародні договори України”// Відомості Верховної Ради України. – 2004. - №50. – Ст.540.

3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. - У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - К., 1992.-C.18-24.

4 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року . - Там же. - С. 36-62.

5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. // Збірка договорів Ради Європи. – К.: Парламентське видавництво, 2000. – С. 27-45.

6. Закон України від 9 лютого 2006 року “Про внесення змін до деяких законів України”//Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №26. – Ст.216.

7. Закон України від 23 лютого 2006 року “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”//Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №30. – Ст.260.

8. Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх ("Пекінські правила"). Прийняті на 96-ому пленарному засіданні ООН у 1985 році // Сов. юстиция - 1991, №11-14.

9. Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. -М., 1990.

10. Закон "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року , Першого протоколу та протоколів №2, 4, 7 та 11 до Конвенції" від 17 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997 , №40. - Ст. 263.

11. Постанова Верховної Ради України "Про приведення законодавства України у відповідність з Європейськими конвенціями з питань кримінального судочинства" від 22 вересня 1995 р. // Відомості Верховної Ради Укра1ни. - 1995, №33. - Ст. 258.

12. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Затв. Законом України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - №29. – Ст.367.

13. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. – К., 2009.

14. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р.. – К., 2012.

15. Закон України від 7 липня 2010 року " Про судоустрій і статус суддів" // Відомості Верховної Ради України. – 2010. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 41-42, № 43, № 44-45, ст.529.16. Закон України "Про Конституційний суд України" від 16 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №4. - Ст. 272.

17. Закон України від 22 грудня 2005 року “Про доступ до судових рішень”//Відомості Верховноїх Ради України. - 2006. - №15. – Ст.128.

18. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 53, ст.793.

19. Закон України " Про адвокатуру та адвокатську діяльність" від 7 липня 2012 року // Голос України від 14.08.2012 / №№ 148-149.

20. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 4, ст. 20.

21. Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.382

22. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 22, ст.303.23. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30 червня 1993 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 35, ст.358.

24. Закон України від 20 березня 2003 року “Про боротьбу з тероризмом”// Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №25. – Ст.180.

25. Закон України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 13. – Ст.65.

26. Закон України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996, № 47. - Ст. 256.

27. Закон України "Про статус народного депутата України" від 22 березня 2001року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №42. – Ст.212.

28. Закон України від 11 липня 2002 року "Про статус депутатів місцевих рад" // Відомості Верховоної Ради України. - 2002. - № 40. - Ст. 290.

29. Закон України від 8 вересня 2005 року “Про внесення змін до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”// Відомості Верховної Ради України. - 2005. - №51. – Ст.552.

30. Закон України від 4 квітня 2006 року “Про внесення змін до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”// Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №21. – Ст.171.

31. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №20. – Ст.99.

32. Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 року // Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. – К., 2001. – С.139 – 148.33. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 23 грудня 1993 року // Там само. – С.149 – 159.

34. Закон України "Про попереднє ув'язнення" від 30 червня 1993 року // Там спмо. – С.308 – 322.

35. Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" від 1 грудня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. -1995, №1. - Ст.1.

36. Закон України від 1 грудня 2005 року “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду”//Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №12. – Ст.102.

37. Положення про застосування Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду". Затверджене наказом Міністерства юстиції. Генеральної прокуратури та Міністерства фінансів України від 4 березня 1996 року №615, 3, 41 // Юридичний вісник України. - 5-12 червня 1997 року. - №23.

38. Закон України "Про судову експертизу" від 25 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994, №28. - Ст. 232.

39. Закон України від 9 вересня 2004 року “Про внесення змін до Закону України “Про судову експертизу”// Відомості Верховної Ради України. – 2005. - №1. – Ст.14.

40. Закон України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" від 24 січня 1995 року // Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. – К., 2001. – С.330 – 343.

41. Закон України від 7 лютого 2007 року “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх”// Відомості Верховної Ради України. – 2007. - №15. – Ст.194.

42. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року //Відомості Верховної Ради України. - 1995, №48. - Ст. 349.

43. Закон України "Про застосування амністії в Україні" від 1жовтня 1996 року //Відомості Верховної Ради України. - 1996, №48. - Ст. 263.

44. Закон України "Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про застосування амністії в Україні" від 19 грудня 1996 року //Відомості Верховної Ради України. -1997, №9. - Ст. 69.

45. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 5 лютого 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №29. – Ст.190.

46. Закон України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з утворенням податкової міліції” від 5 лютого 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №26. – Ст.149.

47. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затверджене Указом Президента України від 10червня 1993 року //Голос України. -1993. – 26 червня.

48. Закон України від 7 березня 2002 року "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 32. - Ст. 225.

49. Інструкція про проведення дізнання в Збройних Силах України. Затверджена наказом Міністра оборони України від 20 серпня 1995 року №235// Юридичний вісник України. - 1-15 травня 1996 рік. - №18-19 .

50. Інструкція про порядок виконання постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання і ухвал судів про привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків, потерпілих. Затверджена наказом Міністра внутрішніх справ України від 23 грудня 1995 року №864 // Юридичний вісник України. -5-12 червня 1996 року. -№23.

51. Судова влада в Україні (Збірник законів і нормативних актів). - Харків, 1994.

52. Прокуратура в Україні. Збірник нормативно-правових актів. – К., 2000.

53. Адвокатура в Україні. Збірник нормативно-правових актів – К.,2000.

54. Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. – К., 2001.

55. Україна в міжнародно-правових відносинах //Бюлетень законодавства і юридичної практики. - 1994, №5.

56. Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша). Збірник документів. - К., 1996.

57. Збірка договорів Ради Європи: Українська версія: Офіційне видання. – К.: Парламентське видавництво, 2000. – 654 с.

58. Концепція судово-правової реформи в Україні, схвалена постановою Верховної Ради України від 28 квітня 1992 року //Голос України. -1992. 12серпня.

59. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України, схвалена постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 року //Відомості Верховної Ради України. - 1997, №10. - Ст. 85.

60. Національна програма боротьби з корупцією, затверджена Указом Президента України від 10 квітня 1997 року №319/97 // Юридичний вісник України. - 24-30 квітня 1997 року . - №17 ..

61. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах– К.: Юрінком Інтер, 2009. – 408 с.

62. Практика судів України з кримінальних справ.: Юрінком Інтер, 2009..

 

РЕКОМЕНДОВАНА СПЕЦІАЛЬНА


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты