Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТеореми про границі функцій
Читайте также:
  1. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.
  2. Визначні границі
  3. Використання логічних функцій в базах даних. Функції
  4. Відбивання від ідеально провідної границі (метал) ТЕ, ТМ хвилі.
  5. Границя функції. Означення границі функції за Гейне й за Коші.
  6. Дати класифікацію дипломатичних документів відповідно до виконуваних ними функцій.
  7. Діапазон комірок може задаватись не тільки як об’єкт Range, а й з використанням функцій робочого аркуша (об’єкта Worksheet) Rows та Columns. Наприклад: Rows(4); Columns(3).
  8. Додавання і віднімання невід’ємних раціональних чисел. Теореми про існування та єдиність суми і різниці. Властивості (закони) додавання.
  9. Додавання, віднімання, множення і ділення цілих чисел. Теореми про існування та єдиність цих операцій. Закони операцій додавання і множення.
  10. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ

Теорема. Якщо функція має границю в точці , то ця границя єдина.

Доведення. Припустимо, що функція має дві різні границі . Виберемо з області визначення функції довільну послідовність , збіжну до . Тоді послідовність , згідно з означенням границі функції, матиме дві різні границі , що неможливо, оскільки будь-яка збіжна послідовність має єдину границю.

Теорема. Якщо функції і мають у точці границі, то функції (при ) у точці також мають границі, причому

 

; (3)

; (4)

. (5)

Доведення. Нехай послідовність – довільна збіжна до послідовність значень аргументу функцій і . Тоді відповідні послідовності і збіжні й за властивостями збіжних послідовностей

 

;

;

(де ).

Отже, згідно з означенням границі функції мають місце співвідношення 3-5.

Теорема . Нехай функції і , визначені в деякому околі точки , крім, можливо, самої точки , мають у точці границі, й такі, що в околі точки . Тоді .

Доведення. Виберемо в околі точки довільну збіжну до послідовність . Тоді послідовності і збіжні й . Тому за відповідною властивістю збіжних послідовностей .

Звідси, за означенням границі функції в точці, .

Наслідок. Якщо в деякому околі , крім, можливо, самої точки , виконується нерівність і функція у точці має границю, то .

Теорема 3.5. Нехай функції визначені в деякому околі точки , крім, можливо, самої точки , функції мають у точці границю, рівну , тобто . Нехай, крім того, виконується нерівність . Тоді функція у точці має границю, рівну , тобто .

Доведення. Нехай – довільна збіжна до послідовність. Послідовності і відповідних значень функції збіжні, й . Оскільки , то згідно з відповідною властивістю збіжних послідовностей . Отже, за означенням границі функції в точці .

Зауваження. Наведені вище теореми про границі мають місце і для випадків .

 

 

ЛЕКЦІЯ 11

 

24. Визначні границі.

25. Нескінченно малі й нескінченно великі функції.

26. Порівняння нескінченно малих функцій. Еквівалентні нескінченно малі функції.

 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 66; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты