Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАНАЛІЗ НЕЛІНІЙНОІ САК
Читайте также:
  1. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  2. АВС-аналіз по об'єму продажу товарів за період
  3. Аналіз адитивної та мультиплікативної моделі тимчасового ряду.
  4. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  5. Аналіз багатофакторної лінійної моделі регресії
  6. Аналіз беззбитковості
  7. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  8. Аналіз господарської діяльністї
  9. АНАЛІЗ ДИСКРЕТНОІ САК
  10. Аналіз дитячих творів.

Аналіз та синтез нелінійних САК (НСАК) потребує застосування інших методів дослідження, що перш за все зумовлено неможливістю застосування математичного апарату перетворень Лапласа та, відповідно, і віще розглянутих методів дослідження.

Розглянемо функціональну схему САК згідно варіанту завдання (додаток 1, рис. 1.1), та її структурну схему, одержану в частині 1 (рис.1.1).

Один з лінійних елементів в структурній схемі (частіше всього це може бути підсилювач або виконавчий механізм) замінюємо нелінійним елементом у відповідності до варіанту завдання.

Типові статичні нелінійні характеристики наведені в таблиці 3.1.

 

Таблиця[BMV10] 3.1.

Основні види нелінійних статичних характеристик ланок

№ п/п Вид нелінійності Назва характеристики, коментар
1. Нелінійність із зоною нечутливості. Коефіцієнт підсилення .
2. Нелінійність з насиченням (обмеженням за рівнем). Коефіцієнт підсилення .

Продовження табл. 3.1.

3. Нелінійність з зоною нечутливості та насиченням. Коефіцієнт підсилення .
4. Ідеальна (двопозиційна) релейна характеристика. .
5. Трипозиційна релейна характеристика (релейна характеристика з зоною нечутливості).
6. Ідеальна релейна характеристика із гістерезисом.

 

Структурну схему НСАК необхідно привести до вигляду, представленому на рисунку 3.1., об’єднуючи всі лінійні елементи системи одним структурним блоком та визначаючи загальну передатну їх функцію [BMV11] .

 

Рис. 3.1. Структурна схема НСАК.

 

Із теорії нелінійних систем автоматичного керування відомо, що НСАК мають декілька режимів стійкості [7, ст. 423-425].

Одним[BMV12] з основних режимів роботи НСАК є режим автоколивань, що характеризується наявністю незатухаючих гармонійним сигналом на виходи системи за відсутністю зовнішніх періодичних впливів.

 


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 25; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты