Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетод гармонійної лінеаризації.
Читайте также:
  1. Amp; Методичні вказівки
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. B. Искусственная вентиляция легких. Методики проведения искусственной вентиляции легких
  9. Cтруктуры внешней памяти, методы организации индексов
  10. FDDI. Архитектура сети, метод доступа, стек протоколов.

Метод використовується для дослідження автоколивальної стійкості[BMV13] НСАК. За його використанням можливо лінеаризувати будь-який НЕ, одержати його передатну функцію, визначити стійкість НСАК, а також визначити амплітуду та частоту стійких автоколивань в системі, якщо вони присутні.

Розглянемо структурну схему розімкнутої НСАК, зображену на рисунку 3.2.

 

Рис. 3.2.Структурна схема розімкненої НСАК.

 

Якщо на вхід НЕ подати гармонійний сигнал: ,то на виході НЕ з’явиться також гармонійний сигнал виду , що є результатом спотворення вхідного сигналу статичною характеристикою НЕ.

Оскільки сигнал є періодичнім, то його можна представити у вигляді ряду Фур’є:

 

(3.1)

 

Приймаємо гіпотезу про те, що лінійна частина є фільтром нижніх частот. Це дає можливість для аналізу розглядати у частотному спектрі сигналу лише постійну складову та першу гармоніку. Таким чином, сигнал на вході НЕ можна представити у вигляді суми тільки двох членів ряду, оскільки інші гармоніки не проходять на вихід лінійної частини:

 

(3.2)

 

При умові, що НЕ є симетричним, постійна складова ряду Фур’є . Тоді .

 

Відомо, що , тоді

 

, (3.3)

 

де:

;

.

З рівняння отримаємо наступні вирази ; ; . Тоді .

Після введення коефіцієнтів гармонійної лінеаризації , , отримаємо .

В таблиці 3.2. наведені коефіцієнти гармонічної лінеаризації для різних типів НЕ.

Перетворимо за Лапласом .

Звідси передатна функція гармонійно лінеаризованого НЕ має вигляд:

 

. (3.4)

 

В частотній формі (при заміні ) передатна функціє НЕ має вигляд:

 

. (3.5)

 

Коефіцієнти гармонійної лінеаризації наведені у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Коефіцієнти гармонічної лінеаризації нелінійностей

Вид нелінійності Значення ,
1. ; .
2. ; .

Продовження табл. [BMV14] 3.2.

Вид нелінійності Значення ,
3. , ; , .
4. , ; .
5. , , ; .
6. .

 


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты