Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПОДІЛ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ ЗА РОЗМІРОМ
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення в галузі сільського господарства і ветеринарії
  2. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку
  3. Алгоритм розподільчого методу формування составів багатогрупних поїздів
  4. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарства
  5. Видатки бюджетів на розвиток сільського господарства, мисливства і рибальства
  6. Вимоги, що висуваються до КСБО за розміром підприємств
  7. Відбудова народного господарства У. на засадах непу.
  8. Включення українських земель до складу Російської імперії (регіональний поділ).
  9. Все вирощене насіння батьківських форм повністю обробляється в системі першої ланки і відпускається потім насінницьким господарствам для посіву на ділянках гібридизації.
  10. Гідравлічні розподільники

ЖИТЛОВОЇ ПЛОЩІ НА ОДНУ ОСОБУ ТА ЗА ТИПОМ ЖИТЛА

(у % до загальної кількість домогосподарств)

 

 

 

Домогосподарства Усього У тому числі проживають
у великих містах у малих містах всього у сільській місцевості
За розміром житлової площі на одну особу, м2
До 7,5 13,5 15,8 13,5 14,8 10,7
7,5—13,65 33.8 38,8 33,9 36,6 27,7
Понад 13,65 52,7 45,4 52,6 48,6 61,6
За типом житла
Окрема квартира 47,8 80,4 49,0 66,3 6,7
Комунальна квартира 1,2 1,5 1,8 1,7 0,3
Індивідуальний будинок 45,8 12,4 42,1 25,7 90,2
Частина індивідуально­го будинку 3,6 3,5 4,8 4,1 2,6
Гуртожиток 1,6 2,2 2,3 2,2 0,2

Житлові умови оцінюються не лише розмірами площі, яка припадає на одну людину, а й показниками ізольованості житла. До таких показників відносять:

а) чисельність і частку домогосподарств, які мешкають у різ­номанітних типах жител (окремих квартирах, комунальних квар­тирах, окремих будинках, у гуртожитку). Ці показники характе­ризують ізольованість жител одних домогосподарств від інших.

1 Основні соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2000 році: Стат. бюллетень / Держкомстат України. — К., 2000. — С. 37.


В Україні переважна більшість домогосподарств (93,6 %) меш­кають в окремих квартирах або індивідуальних будинках (табл. 7.1.); б) середня кількість жителів на одну кімнату або середня кіль­кість кімнат, яка припадає на одного члена домогосподарства. Цей показник характеризує можливість відокремленості жителів усередині домогосподарства. Розподіл домогосподарств України за складом і кількістю кімнат, що ними займаються, подано в

табл. 7.2.

Таблиця 7.2

ПОДІЛ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ ЗА СКЛАДОМ

ТА КІЛЬКІСТЮ КІМНАТ, ЩО ЇХ ВОНИ ЗАЙМАЮТЬ1


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты