Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАлгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
Читайте также:
  1. A) Словесный, графический, формально - словесный, алгоритмический язык
  2. CD-ROM-накопичувачі для роботи з переносними виданнями
  3. Quot;Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу".
  4. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  5. VII Методика проведення заняття та організаційна структура заняття.
  6. VII. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
  7. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  8. А) допомозі Німеччини – застосуванню насильницьких методів наведення порядку та дисципліни
  9. Алгоритм
  10. Алгоритм

Питання 1

Дії командира Дії заступника командира з виховної роботи
1.Отримавши бойове розпорядження: - з’ясовує його, - оцінює обстановку, - робить висновки, - збирає своїх заступників, командирів підрозділів, - доводить до них бойове розпорядження.     2. Оголошує замисел бойових дій     3. Проводить рекогносци- ровку на місцевості (роботу на макеті місцевості)   4.Оголошує рішення на бойові дії     5. Розглядає та затверджую плани заступників.   6.Контролює підготовку до бою   7. Доповідає старшому командиру (начальнику) про готовність     Отримавши бойове розпорядження та розпорядження з МПЗ бойових дій: 1. З`ясовує (усвідомлює) його. Під час з’ясування має усвідомити: - задачу частини (підрозділу); - мету і масштаб майбутніх бойових дій; - встановлений старшим начальником порядок їх МПЗ; - роль і завдання заступника з виховної роботи (офіцера-політолога) у майбутніх бойових діях; - завдання сусідніх підрозділів з МПЗ, умови взаємодії з їх органами виховної роботи; - термін готовності до виконання бойових завдань. 2. Робить висновки з з’ясування бойової задачі та завдань МПЗ, в яких визначає: - підрозділи, в яких зосереджуються основні зусилля; - мету, завдання, зміст МПЗ; - сили та засоби, які залучаються для реалізації його завдань; - порядок їх розподілу та розташування для виконання завдань МПЗ; - заходи МПЗ, які необхідно виконати негайно; 3. Здійснює розрахунок часу на підставі розрахунку часу, розробленого командиром (штабом). 4. Орієнтує підлеглих офіцерів про можливий розвиток бойових дій та завдання МПЗ. 5. Організує: - оцінку морально-психологічної обстановки району бойових дій, робить з неї висновки; - оцінку морально-психологічного стану особового складу підрозділів, робить з неї висновки та пропозиції; - оцінку МПС-у підрозділів противника (на підставі даних старшого начальника); - оцінку інформаційно-психологічного впливу противника на наші підрозділи і населення, його можливі наслідки, висновків та пропозицій. 6. Готує і доводить до офіцерів підрозділу (у батальйоні, бригаді) попереднє розпорядження щодо МПЗ бойових дій на підставі оголошеного командиром замислу, а також доведених начальником штабу вказівок про підготовку даних для завершення прийняття рішення. Попереднє розпорядження підписується начальником штабу та заступником командира з виховної роботи. У попередньому розпорядженні щодо МПЗ бойових дій вказується: - кому адресоване, назва (попереднє розпорядження щодо МПЗ, номер, місце КП, час, дата, карта, масштаб, рік видання); - стислі висновки з оцінки дій противника; - характер майбутніх дій та основна мета їх МПЗ; - найважливіші заходи МПЗ; - порядок взаємодії зі структурами виховної роботи сусідніх підрозділів (частин); - порядок доповіді про проведену роботу і МПС особового складу підрозділів. 7.Бере участь в проведенні рекогносцировки 8.Готує пропозиції з питань МПЗ до рішення командира і доповідає їх встановленим порядком. Пропозиції з питань МПЗ до рішення командира розробляються на підставі даних розвідки щодо наявності сил і засобів психологічних операцій противника, оцінки їх можливостей щодо інформаційно-психологічного впливу на наші підрозділи і населення, висновків із оцінки обстановки, укомплектованості підрозділів кадрами виховної роботи. Зміст пропозицій до рішення командира з питань МПЗ бойових дій: - мета та основні завдання МПЗ бойових дій, сили і засоби, які для цього залучаються; - в яких підрозділах зосередити основні зусилля МПЗ; - завдання щодо участі в заходах протидії інформаційно-психологічного впливу противника на наші підрозділи; - завдання командирам підрозділів з організації МПЗ. 9. На підставі планової таблиці організує взаємодію з питань МПЗ зі штабом батальйону, заступниками командира батальйону (бригади), органами виховної роботи, сусідами. 10. Готує і спільно зі штабом (у батальйоні, бригаді) доводить до підрозділу розпорядження до МПЗ бойових дій. Розпорядження розробляється на підставі рішення командира на бойові дії. В ньому підлеглим командирам, заступникам з виховної роботи доводяться завдання стосовно МПЗ. Розпорядження підписує командир і його заступник з виховної роботи. Способи доведення розпорядження визначає начальник штабу. В розпорядженні вказується: - кому адресоване, назва (розпорядження щодо МПЗ), номер, місце КП, час, дата, карта (масштаб) і рік видання; - висновки з оцінки воєнно-політичної обстановки, МПС-у підрозділів противника, можливого інформаційно-психологічного впливу на наші підрозділи; - висновки з оцінки морально-психологічної обстановки району бойових дій, МПС-у наших підрозділів, наявних сил і засобів МПЗ; - сплановані заходи психологічної боротьби старшого начальника в інтересах підрозділів, завдання щодо забезпечення їх проведення; - де зосередити основні зусилля МПЗ; - основні завдання стосовно МПЗ з урахуванням особливостей бойового застосування підрозділів; - заходи, якими засобами і силами їх необхідно виконати; - завдання щодо протидії інформаційно-психологічному впливу противника на наші підрозділи - завдання стосовно психологічного забезпечення бойових дій.   11. Розробляє текстовий план МПЗ бойових дій, якій є складовою частиною плану бойового застосування підрозділів під час бойових дій, який містить заходи: - інформаційної та пропагандистської роботи; - психологічного забезпечення, загальної, спеціальної та цільової психологічної підготовки; - воєнно-соціальної та правової роботи; - протидії інформаційно-психологічному впливу противника; - культурно-виховної роботи; - організації управління МПЗ і взаємодії. План МПЗ складається з 3-х розділів: заходи МПЗ на підготовчий період до бою; заходи МПЗ на період ведення бойових дій; заходи МПЗ на період після завершення бою. План МПЗ бойових дій доповідається командиру встановленим порядком у встановлений час. Командир затверджує план після його розгляду.   12. Заступник командира з виховної роботи організує контроль виконання заходів плану, бере особисту участь у підготовці та проведенні заходів найбільш важливих заходів в підрозділах, де зосереджуються основні зусилля МПЗ.   13. Доповідає командиру, старшому начальнику про МПС особового складу підрозділів, проведені заходи МПЗ та його результати. Готує і спрямовує у вищій орган виховної роботи письмове донесення про МПС підрозділів, проведенні заходи МПЗ (за кожний день). У ньому вказується: - адреса, кому; - наслідки дій противника (його можливі дії); - які завдання виконувалися нашими підрозділами, наслідки дій, які планувалися; - МПС підрозділів; - проведені заходи МПЗ та ті, які плануються в подальшому; - укомплектованість підрозділів кадрами виховної роботи; - проблемні питання, можливі шляхи їх вирішення; - підписується.

Питання 2
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 83; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты