Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникароботи під час бойових дій
Читайте также:
  1. CD-ROM-накопичувачі для роботи з переносними виданнями
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  3. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  4. Алгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
  5. Аналіз ритмічності роботи підприємства.
  6. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями
  7. Б) Визначення ступеня ризику через вірогідність безпечної роботи
  8. Б21_3. “Основи роботи з дисками". Розкрити тему і запропонувати послідовність та методику навчання.
  9. Будівельно-монтажні роботи
  10. Будова і принцип роботи блока керування БОН9200
Командир Заступник командира з виховної роботи
1. Організує і здійснює управління бойовими діями   2.Організує відновлення боєздатності     1. Організує і здійснює управління МПЗ бойових дій: - вивчає аналізує, узагальнює і доводить до особового вкладу зміни тактичної і морально-психологічної обстановки; - відслідковує зміни МПС особового складу підрозділів, доповідає командиру про проведені заходи щодо його подальшому зміцненню, а також про зміни МПС військ противника; - прогнозує і оцінює можливі наслідки інформаційно-психологічного впливу противника на особовий склад, організовує проведення заходів щодо його послаблення і нейтралізації; - здійснює своєчасне інформування особового складу про хід виконання бойових завдань, найбільш вдалі способи ураження противника, мужні і героїчні вчинки військовослужбовців; - уточнює основні завдання МПЗ у відповідності зі змінами обстановки і бойових завдань підрозділам, своєчасно доводить їх до підлеглих; - постійно підтримує взаємодію з питань МПЗ; - організує разом із начальником зв’язку доставку періодичних видань і листування військовослужбовців (у батальйоні, бригаді); - здійснює керівництво і організує роботу щодо узагальнення і поширення передового досвіду ведення бойових дій. Під час ведення бойових дій підрозділами розробляє: - розпорядження (вказівки) про уточнення завдань МПЗ під час різкої зміни обстановки; - вказівки щодо заходів МПЗ ліквідації наслідків використання противником ЗМУ (відновлення боєздатності); - веде облік психогенних втрат, технічних засобів виховання ; - веде робочу карту заступника командира з виховної роботи, в якій постійно уточнює: ü склад підрозділів противника, напрямки його ударів, сили і засоби психологічних операцій та їх дії; ü передній край своїх підрозділів, розмежувальні лінії з сусідами; ü розмежувальні лінії, пункти управління, бойові задачі частини та підрозділів; ü бойове застосування сил і засобів МПЗ старшого начальника в інтересах частини, підрозділу; ü оперативна інформація стосовно змін у криміногенної та соціально-політичної обстановці, дій окремих релігійних конфесій, політичних партій, суспільних організацій, обстановка на потенційно-небезпечних об’єктах, об’єктах виконання покарань (таборах і приймальних пунктах військовополонених); ü інша оперативна інформація стосовно МПЗ. 2. Організує і здійснює контроль за проведенням заходів МПЗ відновлення боєздатності та зміцнення МПС особового складу: - спільно з психологом, начальником медичної служби вживає конкретні заходи по наданню медичної і психологічної допомоги пораненим і психотравмованим, відновлення їх здоров’я і боєздатності; - організує гуманітарну підготовку, інформування особового складу, культурно-виховну роботу і відпочинок військовослужбовців з залученням місцевих можливостей; - вживає енергійні заходи МПЗ по доукомплектуванню, згуртуванню підрозділів, приведення стан до бойового використання бойової техніки і озброєння; - організує розстановку і інструктаж активу; - організує відновлення, технічне обслуговування, ремонт і доукомплектовування ТЗВ та їх підготовку до використання; - бере участь в заохочені і поданні до нагород військовослужбовців, що відзначились в бою; - організує роз’яснення особовому складу правил безпеки під час обслуговування бойової техніки і озброєння, бойовому злагоджені підрозділів, а також правил відношення до місцевого населення та негативних наслідківїх порушення; - узагальнює і поширює передовий досвід ведення бойових дій, організує з цією метою виготовлення наочної агітації, випуски радіогазет, випуски листівок-блискавок, виступи військовослужбовців, що відзначилися в бойових діях; - доповідає про МПС особового складу, проведені заходи МПЗ відновлення боєздатності підрозділів.

 

Питання 3

 

ЗАТВЕРДЖУЮ Командир підрозділу капітан О.Петрук “___”___________200__ р.

 

 

ПЛАН

морально-психологічного забезпечення дій підрозділу в наступі

№ п/п Заходи морально-психологічного забезпечення Дата проведення Виконавець Відмітка про виконання
І. Підготовчий період

 

Нарада з офіцерами підрозділу з питань: - заходи, форми та методи морально-психологічного забезпечення в підрозділі під час підготовки та в ході наступу; - вивчення вимог наказу командира на наступ, бойових завдань, що покладені на частину, підрозділ;       04.03   04.03     Заступник командира з виховної роботи Командир підрозділу  
Нарада з сержантами з проблем: - завдання сержантів щодо підготовки особового складу до наступу та в ході бою, форми і методи морально-психологічного впливу на воїнів;   04.03   Командир підрозділу, заступник командира з виховної роботи  
Збори з особовим складом щодо роз’яснення звернень командування до особового складу, бойових завдань на наступ; 04.03 Командир підрозділу, заступник командира з виховної роботи  
Інструктаж активу підрозділу з питань: - форми і методи роботи активу підрозділу під час підготовки та в ході наступу щодо роз’яснення покладених завдань та мобілізації воїнів на їх виконання;   05.03 Командир підрозділу, заступник командира з виховної роботи  
Випуск бойових листів та листівок-блискавок під гаслами: “В наступі кується перемога над ворогом”, “Успіх бою закладається під час підготовки до нього”, “Відстоїмо рідну Батьківщину”. 4-5.03 Редактори бойових листів  
Воєнно-політичне та бойове інформування особового складу. Щоденно Заступник з виховної роботи, командири взводів  
Військово-технічне інформування особового складу з питань: - техніка та озброєння механізованих підрозділів противника, її можливості; - бойові можливості противника в обороні;       5.03     6.03   Командир підрозділу Заступник командира підрозділу з озброєння    
Гуманітарні години з тем: “Вірність бойовим традиціям українського народу – запорука успіху у бою”, “Соціально-політична і воєнно-політична обстановка навколо України та в регіоні військового конфлікту”. Щоденно Командири взводів  
У відділеннях (бойових розрахунках та екіпажах) вивчити обов’язки військовослужбовців під час бою. 7.03 Командир відділення (екіпажу)  
Бесіди з особовим складом: - підтримання бойових традицій військової частини – наш внесок у перемогу над ворогом; - вимоги норм МГП щодо ведення бойових дій; - вміле застосування зброї та бойової техніки під час бою; - вимоги законів та інших правових актів воєнного часу.   6.05   7.05     8.05   Заступник з виховної роботи Помічник коман- дира полку з правової ро­боти (юрисконсульт полку); Заступник командира з озброєння  
Надання допомоги активу підрозділу щодо підготовки матеріалів для бесід під час підготовки до бою. 5.05 Заступник з виховної роботи  
Психологічні консультації з військовослужбовцями, що їх потребують. 7.03 Офіцер-психолог  
Заходи з протидії інформаційно-психологічного впливу противника Постій-но Заступник з виховної роботи  
Інструктаж санінструктора, старшини підрозділу стосовно ретельної підготовки всього необхідного для забезпечення харчування, організації відпочинку, обігріву, надання першої медичної допомоги військовослужбовцям під час бойових дій. 6.03 Командир підрозділу, заст. командира з виховної роботи  
Забезпечення підрозділів пам’ятками, листівками щодо дій військових спеціалістів під час бойових дій, додержання мір безпеки та їх вивчення. 5-8.03 Заступник з виховної роботи, командири підрозділів.  
Обмін бойовим досвідом воїнів і підрозділів, що визначилися у боях. 8.03 Командир підрозділу  

 ІІ. Заходи морально-психологічного забезпечення під час бою
Під час атаки і бою в глибині оборони противника
Роз’яснення особовому складу підрозділу наказу про наступ, конкретних бойових задач та значення їх виконання До поча- тку бою Командири підрозділів, актив підрозділів  
Випуск листівок-блискавок в ході бою Під час бою Редактори бойових листів  
Вручення листів-подяк, карток подяк воїнам, які відзначилися під час бою Під час бою Заст. командира з виховної роботи  
Оперативні інформування про хід бойових дій, зміну тактичної обстановки, приклади мужності і героїзму воїнів Під час бою Заст. командира з виховної роботи  
Прослуховування останніх новин, доведення інформаційних бюлетенів, повідомлень, листівок Під час бою Актив підрозділу  
Короткочасне підведення підсумків з активом підрозділів за етапами бою та постановка нових задач на відбиття контратак, переслідування противника та інше. Під час бою Заст. командира з виховної роботи  
Надання оперативної психологічної допомоги воїнам, які її потребують. Під час бою Заст. командира з виховної роботи, офіцер-психолог  
Організація роботи кореспондентів електронних та друкованих засобів масової інформації Під час бою Заст. командира з виховної роботи  
Запис інтерв’ю кращих воїнів для наступного використання в радіогазетах військової частини У перервах між боями Заст. командира з виховної роботи  
Оперативне вивчення динаміки МПС воїнів, здійснення заходів щодо його корегування Під час бою Заст. командира з виховної роботи  

 

 

ІІІ. Після закінчення бойових дій.

Поховання воїнів, загиблих у бою Після бою Спец. команда. Заст. командира з виховної роботи  
Під час розбору бойових дій надати кожному військовослужбовцю персональну оцінку, визначити кращих військових фахівців, підрозділи, взводи, відділення (екіпажі, бойові розрахунки). 2-3 доба після бою Командир підрозділу. Заст. командира з виховної роботи  
Заохочення воїнів, які відзначилися у бою. Підготовка нагородних документів для заохочення воїнів, які найбільш відзначилися. 3-4 доба після бою Командир підрозділу. Заст. командира з виховної роботи  
Узагальнити та поширити бойовий досвід кращих: - командира підрозділу (взводу, відділення, екіпажу); - редактора бойового листка; - агітатора 2-3 доба після бою Командир підрозділу. Заст. командира з виховної роботи  
За підсумками бою організувати випуск радіогазет, листівок-блискавок, виступи воїнів, що відзначилися у боях. 2-4 доба після бою Редколегія стінгазети, актив підрозділу  
Узагальнений матеріал за підсумками бойових дій підготувати для висвітлення у електронних та друкованих військових засобах масової інформації 3-5 доба після бою Заст. командира з виховної роботи  
Надати психологічну допомогу воїнам, які отримали бойові психічні травми 1-2 доба після бою Заст. командира з виховної роботи, психолог  

 

Заступник командира підрозділу з виховної роботи

Військове звання ____________ (підпис)__________ініціали, прізвище

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 28; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты