Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВисновки з першого розділу
Читайте также:
  1. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями
  2. Визначення обсягу виробництва продукції борошномельного підрозділу
  3. ВИСНОВКИ
  4. ВИСНОВКИ
  5. Висновки
  6. ВИСНОВКИ
  7. Висновки
  8. ВИСНОВКИ
  9. Висновки
  10. Висновки

У першому розділі ми розглядали питання напрямів управління дошкільним навчальним закладом, розкрили сутність цього поняття та основні проблеми управління дошкільним навчальним закладом на сучасному етапі розвитку суспільства, специфіку управління кадрами та фінансово-юридичні аспекти управління дошкільним навчальним закладом.

Сучасна освіта знаходиться на новому етапі розвитку – триває її модернізація. Цьому сприяють як соціальні, так і економічні зміни, які відбуваються в Україні.

В ході дослідження напрямів управління дошкільним навчальним закладом, нами були виявлені наступні проблеми в організації цього процесу. По-перше, це проблеми удосконалення підготовки педагогічних кадрів, удосконалення їх професійної компетентності, готовності орієнтуватися в складних проблемах навчання та виховання підростаючого покоління. В сучасних умовах відбувається надшвидке застаріння одержаних фахівцем знань, знецінення набутої раніше освіти. Це відбувається у зв’язку із зростанням обсягів інформації, постійного її оновлення, розширення та поглиблення. Тому на сьогодні гостро постає питання безперервності освіти педагогічних кадрів, що надасть їм можливість бути компетентним працівником та справжнім професіоналом у своїй сфері.

По-друге, проблема управління дошкільним навчальним закладом на основі людиноцентриського підходу. Людиноцентриський підхід в педагогічному менеджменту має на меті вдосконалення людських відносин в керованому колективі, залучення його членів до управління, надання ним допомоги в рішенні педагогічних проблем, підвищення кваліфікації. Сюди можна віднести й проблему культури спілкування адміністрації дошкільного навчального закладу з педагогічним колективом. В управлінні педагогічним колективом недостатня увага приділяється організації взаємовідносин в колективі, наданні рівних прав і обов’язків співробітникам. Важливим завданням даної структури є створення відповідних умов праці для всіх співробітників ДНЗ.

Наступним напрямом управління дошкільним навчальним закладом є управління фінансово-господарською діяльністю. Сьогодні постає проблема докорінного реформування системи управління фінансами ДНЗ, яка досі залишається «радянською». Реформування системи фінансування дошкільних навчальних закладів повинно відбуватися за рахунок доповнення навчальних програм, розроблення нової системи планування кошторису закладу, забезпечення прозорої та ефективного системи використання наданих ресурсів.Гостро постає питання вдосконалення нормативно-правового забезпечення управління дошкільним закладом освіти. Велика частина управлінської інформації закріплюється у вигляді документів. Сьогодні постає потреба вдосконалення системи документації. Основними напрямками організації цього процесу є уніфікація та стандартизація документів. Уніфікація документів має проводитися в цілях скорочення кількості вживаних в управлінській діяльності документів, встановлення однакових вимог до оформлення документів. Під стандартизацією розуміється процес встановлення і застосування стандартів, під якими розуміється зразок, еталон, модель, прийняті за вихідні для зіставлення з ними інших подібних об'єктів. Застосування стандартів сприяє поліпшенню якості створюваного документа.

Зміст процесу управління визначається суттю управління. Суть управління виявляється через його функції, в яких визначено коло діяльності, її зміст, види, призначення і роль. Огляд сучасної літератури дав нам змогу виявити такі функції управління: педагогічний аналіз, прогнозування, планування, організація, керівництво, координація, контроль, оцінка, регулювання.В управлінні дошкільним навчальним закладом важливого значення має реалізація науково обґрунтованих етапів послідовності дій, що ведуть заклад в цілому до досягнення мети. Кожен з етапів має своє призначення, завдання, форми і методи реалізації, виконує конкретні функції, які в об'єднанні утворюють управлінський цикл.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.028 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты