Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 2. Загальні засади соціально-економічного розвитку суспільства
Читайте также:
  1. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
  3. АНАЛІЗ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЙОГО РОЗВИТКУ
  4. Виникнення й основні етапи розвитку економічної теорії
  5. Глава 19. Загальні положення досудового розслідування
  6. Глава 2. Засади кримінального провадження
  7. Глава 42. Загальні засади міжнародного співробітництва
  8. Динаміка економічного розвитку та його чинники
  9. Духовний розвиток суспільства. Ідеологічний диктат
  10. Еволюція економічних знань. Етапи розвитку економічної науки та основні економічні школи.

Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси

Мета вивчення: Набуття знань системи економічних потреб та інтересів сучасного суспільства, засвоєння принципів альтернативного та ефективного використання обмежених ресурсів. .

Провідна ідея: Навчитись відокремлювати рівні економічних потреб та способи їх задоволення через вибір економічних ресурсів суспільства.

Основні питання: Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства. Суперечності між суспільними потребами і економічними ресурсами. Єдність і протиріччя інтересів економічних суб’єктів та шляхи їх подолання.

Ключові поняття: виробництво; економічні ресурси; економічні потреби та інтереси; корисність продукту; економічний закон зростання потреб.

Економічна система суспільства. Відносини власності

Мета вивчення: Обґрунтувати об’єктивні основи розвитку економічної системи через еволюцію її структурних елементів.

Провідна ідея: Дослідити в певній історичній та логічній послідовності структуру економічної системи суспільства, розкриваючи місце та роль відносин власності.

Основні питання: Економічна система, її сутність і структура. Типи та еволюція економічних систем. Місце і роль відносин власності в економічній системі.

Ключові поняття: економічна система; суспільне виробництво; національна модель; форми власності; роздержавлення і приватизація.

Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція

Мета вивчення: Сформувати навички аналізу еволюційних етапів суспільного виробництва, альтернативних теорій формування вартості товарів і послуг.

Провідна ідея: Виходячи з мети лекції, познайомити студентів з основними факторами суспільного виробництва, кривою виробничих можливостей та умовами виникнення товарного виробництва.

Основні питання: Процес праці і процес суспільного виробництва. Натуральне і товарне виробництво. Закон вартості, його суть та функції.

Ключові поняття: матеріальне і нематеріальне виробництво, суспільне відтворення, основні фактори суспільного виробництва, крива виробничих можливостей, натуральне і товарне виробництво, ефективність економіки, вартість товару, споживна вартість та цінність товару, закон вартості.

Теорія грошей

Мета вивчення: Розкрити суть теорій грошей, з’ясувавши причини інфляції з метою формування сучасного світогляду стосовно її соціально-економічних наслідків.Провідна ідея: Дати розгорнутий аналіз теорій грошей, акцентуючи увагу на системності грошового обігу та його законах.

Основні питання: Виникнення та суть грошей. Грошовий обіг і його закони. Модель І. Фішера. Види інфляції та її причини і наслідки. Антиінфляційна державна політика.

Ключові поняття: функції грошей та їх еволюція; ціна; грошова маса; рівновага грошової та товарної мас; модель І. Фішера; грошова система; суть, причини та види інфляції; стагфляція; антиінфляційна державна політика.

Література: [ 1-4; 15; 16; 19; 20].


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты