Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 7. Закономірності розвитку світового господарства
Читайте также:
  1. АНАЛІЗ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЙОГО РОЗВИТКУ
  2. БІДНЯЦЬКІ ГОСПОДАРСТВА
  3. Виникнення й основні етапи розвитку економічної теорії
  4. Вплив Другої світової війни на економіку УРСР та характеристика післявоєнного господарства
  5. Держава як суб’єкт ринкового господарства . Недоліки (провали) ринку .
  6. Динаміка економічного розвитку та його чинники
  7. Еволюція економічних знань. Етапи розвитку економічної науки та основні економічні школи.
  8. Етапи розвитку економічної науки. Політична економія
  9. Етапи розвитку організації
  10. Загальна характеристика інституціоналізму та основні етапи його розвитку.

Інтернаціоналізація господарського життя і світовий ринок

Мета вивчення: Проаналізувати основні етапи та риси світового господарства, дати характеристику світових тенденцій інтернаціоналізації господарського життя.

Провідна ідея: З’ясувати суть інтернаціоналізації національних економік, конкретизуючи її основні напрямки.

Основні питання: Сучасна структура світового господарства. Основні тенденції світової торгівлі. Світова валютна система.

Ключові поняття: світове господарство; міжнародний поділ праці; світова торгівля; міжнародні кредитні відносини; світова валютна система; світовий ринок праці.

Глобалізація світогосподарських зв’язків та загальноцивілізаційні проблеми людства

Мета вивчення: Ознайомитись і зрозуміти суть глобалізації та протиріч загальноцивілізаційних процесів.

Провідна ідея: Засвоїти та узагальнити досвід глобалізаційних тенденцій сучасної цивілізації, відокремивши форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних економічних проблем.

Основні питання: Природа і види глобальних проблем людства. Шляхи їх вирішення. Напрямки міжнародного співробітництва в аспекті глобалізації.

Ключові поняття: глобалізація світогосподарських зв’язків; сучасні глобальні проблеми; форми міжнародного співробітництва

Література: [ 1; 2; 4; 7-10; 14].


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1 Предмет економічної теорії

Семінарське заняття 1 (1год.)

Предмет і функції економічної теорії.

Основні методи пізнання соціально-економічних процесів

Мета та короткий зміст: закріпити лекційний та самостійно опрацьований матеріал, навчитися користуватись системою економічних методів.

Питання до семінару:

1. Предмет економічної теорії. Суть та система методів пізнання економічних процесів.

2. Економічні категорії, закони та принципи.

3. Функції економічної теорії. Місце економічної теорії в системі економічних наук.

Література: [ 1-10; 12; 15; 19].

 

Семінарське заняття 2 (1 год.)

Економічна система суспільства. Відносини власності

Мета та короткий зміст: Згідно з лекційним матеріалом та додатковою літературою засвоїти сутність та структуру економічної системи і відносин власності, акцентуючи увагу на реформуванні економіки України.Питання до семінару:

1. Процес суспільного виробництва та його фактори.

2. Економічна система, її суть та структурні елементи. Типи і еволюція економічних систем.

3. Власність та її роль в економічному житті суспільства

Література: [ 1-4; 15; 16; 19; 20].

Семінарське заняття 3 (1 год.)


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты