Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 3. Теоретичні основи ринкової економіки
Читайте также:
  1. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки. Крива Лаффера.
  2. В умовах ринкової економіки.
  3. Економічні методи державного регулювання ринкової економіки.
  4. Змістовий модуль 2. Основи макроекономіки та світового господарства.
  5. Інфраструктура ринку. Формування ринкової інфраструктури в Україні.
  6. Історичні умови та теоретичні джерела формування марксистської економічної теорії.
  7. Класифікація підприємств. Малий бізнес у системі ринкової економіки
  8. Конкуренція та її роль в функціонування ринкової економіки.
  9. Конкуренція як основоположний атрибут ринкової економіки
  10. Короткі теоретичні відомості

Ринкова економіка: суть, функції і структура. Суб’єкти ринкової економіки

Мета вивчення: Сформувати у студентів сучасне бачення суті, функцій, структури та принципів функціонування ринкової економіки, здійснивши теоретико-методологічний огляд її об’єктів і суб’єктів.

Провідна ідея: Дослідити специфіку ринкової економіки з позицій прояву її законів в межах різних економічних систем.

Основні питання: Суть та типи ринків. Функції ринку: відтворювальна, регулююча, стимулююча та контролююча. Закони ринкової економіки та організаційні форми суб’єктів ринку.

Ключові поняття: ринок; ринок товарів; ринок ресурсів; ринок підприємств; ринок домогосподарств; попит; пропозиція; ринкова рівновага

Капітал як економічна категорія і фактор виробництва. Оборот капіталу

Мета вивчення: Системно дослідити різні стадії обороту капіталу, набути навичок оцінки ефективності функціонування різних форм капіталу.

Провідна ідея: Навчитися розрізняти різні стадії обороту капіталу та показники економічної ефективності його функціонування.

Основні питання: Теорії капіталу. Стадії кругообігу капіталу та його форми. Основний і оборотний капітал. Амортизація та відтворення капіталу.

Ключові поняття: капітал; основний і оборотний капітал; первісне нагромадження капіталу; витрати виробництва; доход; прибуток; норма і маса прибутку; стадії кругообігу і функціонуючі форми проимислового капіталу; час обороту капіталу; амортизація; фізичне і моральне зношення капіталу; показники ефективності функціонування капіталу.

Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу

Мета вивчення: Сформувати систему знань про інфраструктуру ринку та особливості функціонування капіталу сфери обігу.

Провідна ідея: Розкрити об’єктивну зумовленість та сутність економічної інфраструктури, природу торговельного та позичкового капіталу.

Основні питання: Характеристика ринкової інфраструктури. Торговельний капітал як відокремлена частина промислового капіталу. Генезис та суть позичкового капіталу. Роль ринкової інфраструктури в регулюванні економічних процесів.

Ключові поняття: організаційно-технічна інфраструктура ринку; торговельний капітал; позичковий капітал; кредитно-банківська система; акціонерно-корпоративний капітал; види цінних паперів.. Монополія та конкуренція в ринковій економіці

Мета вивчення: Набуття навичок розкриття суті різних форм монополій та обгрунтування конкурентних стосунків.

Провідна ідея: Показати особливості різних форм монополій та їх еволюцію через призму конкурентних стосунків на ринку.

Основні питання: Досконала та недосконала конкуренція. Форми та етапи розвитку монополій. Антимонопольне законодавство.

Ключові поняття: конкуренція; монополія; закон конкуренції; досконала і недосконала конкуренція; монопольні ціни; галузева і міжгалузева конкуренція; антимонопольне законодавство.

Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

Мета вивчення: Розкрити специфіку аграрних ринкових відносин, з’ясувавши їх суть та особливості утворення ренти.

Провідна ідея: Дослідити механізм функціонування аграрного сектору економіки та виробничі стосунки між суб’єктами господарювання.

Основні питання: Земля як економічна категорія і фактор виробництва. Суть та форми рентних відносин. Особливості реформування сільського господарства в Україні.

Ключові поняття: аграрні відносини; рента; диференційна рента І і ІІ; абсолютна і монопольна рента; ціна землі; економічна оцінка землі; агропромислова інтеграція; агропромисловий комплекс; рентний доход і орендна плата; земельний податок.Література: [ 1-4; 8-10; 15; 16; 19; 20].

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты