Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВаріант 6
Читайте также:
  1. Аналітичні та графічні варіанти викладання проблеми технологічного вибору в економіці. Крива виробничих можливостей та її аналіз.
  2. Варіант 1
  3. Варіант 1
  4. Варіант 2
  5. Варіант 2
  6. Варіант 2
  7. Варіант 2.
  8. Варіант 3
  9. Варіант 3
  10. Варіант 3

1. Економічні потреби, їх суть, структура та зв'язок з виробництвом.

2. Виробнича функція. Закон спадної віддачі ресурсу.

3. Перехідна економіка.

4. У чому полягає причина різноманітності підприємств?

 

Варіант 7

1. Економічні інтереси.

2. Досконала (чиста) конкуренція.

3. Соціальна політика держави.

4. Як ринок знижує виробничі витрати?

Варіант 8

1. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності та його застосування.

2. Інфраструктура ринку, її елементи і функції.

3. Загальні форми суспільного виробництва.

4. Чому крива пропозиції має висхідну спрямованість?

 

Варіант 9

1. Особливості ринків факторів виробництва (економічних ресурсів).

2. Монополістична конкуренція.

3. Фінансова система.

4. Яким чином зростання витрат призводить до інфляції?

 

Варіант 10

1. Загальні форми суспільного виробництва.

2. Прибуток, його сутність та форми.

3. Типи ринків.

4. Які інструменти застосовуються в Україні для стабілізації грошового обігу?

 

Варіант 11

1. Товар та його властивості.

2. Економічний зміст амортизації.

3. Роль держави в регулюванні ринкової економіки.

4. Назвіть трудомісткі та капіталомісткі галузі економіки.

 

Варіант 12

1. Теорії вартості.

2. Антимонопольна політика держави.

3. Капітал як фактор виробництва.

4. Як розміщення ресурсів фірми пов'язано з цілями, вона використовує?

 

Варіант 13

1. Ринок та характерні риси ринкової системи.

2. Олігополія.

3. Банки і їх функції.

4. Чи можна використовувати досягнення науково-технічного прогресу для забезпечення загальноекономічної рівноваги?

Варіант 14

1. Сутність, цілі та функції підприємств.

2. Чиста монополія.

3. Економічне зростання та ефективність.

4. Поясніть, як з введенням грошей долаються труднощі бартерного обігу.

Варіант 15

1. Безмежність потреб та обмеженість ресурсів.

2. Гроші та їх функції.

3. Ефективність виробництва.

4. Поясніть зв'язок між кількістю податків та економічними функціями держави.

 

Варіант 16

1. Ринок та функціонування ринкової економіки.

2. Позичковий відсоток.3. Форми підприємств.

4. Як високий рівень інфляції відображається на термінах (строках), за які утворюються економічні угоди?

 

Варіант 17

1. Аграрні відносини. Земельна рента.

2. Фактори економічного зростання.

3. Ринкова економічна система.

4. Чи можлива ідеальна економічна політика?

 

Варіант 18

1. Валовий національний продукт та національний доход.

2. Акціонерні товариства.

3. Ринок праці та заробітна плата.

4. Назвіть глобальні проблеми людства. Які шляхи їх вирішення?


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты