Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФорми організації суспільного виробництва та їх еволюція
Читайте также:
  1. III. Порядок формирования Единой комиссии
  2. Аграрна сфера виробництва та її особливості
  3. Адміністративні обмеження обсягів сільськогосподарського виробництва у Співтоваристві
  4. Безробіття. Суть, основні типи і форми
  5. Взаимоотношение природы и культуры. Формирование экологического сознания.
  6. Виробництво та продуктивність праці. Ефективність виробництва та чинники її збільшення. Ігрова технологія у викладанні проблеми: гра „Книжкова фабрика”.
  7. Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва
  8. Витрати виробництва в короткостроковому і довгостроковому періодах. Закон спадної віддачі
  9. Витрати виробництва та собівартість.
  10. Витрати виробництва, їх суть та види

Мета та короткий зміст: Сформувати та конкретизувати форми суспільного виробництва, закріпивши розуміння етапів їх еволюції.

Питання до семінару:

1. Суспільне виробництво і відтворення. Їх зміст та структура. Основні форми виробництва.

2. Товарне виробництво: умови виникнення та його роль в економічному розвитку суспільства.

3. Товар та його властивості. Закон вартості, його суть та функції. Альтернативні теорії формування вартості товарів та послуг.

Література: [ 1-4; 15; 16; 19; 20].

Семінарське заняття 4 (1 год.)

Теорія грошей

Мета та короткий зміст:

Через комплексне системне розкриття законів грошового обігу перевірити ступінь засвоєння теми та її сучасне сприйняття.

Питання до семінару:

1. Концепції виникнення та суті грошей.

2. Грошовий обіг та його закони.

3. Суть, причини, види інфляції та її соціально-економічні наслідки

Література: [ 1-4; 15; 16; 19; 20].

Семінарське заняття 5

Ринкова економіка: суть, функції і структура.

Суб’єкти ринкової економіки

Мета та короткий зміст: Розкриття суті ринку та умов його функціонування, стосунків між економічними суб’єктами господарювання.

Питання до семінару:

1. Сутність ринку, його види і структура.

2. Суб’єкти ринкової економіки.

3. Закон попиту і пропозиції. Їх еластичність.

Література: [ 1-4; 8-10; 15; 16; 19; 20].

Семінарське заняття 6

Капітал як економічна категорія і фактор виробництва. Оборот капіталу

Мета та короткий зміст: Вивчення сутності різних форм капіталу та набуття навичок аналізу особливостей його функціонування.

Питання до семінару:

1. Сутність теорій капіталу.

2. Капітал і витрати виробництва. Норма і маса прибутку.

3. Основний і оборотній капітал. Кругооборот і оборот капіталу. Час обороту капіталу та його складові.

4. Амортизація та відновлення капіталу. Види зносу основного капіталу.

5. Ефективність функціонування капіталу.

Література: [ 1-4; 8-10; 15; 16; 19; 20].

Семінарське заняття 7

Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу

Мета та короткий зміст: Перевірити рівень знань та уміння аналізувати сучасну інфраструктуру ринку та специфіку капіталу, сфери обігу, критично оцінювати напрямки реформування національних інфраструктурних перетврень.Питання до семінару:

1. Суть та функції ринкової інфраструктури.

2. Торговий капітал та особливості його функціонування.

3. Кредитно-банківська система як сфера руху позичкового капіталу.

4. Акціонерно-корпоративний капітал. Цінні папери акціонерних товариств.

Література: [ 1-4; 8-10; 15; 16; 19; 20].

Семінарське заняття 8


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты